Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Planá u Mariánských Lázní 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Tachov

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 62,55 km²

Planá u Mariánských Lázní

Planá liegt in der Nähe von Mariánské Lázně und auch der bekannte Kurort Konstantinovy Lázně ist nicht weit von der Stadt entfernt. Planá wird optisch durch das Schloss dominiert, das aus zwei Teilen besteht. Der nordöstlichen Flügel schließt die ehemalige Burg aus dem 13. Jahrhundert und einen achtseitigen Turm ein, den südwestlichen Flügel bildet das zweistöckige Empireschloss, das an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert entstand. Auf dem Marktplatz ist ein ganzer Komplex von Bürgerhäusern mit barocken und klassizistischen Fassaden erhalten. In der Stadt und ihrer Umgebung findet man folgende Baudenkmäler: eine Barocksäule des Heiligen Johann Nepomuk, die Burgen Gutštejn, Krasíkov, Přimda und Volfštejn, die Kirche Mariä Himmelfahrt, Schloss Kynžvart, die Kathedrale in Kladruby bei Stříbro und das Kloster Teplá. In Plána gibt es ein Krankenhaus, zwei Grund- und Hauptschulen, eine Fachoberschule, ein Postamt, eine Bibliothek, drei Kunstgalerien, ein Kino, zwei Fußballplätze, ein Leichtathletikstadion, Tennisplätze und ein Bergbaumuseum. Anreise: Strecke Pilsen - Cheb. Die Autobahn Prag - Pilsen - Rozvadov führt in 12 km Entfernung an der Stadt vorbei. Planá liegt an der Eisenbahnstrecke Prag - Pilsen - Cheb.

Planá u Mariánských Lázní

Planá leží v blízkosti Mariánských Lázní a nedaleko jsou i známé Konstantinovy Lázně. Dominantou města je zámek, sestávající se z dvou částí. Severovýchodní křídlo tvoří bývalý hrad ze 13.stol. s osmibokou věží a jihozápadní část zabírá dvoupatrový empírový zámek z přelomu 18. a 19. stol. Na náměstí se dochoval soubor měsťanských domů s barokními a klasicistními fasádami. Ve městě a okolí najdeme dále tyto památky: barokní sloup sv. Jana Nepomuckého, hrad Gutštejn, Krasíkov, Přimda, Volfštejn, kostel Nanebevzetí Panny Marie, zámek Kynžvart, katedrála v Kladrubech u Stříbra, klášter v Teplé. Je zde nemocnice, 2 základní školy, střední odborná škola, pošta, knihovna, 3 galerie umění, kino, 2 fotbalová hřiště, atletický stadion, tenisové kurty, hornické muzeum. Dopravní spojení: Silnice 1. třídy Plzeň-Cheb. V blízkosti města vede dálnice Praha-Plzeň-Rozvadov. Dálnice je po stávající komunikaci dostupná po 12 km. Planá leží na železniční trati Praha-Plzeň-Cheb.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Planá u Mariánských Lázní

Die erste urkundliche Erwähnung der Stadt Planá stammt aus dem Jahr 1251. Planá lag an der Handelsstraße, die von Nürnberg über Cheb weiter nach Böhmen führte. Das älteste Baudenkmal der Stadt ist die romanische St. Peter-und-Paul-Kirche. Um das Jahr 1400 war Planá schon ein relativ großes Städtchen mit einem Marktplatz und von Gräben und Mauern umgeben. Auf der südwestlichen Seite wurde die gotische Kirche Mariä Himmelfahrt errichtet. Das Herrschaftsgut war im Besitz unterschiedlicher Adelsgeschlechter. Die Herren von Dobrohošť, von Žeberk, Šlik, Sinzerdorf, Nostitz und Nostitz-Rhieneck hatten ihren Sitz jeweils im Schloss Planá. Die Geschichte der Stadt wurde besonders geprägt durch Bergbau und Münzwesen zur Zeit des Geschlechts Šlik. Besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde Planá im 16. Jahrhundert, als zwei Pestepidemien die Stadt nahezu entvölkerten. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde Planá mehrmals von Heeren verschiedener Armeen erobert, viele Einwohner kamen dabei ums Leben, viele Häuser wurden geplündert und zerstört. In der Blütezeit der Stadt, vor allem Ende des 17. Jahrhunderts, entwickelten sich hier Handwerk, Handel und Bergbau.

Planá u Mariánských Lázní

První písemné záznamy o Plané pocházejí z roku 1251. Město leželo na obchodní cestě, která vedla z Norimberka přes Cheb dále do Čech. Nejstarší stavební památkou v Plané je románský kostel Petra a Pavla. Kolem roku 1400 byla Planá již poměrně velkým městečkem s náměstím. Město bylo obehnáno příkopy a hradbami, na jihozápadě byl postaven gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. V držení panství Planá se vystřídalo několik šlechtických rodů, které sídlily v plánském zámku. Byli to pánové z Dobrohošti, Žeberkové, Šlikové, Sinzerdorfové, Nostitzové a Nostitz-Rhieneckové. Do dějin města nejvíce zasáhl rod Šliků hornictvím a mincováním. Nejvíce byla Planá postižena v 16. stol., kdy bylo město dvakrát zachváceno epidemií moru a téměř vylidněno. Během třicetileté války bylo město několikrát dobyto vojsky různých armád, mnoho lidí bylo pobito, domy vydrancovány a zpustošeny. V dobách rozkvětu města hlavně na konci 17. stol. se rozvíjela řemesla, obchod, hornictví.

Wirtschaft • Hospodářství

Planá u Mariánských Lázní

Im Gebietsplan der Stadt ist eine Industriezone von 160.000 m2 Gesamtfläche festgelegt. Sie kann derzeit schon ein dichtes Ingenieurnetz aufweisen. In der Industriezone hat sich bereits das Unternehmen Matsushita Electric Works (CZ) GmbH angesiedelt, das 175 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Unternehmen, die in Planá ansässig sind: Schweighofer GbmH (270 Angestellte) Triola AG (120 Angestellte) Vonex (85 Angestellte)

Planá u Mariánských Lázní

V územním plánu města byla vybudována průmyslová zóna o celkové rozloze 160.000 m2. V současné době je již vybavena inženýrskými sítěmi.V průmyslové zóně zatím postavila svůj objekt firma Matsushita Electric Works (CZ) s.r.o., která zaměstnává 175 lidí. Další firmy, které zde podnikají: Schweighofer s.r.o. (270), Triola a.s.(120), Vonex (85).

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Planá u Mariánských Lázní 
 •  
 • náměstí Svobody 1 
 • 348 15  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 08.00-17.00 h Mi: 08.00-17.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 08.00-17.00 h St: 08.00-17.00 h
Rendert Time: 1,030 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB