Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Šťáhlavy 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - Süd

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 23,97 km²

Šťáhlavy

Die Gemeinde Šťáhlavy liegt 14 km südlich von der Stadt Pilsen im Tal des Flusses Úslava. Westlich über dem Tal erhebt sich der Berg Radyně mit der gleichnamigen Burg. Am rechten Flussufer dehnt sich der weite Waldgürtel als südwestlicher Ausläufer des Brdy-Gebirges aus, der bis in das Gebiet von Rokycany reicht. Zur Gemeinde gehören zwei Orte - Šťáhlavice und Nezbavětice. In der Gemeinde befinden sich Gemeindeamt, Grundschule, Post, Gesundheitszentrum und Gemeindebibliothek. Šťáhlavy eine moderne Gemeinde mit historischem Umfeld. Sie bietet nicht nur Kulturdenkmäler, sondern auch für diesportliche und touristische Betätigung in schöner Natur einschl. Übernachtungsmöglichkeiten ist gesorgt. Bei dem in der Nähe liegenden Schloss Kozel befindet sich die Erholungsanlage Pohoda mit Minigolf, Kegelbahn und Kinderspielplatz. In Šťáhlavy sind folgende Öffentliche und Sportorganisationen tätig: TJ Sokol Šťáhlavice, Freiwillige Feuerwehr Šťáhlavice und Pioniergruppe Šťáhlavy. Baudenkmäler: - klassizistisches Jagdschloss Kozel aus dem 18. Jahrhundert - liegt 2 km östlich der Gemeinde am Fuß des Berges Bor, - ein altes Renaissance-Schloss aus dem 16. Jahrhundert befindet sich direkt in der Gemeinde, - Kirche des hl. Vojtech aus dem 17. Jahrhundert, - Ruine der Burg Radyně aus dem 14. Jahrhundert.

Šťáhlavy

Obec Šťáhlavy leží 14 km jižně od města Plzně v údolí řeky Úslavy. Západně se nad údolím zdvihá vrch Radyně se stejnojmenným hradem a po pravém břehu řeky se táhne rozsáhlý lesní porost jihozápadního výběžku Brd zasahujícího až k Rokycansku. K obci náleží dvě osady Šťáhlavice a Nezbavětice. V obci se nachází obecní úřad, základní škola, pošta, zdravotní středisko a obecní knihovna. V současnosti jsou Šťáhlavy moderní obcí s historickým zázemím. Nabízí nejen kulturní památky, ale i sportovní a turistické vyžití v krásné přírodě včetně ubytování pro turisty. V podzámčí nedalekého zámku Kozel se nachází rekreační areál Pohoda s minigolfem, miniaturgolfem, kuželníkem a dětským hřištěm. Ve Šťáhlavech působí tyto kulturní a sportovní organizace: TJ Sokol Šťáhlavice, Sbor dobrovolných hasičů Šťáhlavice a Pionýrská skupina Šťáhlavy. Památky: - klasicistní lovecký zámek Kozel z 18. století - leží 2 km východně od obce na jižním úpatí vrchu Bor, - starý renesanční zámek ze 16. století - nachází se přímo v obci, - kostel svatého Vojtěcha ze 17. století, - zřícenina hradu Radyně ze 14. století.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Šťáhlavy

Die erste schriftliche Erwähnung der Gemeinde ist auf das Jahr 1239 datiert, als die Gemeinde von König Václav I. der St. Laurentius-Kirche bei der Burg Pilsen gestiftet wurde. Bis zur Hälfte des 15. Jahrhunderts war die Gemeinde im Besitz der Vladykas (in Böhmen Bezeichnung für niederen Adel). Der erste von ihnen war im Jahr 1318 ein gewisser Beneda und dann folgten Mareš, Ješek, Hynek und Vyšemír. In dieser Zeit wurden die Dörfer Lhůta, Kamýk und Neslívy an Šťáhlavy angeschlossen. Seit der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts war die Gemeinde im Besitz des Geschlechts der Doupovs von Doupov. Die Doupovs vereinten einzelne Ortsteile von Šťáhlavy. An der Stelle des heutigen, zum Restaurant gehörenden Gartens "U Radyně" ließen sie ein Kastell bauen. Im Jahr 1539 verkauften die Doupovs Šťáhlavy an den adeligen Herren Jiřík von Kokořov für 6 000 Schock Meißener Groschen. Herr Jiřík gründete im Laufe von einigen Jahren weitere Höfe und man kann ihn mit Recht als Gründer der Herrschaft Šťáhlavy betrachten, die nach seinem Tod seine zwei Söhne verwalteten. Der erste von Ihnen, Karel Kokořovec erbaute im Jahr 1548 auf dem Dorfplatz ein neues Kastell, das er später zu einem Renaissance-Schloss erweitern ließ. Der zweite der Söhne erbaute mit seiner Gemahlin Dorota Týřovská über dem Schloss die Kapelle des hl. Vojtech, die den mittleren Teil der heutigen Kirche bildet. Im Jahr 1710 verkaufte ihr Enkel Jan Jindřich die ganze umfangreiche Herrschaft an Antonia Josefina Czernin, Gräfin von Chudenitz für 260 Tausend Gulden. Jan Vojtech Czernin von Chudenitz (1745 - 1816) war der höchste Jäger des böhmischen Königtums und ließ in den Jahren 1784 bis 1789 auf dem südlichen Hang des Berges Bor ein prachtvolles Jagdschlösschen - Waldschloss im klassizistischen Stil erbauen. In späterer Zeit wurde das Schlösschen in Kozel umbenannt. Der zweite Weltkrieg ging in der Gemeinde am 7. Mai 1945 durch Einmarsch der Amerikanischen Armee definitiv zu Ende. Im Jahr 1960 entstand nach neuer staatsrechtlicher Ordnung der Westböhmische Bezirk mit 10 Landkreisen und Šťáhlavy, Šťáhlavice und Nezbavětice wurden zu einer verbundenen Gemeinde im neu entstandenen Landkreis Pilsen - Süd.

Šťáhlavy

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1239, kdy daroval obec král Václav I. kostelu sv. Vavřince při Hradu Plzni. Do poloviny 15. století byl pak šťáhlavský majetek v držení vladyků. Prvním byl v roce 1318 jakýsi Beneda a dalšími pak Mareš, Ješek, Hynek a Vyšemír. V té době byly ke Šťáhlavům připojeny vsi Lhůta, Kamýk a Neslívy. Od poloviny 15. stol. náležela obec rodu Doupovců z Doupova, kteří jednotlivé části Šťáhlav sjednotili a nechali v místě dnešní zahrady patřící k restauraci "U Radyně" postavit tvrz. V roce 1539 prodali Doupovci Šťáhlavy a okolí urozenému panu Jiříku Kokořovcovi z Kokořova za 6 000 kop míšeňských grošů. Pan Jiřík v průběhu několika let založil další dvory a lze jej tedy právem považovat za zakladatele šťáhlavského panství, které po jeho smrti spravovali jeho dva synové. První z nich Karel Kokořovec postavil v roce 1548 na šťáhlavské návsi novou tvrz , kterou nechal později rozšířit v renesanční zámek. Druhý ze synů se svou manželkou Dorotou Týřovskou vystavěl nad zámkem kapli sv. Vojtěcha, jež je střední částí dnešního kostela. V roce 1710 prodal jejich vnuk Jan Jindřich celé rozsáhlé panství Antonii Josefíně Černínové, hraběnce z Chudenic, za 260 tisíc zlatých. Jan Vojtěch Černín z Chudenic (1745 - 1816) byl nejvyšším lovčím českého království a v letech 1784 až 1789 dal v klasicistním slohu postavit na jižním svahu vrchu Boru honosný lovecký zámeček Waldschloss v klasicistním slohu. V pozdější době byl zámeček přejmenován na Kozel. 2. světová válka byla v obci definitivně ukončena 7. května 1945 příjezdem Americké armády. V roce 1960 po novém státoprávním uspořádání ČSR vznikl Západočeský kraj s deseti okresy a Šťáhlavy, Šťáhlavice a Nezbavětice se staly sloučenou obcí v nově vzniklém okresu Plzeň - jih.

Wirtschaft • Hospodářství

Šťáhlavy

In der Gemeinde tätige Firmen: AG PRODUKT a.s. - Produktion von Dach- und Fassadenfenstern, Produktion von Türen, Einzelfertigung von Tischlerprodukten, Hotel Hájek - Beherbergung und Gastronomie, Erholungskomplex Pohoda - Tourismus.

Šťáhlavy

Firmy působící v obci: AG PRODUKT a.s. - výroba střešních a fasádních oken, výroba dveří, zakázková truhlářská činnost, Hotel Hájek - ubytovací a stravovací služby, Rekreační areál Pohoda - cestovní ruch.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Šťáhlavy 
 •  
 • Masarykova 169 
 • 332 03  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Mi: 08.00-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po, St: 08.00-12.00 hodin a 13.00-17.00 hodin
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB