Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Zwiesel 
 •  
 • Stadtplatz 27 
 • 94227 Zwiesel 
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko
 • Landkreis / Kraj: Regen

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 41,17 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 9.973 (30.11.2010)

Zwiesel

Die Stadt Zwiesel gehört zum niederbayerischen Landkreis Regen. Der staatlich anerkannte Luftkurort im Bayerischen Wald ist ein beliebtes Urlaubsziel. Die Stadt liegt am Zusammenfluss des Großen und Kleinen Regen und grenzt an den Nationalpark "Bayerischer Wald". Zwiesel ist vor allem bekannt für die Glasindustrie (Zwiesel Kristallglas AG, Kristallglasmanufaktur Theresienthal sowie zahlreiche weitere Glasherstellungs- und Glasveredelungsbetriebe), besitzt eine bekannte Glasfachschule und nennt sich aus diesem Grund auch "die Glasstadt". Der Wahlspruch der Stadt lautet: "Fein Glas, gut Holz sind Zwiesels Stolz". Neben der Glasindustrie prägt vor allem der Tourismus das wirtschaftliche Leben der Stadt.

In Zwiesel gibt es ca. 4000 Gästebetten in allen Kategorien und zwei Campingplätze. Die Wintersportregion Zwiesel ist eines der größten Skigebiete des Bayerischen Waldes. Die Bayerische Landesausstellung "Bayern-Böhmen: 1500 Jahre Nachbarschaft", die im Jahr 2007 in Zwiesel stattfand, hat nicht nur fast 90.000 Besucher angezogen, sondern auch dem Leben in der Stadt und den Beziehungen zum tschechischen Nachbarn zu neuer Qualität verholfen. Öffnungszeiten der Stadtverwaltung: Mo–Do: 08.00–11.30 und 13.30–16.00 Uhr Fr: 08.00–12.00 Uhr

Zwiesel

Město Zwiesel patří k dolnobavorskému zemskému okresu Regen. Státně uznané klimatické lázně v Bavorském lese jsou oblíbeným cílem pro dovolené. Město leží na soutoku Velkého a Malého Regenu a hraničí s Národním parkem "Bavorský les". Zwiesel je známý především díky svému sklářskému průmyslu (Zwiesel Kristallglas AG, Kristallglasmanufaktur Theresienthal jakož i další četné podniky vyrábějící, či zušlechťující sklo), má známou sklářskou odbornou školu a z tohoto důvodu se také nazývá "městem skla". Volební heslo města (v rýmované němčině) zní: "Jemné sklo, dobré dřevo Zwieselu hrdost jsou". Vedle sklářského průmyslu ovlivňuje hospodářský život města především turistika.

V Zwieselu je k dispozici cca. 4.000 lůžek pro hosty ve všech kategoriích a dva kempinky. Zwiesel jako region zimních sportů je jednou z největších lyžařských oblastí Bavorského lesa. Bavorská zemská výstava "Bavorsko-Čechy: 1500 let sousedství", jež se konala v r. 2007 ve Zwieslu, přilákala nejen téměř 90.000 návštěvníků, dala však i životu ve městě a vztahům k českým sousedům novou kvalitu. Otvírací doba městských úřadů: Po-Čt: 08.00-11.30 a 13.30-16.00 hodin Pá: 08.00-12.00 hodin

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Zwiesel

Die ersten Siedler waren der Sage nach Goldwäscher. Erstmals wird Zwiesel 1255 als Dorf mit einer hölzernen Kapelle erwähnt. 1280 ist der Ort ein wichtiger Umschlagplatz nach Böhmen. Ab 1313 wird Zwiesel bereits als Markt erwähnt, dem am 11. September 1560 von Herzog Albrecht V. von Bayern das heute noch aktuelle Wappen verliehen wurde. Die Entwicklung Zwiesels wurde immer wieder von Brandkatastrophen, Kriegen und Seuchen behindert. So wurde der Ort 1431 von den Hussiten und 1633 von den Schweden eingeäschert. 1741 fielen die Panduren ein und 1809 gab es eine große Schlacht am "Landwehrbergl" mit einer Horde böhmischer Plünderer. Doch wurde der Markt immer wieder neu aufgebaut. 1767 wurde die Bergkirche errichtet und 1838 das jetzige Rathaus erbaut.

In den Jahren 1891 bis 1896 wurde die neugotische Stadtpfarrkirche St. Nikolaus erbaut. 1904 wurde Zwiesel zur Stadt erhoben und stieg rasch zum wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum des Mittleren Bayerischen Waldes auf. Von Beginn an waren Glas und Holz die bestimmenden Faktoren in der weiteren Entwicklung. Die Glasindustrie im Zwieseler Winkel geht bis ins 15. Jahrhundert (Rabenstein 1421) zurück. 1836 wurde die Kristallglasfabrik Theresienthal gegründet und 1872 begann der Glasmeister Anton Müller den Bau der Glashütte "Annathal", der späteren Schott-Werke, die nun als Zwiesel-Kristallglas AG firmieren und der größte Kelchglasproduzent Deutschlands sind. 1904 wurde die Glasfachschule gegründet, die in der Folge zum Staatlichen Bildungszentrum für Glas avanciert ist.

Zwiesel

Prvními osadníky města byli dle pověsti rýžovači zlata. Poprvé je Zwiesel zmiňován v roce 1255 jako vesnice s dřevěnou kaplí. V roce 1280 je město důležitým překladištěm zboží směřujícího do Čech. Od roku 1313 je Zwiesel již zmiňován jako tržiště-městys (Markt), kterému byl dne 11. září 1560 knížetem Albrechtem V. z Bavorska propůjčen městský znak, používaný dodnes. Rozvoji Zwieselu neustále bránily katastrofické požáry, války a epidemie. Město tak bylo obráceno na popel v roce 1431 husity a v roce 1633 Švédy. V roce 1741 vpadli do města lupiči a v roce 1809 se odehrála velká bitva na vrchu "Landwehrbergl" s hordou českých plenitelů. Přesto byl městys vždy opět nově vybudován. V roce 1767 byl zřízen horský kostel a v roce 1838 byla postavena nynější radnice.

V letech 1891 až 1896 byl postaven novogotický městský farní kostel sv. Mikuláše. V roce 1904 byl Zwiesel povýšen na město a rychle vyrostl na hospodářské a kulturní centrum střední části Bavorského lesa. Od samého začátku byly sklo a dřevo určujícími faktory v dalším rozvoji. Sklářský průmysl v Zwieselském koutu se traduje již od 15. století (Rabenstein 1421). V roce 1836 byla založena továrna na skleněný krystal Kristallglasfabrik Theresienthal a v roce 1872 začal sklářský mistr Anton Müller s výstavbou sklářské huti "Annathal", pozdějšími Schottovými závody, které dnes nesou firemní jméno Zwiesel-Kristallglas AG a jsou největším výrobcem kalíškového skla v Německu. V roce 1904 byla založena sklářská odborná škola, která se následně stala státním vzdělávacím centrem pro sklo.

Wirtschaft • Hospodářství

Zwiesel

Neben der Glasindustrie prägt vor allem der Tourismus das wirtschaftliche Leben der Stadt. In Zwiesel gibt es ca. 4000 Gästebetten in allen Kategorien und zwei Campingplätze. Das "Zwieseler Erlebnisbad" bietet neben einem 25 m Schwimmbecken, einem Außenbecken mit Strömungskanal auch Wohlfühl-Einrichtungen (Warmwassermassage, Kneipptretbecken etc.), sowie ein Dampfbad und anderes. Mit der Bayerwald-Sauna - gleich neben dem "Zwieseler Erlebnisbad" - steht ein weiteres Wellness-Angebot zur Verfügung.

Die Wintersportregion Zwiesel ist eines der größten Skigebiete des Bayerischen Waldes. Aufgrund der Höhenlage (bis 1.456 m am Großen Arber) ist ab Ende November bis zum Frühjahr mit ausgezeichneten Schnee- und Pistenverhältnisse für Carver, Langläufer und Boarder zu rechnen. Die Skigebiete sind mit Seilbahnen und Liften erschlossen. Über 150 km umfasst das Loipennetz um Zwiesel, von Anfängerloipen am Skistadion bis zur anspruchsvollen Loipe am Kaisersteig. Durch Zwiesel verläuft die insgesamt 180 km lange Bayerwald-Loipe, eine für sportliche Langläufer besonders interessante Strecke. Der Arber wurde vom Deutschen Skiverband als fester Bestandteil in den alpinen Ski-Weltcup-Kalender aufgenommen. Weitere touristische Angebote für Winterurlauber sind Wanderungen auf präparierten Winterwegen, Pferdeschlittenfahrten durch den verschneiten Nationalpark sowie Schneeschuhlaufen.

Zwiesel

Vedle sklářského průmyslu ovlivňuje hospodářský život města především turistika. V Zwieselu je k dispozici cca. 4000 lůžek pro hosty ve všech kategoriích a dva kempy. Zwieselské (doslovně) "koupaliště pro zážitek" nabízí vedle 25 m plaveckého bazénu, vnějšího bazénu s proudovým kanálem také relaxační zařízení (teplovodní masáže, bazén pro nášlapnou Kneippovu masáž atd.), jakož i parní lázeň a jiné. Se saunou Bayerwald - hned vedle koupaliště - je tak k dispozici další nabídka Wellness procedur.

Region zimních sportů Zwiesel je jedním z největších lyžařských center Bavorského lesa. Díky nadmořské výšce (až 1.456 m na Velkém Arberu) lze počítat od listopadu až do jara s výbornými sněhovými podmínkami pro sjezdaře, běžkaře a snowbordisty. Lyžařské oblasti jsou propojeny lanovkami a vleky. Síť lyžařských stop kolem Zwieselu přesahuje 150 km, počínaje stopou pro začátečníky na lyžařském stadionu až po náročnou stopu na Kaisersteigu. Přes Zwiesel vede 180 km dlouhá stopa Bavorským lesem - pro sportovně založené běžkaře, obzvláště zajímavá stopa. Arber byl německým lyžařským svazem zařazen jako pevná součást kalendáře světového poháru v alpských disciplinách. Další turistické nabídky pro zimní rekreanty představují pěší túry po preparovaných zimních stezkách, jízdy na saních, tažených koňmi zasněženým národním parkem jakož i běhání na sněžnicích.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Zwiesel 
 •  
 • Stadtplatz 27 
 • 94227  
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Montag - Donnerstag: 08.30-11.30 und 13.30-16.00 Uhr
  Freitag: 08.30-12.00 Uhr
   
  Tourist-Information ab 20.12.2010:
  Montag bis Freitag: 08.30 - 17.00 Uhr durchgehend
  Samstag/Sonntag/Feiertag: 10.00 - 13.00 Uhr
  Weihnachten und Silvester: 09.00 - 12.00 Uhr
  Neujahr: geschlossen
 • Otevírací doba:
 • Radnice
  Pondělí - čtvrtek: 08:30-11:30 a 13:30-16:00 hod.
  Pátek: 08:30-12:00 hod.

  Turistické informace od 20.12.2010:
  Od pondělí do pátku: 08:30 - 17:00 hod.
  Sobota/neděle/svátky: 10:00 - 13:00 hod.
  Vánoce a silvestr: 09:00 - 12:00 hod.
  Nový rok: zavřeno
Rendert Time: 0,580 Sek. | Speicherverbrauch: 4,29 MB / 4,82 MB