Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Český Krumlov 
 •  
 • Náměstí Svornosti 2 
 • 381 01 Český Krumlov 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Český Krumlov

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 22,16 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 14.408 (19.07.2006)

Český Krumlov

Český Krumlov / Krumau liegt etwa 25 km südlich von České Budějovice / Budweis und gilt als eine der schönsten Städte Böhmens. 1963 wurde der Stadtkern unter Denkmalschutz gestellt. Das einzigartige historische Ensemble umfasst über 300 gotische und Renaissance-Gebäude, die eine selten erhaltene mittelalterliche Stadtstruktur bilden. Für seine Einzigartigkeit wurde der historische Stadtkern im Jahre 1992 als Weltkulturerbe in die Liste der UNESCO eingetragen. Die Stadt wird von zwei prächtigen Denkmälern dominiert, der gotischen Kirche des hl. Veit und der staatlichen Burg- und  Schlossanlage Český Krumlov, die zu den größten Baudenkmälern Mitteleuropas gehört. Sie besteht aus mehr als 40 historischen Gebäuden.

Den Stadtkern bildet der Stadtplatz mit dem Gebäude des neuen Rathauses aus dem 16. Jahrhundert, in dessen Mitte sich eine Säule mit einer Marienstatue befindet, und einer Reihe von gotischen und renaissancezeitlichen Häusern. Als Kultureinrichtungen sind zu nennen: das Regionalmuseum Český Krumlov, das Egon Schiele Kunstmuseum, ein Folter-Museum, ein Wachsfiguren-Museum, ein Marionettenmuseum, die Agentur des tschechischen Keramikdesign und das Stadttheater. Auch das Lustschloss, die Reitschule, das Sommertheater mit drehbarem Zuschauerraum, das Budweiser Tor und die Renaissancebrauerei sind sehenswert.

In der Stadt finden alljährlich statt: das Fest der fünfblättrigen Rose (Juni), das Internationale Musikfestival Český Krumlov (Juli-August), das Fest des hl. Wenzel (September) und weitere bedeutende Veranstaltungen statt. Von den Denkmälern aus der Umgebung der Stadt sind zur Besichtigung zu empfehlen: die Burg Rožmberk in Rožmberk nad Vltavou, das Zisterzienserkloster in Vyšší Brod, das Kloster Zlatá Koruna (Goldene Krone), das Schloss Hluboká nad Vltavou, das Schloss Červená Lhota, die Burg Zvíkov und das denkmalgeschützte Dorf Holašovice. Nicht weit von Český Krumlov entfernt befindet sich der See Lipno, der Wassersportlern viele Möglichkeiten bietet.

Český Krumlov

Český Krumlov leží asi 25 km jižně od Českých Budějovic a je považován za jedno z nejkrásnějších českých měst. V roce 1963 bylo město vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Jedinečný historický celek zahrnuje přes 300 gotických a renesančních budov a má vzácně zachovanou středověkou urbanistickou kompozici. Pro svoji jedinečnost bylo historické jádro města v roce 1992 zapsáno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Dominanty města tvoří velkolepé památky – gotický kostel sv. Víta a Státní hrad a zámek Český Krumlov, který patří k nejrozsáhlejším památkám ve střední Evropě. Sestává z více než 40 historických budov.

Jádrem města je náměstí s budovou Nové radnice ze 16. století a s řadou gotických a renesančních domů, uprostřed se nachází sloup se sochou Immaculaty. Z kulturních zařízení jmenujme: Regionální muzeum Český Krumlov, Egon Schiele Art Centrum, Muzeum tortury, Muzeum voskových figurín, Muzeum marionet, Agentura českého keramického designu a Městské divadlo. Zajímavý je také letohrádek, jízdárna, letní divadlo s otáčivým hledištěm, Budějovická brána a renesanční pivovar.

Ve městě každoročně probíhají Slavnosti pětilisté růže (červen), Mezinárodní hudební festival Český Krumlov (červenec-srpen), Svatováclavské slavnosti (září) a další významné kulturní akce. Z památek v okolí byste si neměli nechat ujít: hrad Rožmberk v Rožmberku nad Vltavou, cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě, klášter Zlatá Koruna, zámek Hluboká nad Vltavou, zámek Červenou Lhotu, hrad Zvíkov a vesnickou památkovou rezervaci Holašovice. Nedaleko Českého Krumlova se rozkládá vodní nádrž Lipno, kam můžete vyjet za vodními sporty.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Český Krumlov

Der Name der Stadt leitet sich von dem deutschen Ausdruck "Krumme Aue" her (tschechisch: „Křivý luh"). Diese Bezeichnung entstand aufgrund der natürlichen Gegebenheiten, konkret der Form des Geländes, auf dem sich die Stadt ausdehnt. Sie liegt in einem S-förmig verlaufenden Mäander des Flusses Vltava (Moldau). In lateinischen Urkunden wird sie als Crumlovia oder Crumlovium bezeichnet. Die erste Erwähnung der Stadt findet sich in einer Urkunde aus dem Jahr 1253, in der Krumlov "Chrumbenowe" genannt wird. Im Jahr 1253 wurde der Name Krumlovs zum ersten Mal in einer Urkunde des mährischen Markgrafen und österreichischen und steirischen Herzogs Otakar, des zukünftigen tschechischen Königs Přemysl Otakar II., erwähnt.

Im Jahre 1302 starb der Krumauer Zweig des Geschlechts der Vítek aus. Jindřich von Rožmberk (deutsch: Rosenberg) erzwang von König Václav II. die Aufhebung des Todfallrechts und erreichte die Überführung der Krumauer Herrschaft in den Besitz der Rožmberks. Krumlov wurde so zum Hauptsitz der Rožmberks. Peter Vok von Rožmberk, der letzte Nachkomme des Geschlechts, war im Jahr 1601 aufgrund seiner Verschuldung gezwungen, Krumlov an Kaiser Rudolf II. von Habsburg abzutreten. Seit dem Jahre 1622 gehörte Krumlov für drei Generationen den Eggenberks. Das Geschlecht von Eggenberk starb Anfang des 18. Jahrhunderts aus, im Jahre 1719 kamen dessen Erben nach Krumlov: die Schwarzenberks. Im Jahr 1963 wurde der Stadtkern Krumlovs unter Denkmalschutz gestellt und im Jahr 1992 in die Liste des Weltkultur- und Naturerbes der UNESCO aufgenommen.

Český Krumlov

Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán jako "Křivý luh". Tento název byl odvozen z přírodních podmínek, konkrétně z tvaru území, na němž se město rozkládá - to leží v esovitě zakřivených meandrech řeky Vltavy. Na latinských listinách je nazýváno Crumlovia či Crumlovium. První zmínka je zachována v písemnosti z roku 1253, kde je Krumlov označován coby Chrumbenowe. Roku 1253 bylo poprvé zmíněno jméno Krumlova na listině moravského markraběte a rakouského a štýrského vévody Otakara, budoucího českého krále Přemysla Otakara II.

Roku 1302 vymřela krumlovská větev Vítkovců. Jindřich z Rožmberka si na králi Václavu II. vymohl porušení práva odúmrti a domohl se převedení krumlovských panství do držení Rožmberků. Krumlov se tak stal hlavním sídlem Rožmberků. Petr Vok z Rožmberka, poslední člen rodu, byl roku 1601 kvůli svému zadlužení donucen postoupit Krumlov císaři, Rudolfu II. Habsburskému. Od r. 1622 měli Český Krumlov v držení po tři generace Eggenberkové. Rod Eggenberků vymřel počátkem 18. století a roku 1719 nastupují na Krumlov jejich dědicové – Schwarzenberkové. Od r. 1963 byl Český Krumlov vyhlášen městskou památkovou rezervací, která je od r.1992 zařazena do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Wirtschaft • Hospodářství

Český Krumlov

Angesichts der ausgezeichneten Fremdenverkehrs-Bedingungen leben die Stadtbewohner vor allem vom Tourismus. Die Stadt bietet ein reichhaltiges Angebot an Restaurants, Gaststätten, Hotels und Pensionen. Das einzige Produktionsunternehmen in der Stadt ist die Bierbrauerei Eggenberg.

Český Krumlov

Vzhledem k vynikajícím turistickým podmínkám se občané města zaměřují především na podnikání v oblasti cestovního ruchu. Ve městě najdete bohatou nabídku restaurací, hospůdek, hotelů a penzionů. Jediným výrobním podnikem ve městě je pivovar Eggenberg.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Český Krumlov 
 •  
 • náměstí Svornosti 1 
 • 381 01  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Fotogalerie • Fotogalerie

Foto: Lubor Mrázek |
Foto: Lubor Mrázek |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,29 MB / 4,86 MB