Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Dolní Bělá 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 2,15 km²

Dolní Bělá

Die Gemeinde Dolní Bělá, früher auch Böhmisch Neustadtel genannt, liegt 18 km nordwestlich von Pilsen im Tal des Bachs Bělá. Im Dorf gibt es ein Gemeindeamt, einen Kindergarten, eine Grundschule, ein Postamt, ein Ärztezentrum und eine Gemeindebibliothek. Am Gebäude des Gemeindeamtes erinnert eine Gedenktafel an Ludvík Očenášek (1872 - 1949), Erfinder des Flugrotationsmotors und bedeutendes Mitglied der Widerstandsbewegung während des Ersten Weltkrieges. Zu den anderen mit der Gemeinde verbundenen Persönlichkeiten gehört auch der humanistische Dichter Zachariáš Brunvík, der im Jahr 1611 hier lebte. Das Vereinsleben in der Gemeinde wird vor allem durch den Sportklub TJ Sokol Dolní Bělá und die freiwillige Feuerwehr getragen. Sehenswürdigkeiten: - Ruine der Burg Bělá aus dem Jahr 1315 - Kirche der Erhöhung des Heiligen Kreuzes aus dem 14. Jahrhundert - Barockpfarrhaus aus dem Jahr 1769 - Hus-Kapelle der Böhmischen evangelischen Brüderkirche, erbaut in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts - Zimmerwerk der sogenannten "Unteren Mühle" am Rande des Dorfes, Ende des 18. Jahrhunderts entstanden

Dolní Bělá

Obec Dolní Bělá, v minulosti též zvaná Český Najštát, leží 18 km severozápadně od Plzně v údolí potoka Bělá. V obci se nachází obecní úřad, základní a mateřská škola, pošta, zdravotnické středisko a obecní knihovna. Na budově obecního úřadu připomíná pamětní deska Ludvíka Očenáška (1872 - 1949), vynálezce leteckého rotačního motoru a významného účastníka odboje za 1. světové války. K dalším osobnostem spjatým s obcí patřil humanistický básník Zachariáš Bruncvík, působící zde v r. 1611. Sportovní vyžití obyvatel zajišťují spolky TJ Sokol Dolní Bělá a Sbor dobrovolných hasičů. Památky: - zřícenina hradu Bělá z r. 1315, - kostel Povýšení sv. Kříže ze 14. stol., - barokní fara z r. 1769, - Husova kaple církve českobratrské evangelické, vystavěná v 1. pol. 20. stol., - roubená budova tzv. Dolního mlýna z konce 18. stol., ležící na kraji vsi.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 5 von 5

Geschichte • Historie

Dolní Bělá

Die Gemeinde wird erstmals 1315 im Zusammenhang mit der wohl von Racek von Bělá gegründeten Burg Bělá erwähnt. Die Burg wurde allmählich Zentrum des Herrschaftsgutes, zu dem mehr als 30 Dörfer, Höfe, Wälder und Teiche gehörten. Nach den Geschlechtern Švamberk, Gutštejn und Roupovec gelangte die Herrschaft in den Besitz der Herren Bělá Markvart von Hrádek, die die Burg in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in ein Schloss umbauen ließen. 1598 weilte Kryštof Harant von Polžice und Bezdružice hier bei seinem Freund Diviš Markvart von Hrádek, kurz vor seiner Reise nach Palästina. Ab 1755 gehörte das Herrschaftsgut von Bělá dem Kloster Plasy an. Nach der Auflösung des Klosters im Jahr 1785 wurde das zuvor bereits verwüstete Schloss von der örtlichen Bevölkerung, die Baumaterial benötigte, endgültig zerstört.

Dolní Bělá

Obec je poprvé připomínána r. 1315 v souvislosti s hradem Bělá, jehož zakladatelem byl patrně Racek z Bělé. Hrad se postupem doby stal centrem panství, jemuž patřilo více než 30 vesnic, dvory, lesy a rybníky. Po Švambercích, Gutštejnech a Roupovcích získali Bělou Markvartové z Hrádku, kteří nechali sešlý hrad ve 2. polovině 16. století přestavět na zámek. Roku 1598 se tu u přítele Diviše Markvarta z Hrádku zastavil Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic před svou cestou do Palestiny. Roku 1755 získal bělské panství plaský klášter, po jehož zrušení r. 1785 byl již zpustlý zámek rozebrán na stavební materiál pro místní obyvatele.

Wirtschaft • Hospodářství

Dolní Bělá

In der Gemeinde ist kein größeres Unternehmen ansässig, die meisten Einwohner pendeln daher in die Städte in der Umgebung. Nur einige örtliche Gewerbetreibende sind im Dienstleistungsbereich tätig.

Dolní Bělá

V obci nepůsobí žádná výrobní firma, a proto většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst. Několik místních živnostníků podniká ve službách.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Dolní Bělá 
 •  
 • Dolní Bělá 31 
 • 331 52  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 08.00-17.00 h Di: 08.00-12.00 h Mi: 08.00-17.00 h Do: 08.00-12.00 h Fr: 08.00-11.30 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 08.00-17.00 h Út: 08.00-12.00 h St: 08.00-17.00 h Čt: 08.00-12.00 h Pá: 08.00-11.30 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB