Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Pocinovice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Domažlice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 24,53 km²

Pocinovice

Pocinovice liegt 10 km südöstlich von Kdyně am Bach Andělice. Durch die Gemeinde führt die Eisenbahnstrecke Nr. 185 von Horažďovice nach Domažlice. Pocinovice hat einen regelmäßigen rundlichen Dorfplatz, von dem aus die Straßen strahlenförmig verlaufen. Die wichtigsten Gebäude befinden sich direkt auf dem Dorfplatz. Hier gibt es eine Grund- und Hauptschule, einen Kindergarten, eine Gaststätte, eine Bäckerei, ein Pfarrhaus, drei private Geschäfte, das Gemeindeamt mit dem Postamt und eine Bibliothek. In Richtung Nýrsko befindet sich außerhalb des Dorfes ein umfangreiches Sportareal mit zwei Tennisplätzen, zwei Volleyballfeldern und einem Fußballplatz. Ein Teil der Gemeinde wurde 1995 wegen seines außerordentlichen historischen, urbanistischen und baulichen Wertes zur Denkmalschutzone erklärt. Den Dorfplatz dominiert die Kirche St. Anna aus den Jahren 1805/06.

Pocinovice

Pocinovice leží 10 km jihovýchodně od Kdyně nad potokem Andělice. Obec protíná železniční trať č. 185 z Horažďovic do Domažlic. Pocinovice mají pravidelnou okrouhlou náves, z níž se paprskovitě rozbíhají komunikace. Většina občanské vybavenosti je soustředěna na návsi. Je zde základní a mateřská škola, pohostinství, pekárna, fara, tři soukromé obchody, obecní úřad s poštou a knihovna. Směrem na Nýrsko se za obcí nachází rozsáhlý sportovní areál, kde se nachází dva kurty na volejbal, hřiště na kopanou a dva tenisové kurty. Část obce byla v roce 1995 vyhlášena pro svou výjimečnou památkovou, historickou a urbanistickou hodnotu za památkovou zónu. Dominantou návsi je kostel sv. Anny z r. 1805 – 1806.

Geschichte • Historie

Pocinovice

Die erste schriftliche Erwähnung der Gemeinde stammt aus dem Jahr 1325. Pocinovice war ursprünglich ein privilegiertes, südlich gelegenes Chodendorf und zugleich Zentrum des Unteren Chodenlandes. Die Bauern von Pocinovice gehörten meist dem radikaleren Teil der Chodengemeinschaft an. Beim bekannten Chodenaufstand von 1693 kam es direkt bei Pocinovice zur einzigen Schlacht zwischen den Choden und den vom Kreishauptmann Friedrich Hora von Ocelovice geführten Dragonern. Der Aufstand wurde jedoch unterdrückt und die Choden mussten Gehorsam gegenüber ihrer Obrigkeit geloben.

Pocinovice

První zmínka o obci je z roku 1325. Jedná se o původní chodskou privilegovanou ves, nejjižněji položenou. Pocinovice bývali centrem dolního Chodska a pocinovičtí sedláci náleželi většinou k té radikálnější části chodského společenství. Při známém povstání Chodů roku 1693 došlo právě u Pocinovic k jediné bitvě mezi Chody a dragouny vedenými krajským hejtmanem Fridrichem Horou z Ocelovic. Povstání však bylo potlačeno a Chodové byli přinuceni slíbit poslušnost své vrchnosti.

Wirtschaft • Hospodářství

Pocinovice

Bauernhandelsgesellschaft Pocinovice GmbH - pflanzliche und tierischer Erzeugnisse, Herstellung von Steppdecken und Webarbeiten

Pocinovice

Rolnická obchodní společnost Pocinovice, s.r.o. - rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou. Výroba prošívaných dek a výrobků z tkanin.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Pocinovice 
 •  
 • Pocinovice 72 
 • 345 09  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.30-17.00 h Mi: 07.30-16.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.30-17.00 h St: 07.30-16.00 h
Rendert Time: 0,984 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,77 MB