Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Roupov 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - jih

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 7,05 km²

Roupov

Roupov liegt 6 km südwestlich von Přeštice. In der Gemeinde befinden sich Gemeindeamt, Post und Bibliothek. Durch Roupov führt die Straße Nr. 182 von Měčín nach Stod. Die nächste Eisenbahnstation findet man im 3,5 km enfernten Borovy. In der Umgebung der Gemeinde befindet sich die Burgruine Roupov aus dem 14. Jahrhundert. Dominiert wird die Ruine durch den unversehrt erhaltenen achteckigen Schornstein der schwarzen Renaissance-Küche. Am besten erhalten sind die Vorgebäude der Burg mit zwei Türmen und ein Torso des mächtigen walzenförmigen Bollwerks. An der Anhöhe unter der Ruine steht die St.-Anna-Kapelle aus dem Jahr 1596.

Roupov

Roupov leží 6 km jihozápadně od Přeštic. V obci se nachází obecní úřad, pošta, obecní knihovna. Roupovem prochází silnice č. 182 z Měčína do Stodu. Nejbližší železniční stanicí jsou Borovy, vzdálené 3,5 km. V okolí obce se nachází zřícenina hradu Roupov ze 14. stol. Typickou dominantu zříceniny vytváří vysoký osmiboký komín renesanční černé kuchyně, který se dochoval v neporušeném stavu. K nejlépe uchovaným částem hradu však patří budovy předhradí se dvěma baštami a torzo mohutné válcové bašty. Na návrší pod zříceninou stojí kaple sv. Anny. z roku 1596.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Roupov

Die erste schriftliche Erwähnung der Gemeinde stammt aus dem Jahr 1250, als sie im Besitz eines gewissen Drzka von Roupov war. In den Jahren 1380-1393 ließ der neue Besitzer Něpr von Roupov, ein wichtiger Beamter des Prager Erzbischofs Jan von Jenštejn, die Burg umbauen. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, unter Jan von Roupov, wurde die Burg erneut verändert und um die Vorburg erweitert, die mit modernen Artillerietürmen geschützt wurde. In den Jahren 1595-1598 ließ Jan Nezdicky bauliche Anpassungen im Renaissance-Stil vornehmen, die für höheren Komfort sorgen sollten. Die Burg überstand zwar die schwedischen Angriffe im 17. Jahrhundert, nach der Übersiedlung der Herrschaft nach Červeného Poříčí im Jahr 1704 verfiel sie jedoch sehr schnell.

Roupov

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1250, kdy ji vlastnil jistý Držka z Roupova. V letech 1380 - 1393 nechal hrad přestavět jeho nový majitel Něpr z Roupova, který byl významným úředníkem pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Ve 2. pol. 15. stol. za Jana z Roupova byla hrad přestavěn a rozšířen o předhradí, chráněné na svoji dobu moderními dělostřeleckými baštami. Renesanční úpravy za Jana Nezdického v letech 1595 - 1598 směřovaly ke zvýšení komfortu a pohodlí panstva. Hrad odolal švedským nájezdům v 17. stol., ale po přenesení sídla panství do Červeného Poříčí v roce 1704 však rychle chátral.

Wirtschaft • Hospodářství

Roupov

In Roupov sind keine Produktionsfirmen ansässig, die meisten Einwohner pendeln daher nach Přeštice oder Pilsen.

Roupov

V Roupově nepůsobí žádná výrobní firma, a proto musí většina místních obyvatel za prací dojíždět do Přeštic či Plzně.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Roupov 
 •  
 • Roupov 91 
 • 334 53  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 18.00-20.00 h Mi: 18.00-20.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 18.00-20.00 h St: 18.00-20.00 h
Rendert Time: 0,835 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,66 MB