Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Železná Ruda 
 •  
 • Javorská 154 
 • 340 04 Železná Ruda 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 79,79 km²

Železná Ruda

Železná Ruda befindet sich in unmittelbarer Nähe der Staatsgrenze mit der BRD und zählt 1.783 Einwohner. Železná Ruda und Špičák gehören zu den schönsten Winkeln des Böhmerwaldes. Man findet hier den Schwarz- und den Teufelssee, den Laka-See und in der Nähe von Prášily den Prášily-See. 1878 wurde der gemeinsame Bahnhof Eisenstein, der durch die Staatsgrenze in einen tschechischen und einen deutschen Bereich geteilt ist, gebaut. Dieser Ort wurde bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die ersten Erholung Suchenden kamen, zum Touristenzentrum. Seit dieser Zeit stieg das Interesse immer weiter. Der Böhmerwald wird auch häufig von ausländischen Touristen besucht. Sehenswürdigkeiten: - Schlösschen - Kirche Mariahilf vom Stern - Kapelle St. Antonín und St. Barbara - Kreuzweg mit St.-Anna-Kapelle - Böhmerwaldmuseum - gemeinsamer, tschechisch-deutscher Bahnhof

Železná Ruda

Železná Ruda se nachází v těsné blízkosti státní hranice s Německem a žije zde 1783 obyvatel. Železná Ruda a Špičák patří mezi nejkrásnější kouty Šumavy, najdete zde Černé a Čertovo jezero,jezero Laka a dále u Prášil Prášilské jezero. Společné železnorudské nádraží, které je rozděleno státní hranicí na českou a bavorskou část, bylo postaveno r. 1878. Tato místa se stala střediskem turistického ruchu již na počátku 20 století,kdy sem první zájemci o odpočinek zavítali a tento zájem stále roste. Šumavu navštěvují v hojném počtu i turisté ze zahraničí. Památky: - Zámeček - Kostel Panny Marie Pomocné z hvězdy - Kaple svatého Antonína a svaté Barbory - Křížová cesta s kaplí Svaté Anny - Muzeum Šumavy - Společné česko-bavorské nádraží

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 21 bis 21 von 21
Seite 3 von 3
1 2 3

Geschichte • Historie

Železná Ruda

Železná Ruda entstand Anfang des 16. Jahrhunderts an der Handelsstraße, die das Bistum Regensburg mit Prag verband. Die durch König Přemysl Otakar II. in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gegründete Straße führte von der Donau zum heutigen Zwiesel und von dort durch des Regental bis zum Zusammenfluss mit dem Železný-Bach. Die Geschichte von Železná Ruda kann man in drei Etappen unterteilen: I. Etappe: Eisenerzförderung. Das Eisenerz wurde hier vollständig verarbeitet, vom Schmelzen des Roheisens bis zur Herstellung von Eisenwerkzeug und Stabeisen für den Weiterverkauf. II. Etappe: Entwicklung der Glashütten. Sie wurde von Graf Jindřich Nothaft von Werneck eingeleitet. 1624 bekam er die Gründung von Glashütten und Kolonien bewilligt. Damals entstand eine ganze Reihe von Glashütten, beispielsweise in Debrník, Ferdinandstal, in Hofmanky, Gerlova Huť, in Starý Brunst, unterhalb des Teufelssees, in Hůrka und in Alžbětín. III. Etappe: Entwicklung des Tourismus. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Umgebung von Železná Ruda zum beliebten Erholungsgebiet, das es auch heute noch ist.

Železná Ruda

Železná Ruda vznikla počátkem 16.stol. při obchodní stezce spojující řezenské biskupství s Prahou. Stezka založená Přemyslem Otakarem II. ve 2. pol. 13. století vedla od Dunaje k dnešnímu Zwieselu a odtud údolím Řezné až k soutoku s Železným potokem. Historie Železné Rudy se dá zhruba rozdělit do 3 etap: I. etapa: je spojena s dolováním železné rudy. Ta zde byla komplexně zpracovávána, od tavby surového železa až po výrobu železného nářadí a železných prutů k dalšímu prodeji. II. etapa: je charakteristická rozvojem sklářství. Odstartoval ji hrabě Jindřich Nothaft z Wernecku. R. 1624 si vyžádal povolení k zakládání skláren a osad. Začala vznikat celá řada nových sklářskýchhutí, např. v Debrníku, Ferdinandovském údolí, na Hofmankách, v Gerlově Huti, na Starém Brunstu, pod Čertovým jezerem, na Hůrce a v Alžbětíně. III. etapa: se zaměřuje na rozvoj turistického ruchu. Začátkem 20. stol. se Železnorudsko stalo oblíbenou rekreační oblastí, což trvá dodnes.

Wirtschaft • Hospodářství

Železná Ruda

Železná Ruda ist ein bedeutender Erholungsort im Böhmerwald, die Besucher können daher aus einem breiten Angebot an Freizeitmöglichkeiten auswählen. In Železná Ruda sind folgende Firmen tätig: ŠumavaTour, Železná Ruda - Reisebüro Cykloservis Vlastimil Míčka - Verkauf und Reparatur von Fahrrädern Husqvarna Martin Kocum - Verkauf und Reparatur von Elektrogeräten

Železná Ruda

Železná Ruda je významným rekreačním centrem Šumavy, a proto si zde návštěvníci mohou vybrat ze šikoké nabídky rekeačních zařízení: hotelů, penzionů a rekreačních chat. V Železné Rudě působí tyto firmy: ŠumavaTour, Železná Ruda - cestovní kancelář, CYKLOSERVIS Vlastimil Míčka - prodej a servis jízdních kol, HUSQVARNA Martin Kocum - prodej a servis elektrického nářadí

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Železná Ruda 
 •  
 • Klostermannovo nám. 26 
 • 340 04  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • täglich von 08.00-18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Otevřeno denně 08.00-18.00 h
Rendert Time: 0,883 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,79 MB