Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Tábor 
 •  
 • Žižkovo náměstí 2 
 • 390 01 Tábor 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Tábor

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 62,21 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 35.096 (01.01.2012)

Tábor

Die Stadt Tábor liegt am nördlichen Rand Südböhmens an der Trennungslinie des Třeboňer Beckens und des Berglandes von Vlašim, 60 km nördlich von České Budějovice. Die Stadt Tabor ist ein wichtiges Kultur-, Verwaltungs-, Verkehrs-, Handels- und Touristenzentrum der Region. Das historische Stadtzentrum wurde als Denkmalschutzgebiet erklärt. Im historischen Stadtkern befindet sich der Stadtplatz von Žižka, dem die gotische Dechanatskirche Zur Verklärung Christi dominiert.

An der westlichen Seite des Stadtplatzes steht das spätgotische Rathaus. In seinen Räumlichkeiten ist das städtische Museum untergebracht und von dort aus gibt es auch Zugang in alte Keller und unterirdische Gänge, die den ganzen historischen Stadtteil durchkreuzen. Inmitten des Stadtplatzes steht ein Renaissance-Brunnen mit der Rittergestalt aus dem Jahr 1567, der den Stadtwappen trägt.

Vor der Kirche befinden sich Statuen aus der Werkstatt von I. F. Platzer aus der Zeit um 1775 und das Denkmal von Jan Žižka. In der Stadtumgebung gibt es eine Reihe von renommierten Denkmälern: - Burg Kotnov in Tábor, in der Umgebung der Burgruine Kozí hrádek, Altschloss bei Borotín, Šelmberk, Choustník, Příběnice, - Schloss Bechyně, Schloss Červená Lhota, - einzigartige technische Werke (Stádlecký-Kettenbrücke). Zu einem Besuch locken auch Naturschönheiten - die Grotte von Chýnov, ein botanischer Garten oder der Lernpfad Borkovická blata (Borkovicer Marschland).

Durch die Stadt verläuft ein Spazierweg mit einer Reihe Stellen zum Verweilen, zu denen besonders das Naturschutzdenkmal Granatenfels (Fundstelle von tschechischem Granat) oder der Wasserfall bei dem Abfluss aus dem See Jordan zählen. Um das Jahr 1700 ist unweit von Tabor, in Klokoty, die bedeutende Wallfahrtskirche der hl. Maria erbaut worden.

In der Stadt befindet sich eine Reihe von Kulturinstitutionen und Sportanlagen: Das Oskar Nedbal Theater, das Hussitenmuseum, Kino, Galerie, Eisstadion, Schwimmstadion mit Aquapark und 12 Mittelschulen. Tábor - die Hussitenstadt, lernen Gäste am besten beim Besuch des internationalen Festivals "Begegnungen von Tábor" das alljährlich Mitte September veranstaltet wird, kennen.

Tábor

Město Tábor leží na severním okraji jižních Čech na rozhraní Třeboňské pánve a Vlašimské vrchoviny, 60 km severně od Českých Budějovic. Okresní město Tábor je důležitým kulturním, administrativním, dopravním, obchodním a turistickým centrem oblasti. V historickém centru města byla vyhlášena Městská památková rezervace. V historickém jádru města je Žižkovo náměstí, jemuž dominuje gotický děkanský kostel Proměnění Páně.

Na západní straně náměstí stojí pozdně gotická radnice. V jejích prostorách je dnes umístěno městské muzeum a je odtud také přístup do starých sklepů a podzemních chodeb křižujících celou historickou část města. Uprostřed náměstí stojí renesanční kašna s postavou rytíře z roku 1567 nesoucího městský znak.

Před kostelem jsou sochy z dílny I. F. Platzera z doby kolem roku 1775 a pomník Jana Žižky. V okolí města se nachází celá řada vyhledávaných pamětihodností: - Hrad Kotnov v Táboře, v okolí zříceniny hradů Kozí hrádek, Starý zámek u Borotína, Šelmberk, Choustník, Příběnice, - Zámek Bechyně, Zámek Červená Lhota, - unikátní technická díla (Stádlecký řetězový most). K návštěvě lákají i přírodní zajímavosti – Chýnovská jeskyně, Botanická zahrada v Táboře nebo naučná stezka Borkovická blata.

Městem prochází trasa vycházkového okruhu s řadou zastavení, mezi nimiž patří k nejzajímavějším přírodní památka granátová skála (naleziště českého granátu) nebo vodopád na výtoku z rybníka Jordán. Kolem roku 1700 byl nedaleko Tábora v Klokotech vystavěn významný poutní kostel Panny Marie.

Ve městě se nachází celá řada kulturních a sportovních zařízení: Divadlo Oskara Nedbala, Husitské muzeum, kino, galerie, zimní stadion, plavecký stadion s aquaparkem a 12 středních škol. Husitský Tábor nejlépe poznáte, když navštívíte mezinárodní festival Táborská setkání, pořádaný každoročně v polovině září.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Tábor

Tábor ist eine südböhmische Stadt mit berühmter Geschichte und Vielzahl von architektonischen Denkmälern und Naturschönheiten. Sie steht untrennbar im Zusammenhang mit der Hussitenbewegung und insbesondere mit der Person von Jan Žižka von Trocnov, dem Mitbegründer der Hussitenstadt Tábor (Tábor = zu Deutsch Lager).

Die Entstehung dieses bekannten Zentrums der Hussitenbewegung wird auf 13. Jahrhundert datiert, einige Quellen geben jedoch an, dass hier bereits im 1. Jahrhundert vor Christi eine keltische Siedlung stand. Die Stadt und die Burg gründete um das Jahr 1270 Przemysl Otakar II. und benannte sie Hradiště nad Lužnicí (Burgstätte an dem Fluss Lužnice).

Sie wurde jedoch sehr bald zerstört. Im 14. Jahrhundert wurde über der alten Straße nach Sezimovo Ústí eine Burg gebaut, später als Kotnov benannt. Im Jahr 1420 wurde um die Burg herum die Hussitenstadt Hradiště hory Tábor gebaut, die im Jahr 1437 zur königlichen Stadt erhoben wurde. In den 30. und 40. Jahren des 15. Jahrhunderts wurde die zweite Stadtmauerlinie fertig gestellt und Tábor wurde so die am besten befestigte Stadt in Mitteleuropa.

Nach der Schlacht am Weißen Berg trotzte die Stadt über ein Jahr lang der Belagerung durch die kaiserlichen Heere. Als sich die Stadt ergeben hat, wurde deren sämtlicher Besitz beschlagnahmt und ihr alle Privilegien und Rechte genommen. Der Niedergang der Stadt wurde durch den Einmarsch der Schweden im Jahr 1648 vollzogen. Die neue Entwicklung von Tábor setzte erst im 19. Jahrhundert mit dem Ausbau der Industrie und der Eisenbahn wieder ein.

Tábor

Tábor je jihočeské město se slavnou historií a množstvím architektonických památek i přírodních krás. Je neodmyslitelně spojeno s husitským hnutím a jeho velkými osobnostmi – zejména Janem Žižkou z Trocnova, spoluzakladatelem husitského Tábora.

Počátky tohoto známého centra husitského hnutí se datují již do 13. století, některé prameny však uvádějí, že zde už v 1. století před Kristem stávalo keltské sídliště. Město a hrad zde založil kolem roku 1270 Přemysl Otakar II. a nazval jej Hradiště nad Lužnicí.

To však bylo záhy zničeno. Ve 14. století byl nad starou cestou do Sezimova Ústí postaven hrad, později nazvaný Kotnov. Roku 1420 okolo hradu vybudovali husité město Hradiště hory Tábor, které bylo v roce 1437 povýšeno na město královské. Ve 30. a 40. letech 15. století byl dokončen druhý hradební pás a Tábor se tak stal nejdokonaleji opevněným městem ve střední Evropě.

Po bitvě na Bílé hoře město více než rok odolávalo obléhání císařskými vojsky. Když se vzdalo, byl mu zabrán všechen majetek a odňaty všechny výsady a práva. Úpadek města završil vpád Švédů v roce 1648. Nový rozvoj Tábora nastal až v 19. století s příchodem průmyslu a železnice.

Wirtschaft • Hospodářství

Tábor

In der Wirtschaftsstruktur der Stadt überwiegt Maschinenbau. Heute setzt sich die Stadt mehr und mehr auf den Tourismus. Zu den bedeutendsten Industrieunternehmen zählen: ANTICORO, s.r.o. - Produktion, Verkauf und Service von Anlagen für Gastronomie aus hoch qualitativem rostfreiem Edelstahl, FARMTEC a.s. - Produktion von technologischen Anlagenkomplexen für Landwirtschaft, GS Technik, spol. s r.o. - Herstellung von Einrichtungen aus rostfreiem Edelstahl für gastronomische Betriebe, MERKLE CZ, s.r.o. - Verkauf und Service von kompletten Sortiment für Schweißen und Werkstofftrennung, MGM Tábor, spol. s r.o. - Herstellung, Verkauf und Service von Brennmaschinen und Schweißtechnik der Firma MESSER, Nábytek VASA spol. s r.o. - Möbelproduktion.

Tábor

V průmyslové struktuře města převažuje strojírenský průmysl. V současnosti se snaží město více přeorientovat na turistický ruch. Mezi nejvýznamnější průmyslové podniky patří: ANTICORO, s.r.o. - výroba, prodej a servis zařízení z vysoce kvalitní nerezavějící oceli z oblasti gastronomie, FARMTEC a.s. - výroba technologických celků pro zemědělství, financování a poradenství v oblasti zemědělství, GS Technik, spol. s r.o. - výroba kvalitního nerezového zařízení pro gastronomické provozy, MERKLE CZ, s.r.o. - prodej a servis kompletního sortimentu pro svařování a dělení materiálů, MGM Tábor, spol. s r.o. - výroba, prodej a servis pálicích strojů a svařovací techniky firmy MESSER, Nábytek VASA spol. s r.o. - výroba nábytku.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Tábor 
 •  
 • Žižkovo nám. 2 
 • 390 15  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 1,269 Sek. | Speicherverbrauch: 4,29 MB / 4,86 MB