Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Žichovice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 5,25 km²

Žichovice

Die Gemeinde Žichovice liegt im wunderschönen Tal des goldführenden Flusses Otava, unterhalb der Burg Rabí, auf halbem Weg zwischen den Städten Sušice und Horažďovice. In der Gemeinde befinden sich Gemeindeamt, Post, Gemeindebibliothek und Sportplatz. Das Sportleben in Žichovice wird durch den örtlichen Fußballklub organisiert. Zu den bedeutenden, einst im Ort lebenden Persönlichkeiten zählen der Schriftsteller Karel Klostermann, der Maler Bohumil Ullrich und der Filmregisseur Břetislav Pojar. Sehenswürdigkeiten: - Schloss aus dem 17. Jahrhundert, gebaut im Stil der Alpen-Renaissance, - das geschützte Goldwäschegebiet Sejp - Speicher aus dem 16. Jahrhundert - Statue des hl. Johann Nepomuk - Kapelle des hl. Alois - zwei Steinbrücken über den Nezdicer Bach

Žichovice

Obec Žichovice leží v překrásném údolí zlatonosné řeky Otavy pod hradem Rabí, v polovině cesty mezi městy Sušice a Horažďovice. V obci se nachází obecní úřad, pošta, obecní knihovna a sportovní hřiště. Sportovní vyžití občanů zajišťuje místní fotbalový klub. Z osobností, kteří v Žichovicích žili jmenujme spisovatele Karla Klostermanna, malíře Bohumila Ullricha a filmového režiséra Břetislava Pojara. Památky: - zámek z počátku 17. stol. ve stylu zaalpské renesance, - chráněné území sejp po rýžování zlata, - špýchar ze 16. stol, - kontribuční sýpka, - socha sv. Jana Nepomuckého, - kaple sv. Aloise, - dva kamenné mosty přes Nezdický potok.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 3 von 3

Geschichte • Historie

Žichovice

Die ersten dauerhaften Bewohner des Flussgebietes Otava waren Goldwäscher. Sie lebten hier bereits Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung. Die berühmtesten unter ihnen waren die Kelten, denen wir wohl eine Reihe ausgebauter Angriffs-Burgwälle verdanken. Die erste schriftliche Erwähnung der Gemeinde ist auf das Jahr 1045 datiert (Schenkungsurkunde von Fürst Břetislav, mit der er die örtliche Herrschaft an das Kloster Břevnov überschreibt). 1543 erwarben die Herren von Švihov die Herrschaft Žichovice. Danach wechselte sich hier unterschiedliche Besitzer ab: die Herren Kurbach, Malovec, Rosenberg und Kolowrat. 1707 kaufte der Passauer Erzbischof Johann Philipp von Lamberg die Herrschaft Žichovice, die bis 1945 in Besitz des Geschlechts Lamberg blieb. 1888 wurde Žichovice durch eine Eisenbahnstrecke mit der Umgebung verbunden und auch der Postverkehr wurde in Betrieb genommen. Ein Jahr später wurde hier die erste Kalkbrennerei gegründet und damit die beinahe einhundertjährige Ära der Žichovicer Kalkbrennerei begonnen.

Žichovice

Prvními trvalými obyvateli Pootaví se stali rýžovníci zlata. Žili zdejiž řadu století před naším letopočtem. Největší proslulosti z nich dosáhli Keltové, jimž bezpochyby vděčíme za řadu vybudovaných hradišť útočného typu. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1045 a jedná se o darovací listinu knížete Břetislava o převodu místního panství Břevnovskému klášteru. Roku 1543 získali Žichovicko pánové Švihovští. Poté se zde vystřídala celá řada dalších majitelů(Kurcbachové, Malovcové, Rožmberkové, Kolowratové). Roku 1707 koupil Žichovické panství arcibiskup pasovský Jan Filip z Lamberka. Lamberkové si panství ponechali až do roku 1945. V roce 1888 spojila Žichovice s okolím železniční trať a začala pracovat pošta. O rok později zde byla založena první vápenka a zahájila téměř stoletou éru žichovického vápenictví.

Wirtschaft • Hospodářství

Žichovice

In der Gemeinde sind folgende Unternehmen tätig: Klatauer Fischerei AG - Forellenzucht und Karpfenwirtschaft Agripartners - Landwirtschaftsbetrieb Ekošrot GmbH - Ankauf, Verarbeitung und Verkauf von Metallabfall Roman Kroupa - Umschlagslager Žichovice - Güterverkehr, Holzverarbeitung Autodoprava JOMI OHG - Speditionsdienste Žichoflóra Jan Růžička - Gärtnerei

Žichovice

V obci podnikají tyto firmy: Klatovské rybářství,a.s. - pstruhová líheň a kaprové hospodářství, Agripartners - zemědělský podnik, Ekošrot,s.r.o. - výkup, zpracování a prodej kovového odpadu, Roman Kroupa - manipulační sklad Žichovice - nákladní autodoprava, zpracování dřeva, Autodoprava JOMI v.o.s. - špediterské služby, Žichoflóra Jan Růžička - zahradnictví.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Žichovice 
 •  
 • Žichovice 190 
 • 342 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.00-17.00 h Di: 07.00-15.30 h Mi: 07.00-17.00 h Do: 07.00-15.30 h Fr: 07.00-14.30 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.00-17.00 h Út: 07.00-15.30 h St: 07.00-17.00 h Čt: 07.00-15.30 h Pá: 07.00-14.30 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB