Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Zbůch 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 8,57 km²

Zbůch

Zbůch liegt 7 km südwestlich von Pilsen in einem flachen bis leicht hügeligen Gelände. Durch die Gemeinde führt die bedeutende Straßenverbindung von Pilsen nach Domažlice, außerdem die Eisenbahn Pilsen - Domažlice. Ca. 1 km nördlich führt an Zbůch die Autobahn Prag - Pilsen - Rozvadov vorbei. In der Gemeinde befindet sich ein Gemeindeamt, eine Gemeindebibliothek und eine medizinische Einrichtung. Außerdem gibt es eine Anstalt der Sozialfürsorge für körperlich und geistig behinderte Kinder und Jugendliche. Von den örtlichen Vereinen sind der Sportverein TJ Baník Zbůch, die Freiwillige Feuerwehr Zbůch und der Frauenbund zu erwähnen. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in der Nähe der Gemeinde Steinkohle von hoher Qualität gefunden, was zum späteren wirtschaftlichen Aufschwung der Gemeinde beitrug. Denkmäler: - Denkmal mit der Statue des Präsidenten T. G. Masaryk, - Kapelle, - gezimmertes Haus aus dem Jahre 1773 in Červený Újezd.

Zbůch

Zbůch leží 7 km jihozápadním směrem od Plzně v rovinatém až mírně zvlněném terénu. Obcí prochází významná dopravní tepna, silnice z Plzně do Domažlic, a také železniční trať Plzeň - Domažlice. Zhruba 1 km severně od Zbůchu vede trasa dálnice D5 Praha - Plzeň - Rozvadov. V obci se nachází obecní úřad, pošta, základní škola, kulturní dům, obecní knihovna a zdravotní středisko. Dále je zde Ústav sociální péče pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež. Z místních spolků můžeme jmenovat např. TJ Baník Zbůch, Sbor dobrovolných hasičů Zbůch a Svaz žen. Počátkem 20. století bylo v blízkosti obce nalezeno kvalitní černé uhlí, což přispělo k pozdějšímu hospodářskému rozmachu obce. Památky: - pomník se sochou prezidenta T.G.Masaryka, - kaple, - roubený domek z roku 1773 v Červeném Ujezdě.

Geschichte • Historie

Zbůch

Die erste urkundliche Erwähnung der Gemeinde stammt aus dem Jahre 1253. Damals wurde sie als Besitz des Prämonstratenserklosters in Chotěšov aufgeführt. Im Mittelalter stand hier der Meierhof, der im Besitz zahlreicher weltlichen Feudalherrscher stand, z. B. in der Hälfte des 15. Jahrhunderts von Velek aus Zbůch oder Votík aus Chotěšovice. Über Jahrhunderte waren die Schicksale des Dorfes mit dem nahen Prämonstratenserkloster verbunden, nach seiner Auflösung im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts gehörte Zbůch dem Religiösen Fonds und vom Jahre 1822 bis zum Untergang des Feudalismus dem Fürstengeschlecht Thurn - Taxis. Die letzten Feudalherrscher, deren Geschlecht hier bis zur ersten Grundstücksreform wirtschaftete, bauten am nördlichen Rand des Dorfes eine ausgedehnte Hofanlage, die bis heute teilweise erhalten ist. Im Jahre 1861 wurde unweit des Dorfes der Bau der Eisenbahnstrecke Pilsen - Brod nad lesy begonnen, die Bahnhofsstation für das Dorf wurde jedoch erst im Jahre 1906 geöffnet. Im Januar 1919 wurde in Zbůch die erste Grundschule errichtet. In der ersten Hälfte der 20-er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde auf dem Dorfplatz das ausgedehnte Gebäude des Rathauses gebaut. In dessen Nähe entstand mittlerweise das Denkmal mit der Statue des Präsidenten T.G. Masaryk.

Zbůch

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1253, kdy byla uváděna jako majetek kláštera premonstrátů v Chotěšově. Ve středověku zde stával poplužní dvůr, který byl v majetku celé řady světských feudálů, např. v polovině 15. století Velka ze Zbůchu nebo Votíka z Chotěšovic. Po celá staletí byly osudy vsi spojené s nedalekým premonstrátským klášterem, po jehož zrušení v poslední čtvrti 18. století patřil Zbůch Náboženskému fondu a od roku 1822 až do zániku feudalismu knížecímu rodu Thurn - Taxis. Poslední feudálové, jejichž rod zde hospodařil až do první pozemkové reformy, také vystavěli na severním okraji vsi rozlehlý vrchnostenský dvůr, dosud částečně dochovaný. Roku 1861 byl poblíž vsi zahájen provoz na železniční trati Plzeň - Brod nad lesy, stanice dráhy pro obec však byla otevřena až roku 1906. V lednu 1919 byla ve Zbůchu zřízena první obecná škola. V polovině 20. let 20. století byla v prostoru návsi vystavěna rozlehlá budova radnice, v jejím sousedství časem vyrostl i pomník se sochou prezidenta T.G.Masaryka.

Wirtschaft • Hospodářství

Zbůch

In den Jahren 1906 - 1908 wurde am östlichen Rande des Dorfes vom Westböhmischen Bergbauaktienverein in Pilsen das Bergwerk Austria aufgebaut, das von zwei Fördergruben mit der Tiefe 800 und 720 m Steinkohle von au3erordentlichen Qualität produzierte, die zur Herstellung von Leuchtgas, Koks und auch in der chemischen Industrie ausgenutzt wurde. Die Förderung wurde hier im Jahre 1977 beendet. Zur Zeit unternehmen hier folgende Firmen: LDM Zbůch - Herstellung von Zahnrädern und Verzahnungen, B u. BC, AG - Betrieb Zbůch - Betonfabrik, H.B. TEXTILIE, GmbH. - Verkauf von sortierten Textilien, DOM Plzeň, GmbH - Holzerzeugung, Erzeugung und Verkauf vom Schnittholz, Paletten, Herstellung von Gartenmöbeln, Dielenbrettern, Fußböden; Schreinerherstellung auf Bestellung; Metallproduktion, Schlosser- und Schweißarbeiten (Geländer, Treppenhäuser).

Zbůch

V letech 1906 - 1908 byl na východním okraji vsi vybudován Západočeským báňským akciovým spolkem v Plzni důl nazvaný Austria, produkující ze dvou těžních jam o hloubce 800 a 720 m mimořádně kvalitní černé uhlí, využívané k výrobě svítiplynu, koksu a v také v chemickém průmyslu. Těžba zde byla ukončena v r. 1977. V současnosti zde podnikají tyto firmy: LDM Zbůch - výroba ozubených kol a ozubení, B&BC a.s.- závod Zbůch - betonárna, H.B. TEXTILIE, s.r.o. - prodej tříděného textilu, DOM Plzeň s.r.o. - dřevovýroba, výroba a prodej řeziva, palet, výroba zahradního nábytku, palubek, podlah; truhlářská zakázková výroba; kovovýroba, zámečnické svářečské práce (zábradlí, schody).

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Zbůch 
 •  
 • Náměstí 205 
 • 330 22  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Mi: 08.00-11.30 12.00-18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po, St: 08.00-11.30 12.00-18.00 hodin
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,78 MB