Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Plzeň 
 •  
 • Náměstí Republiky 41 
 • 301 16 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň-město

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 124,74 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 167.000 (25.06.2004)
 • Partnergemeinde / Partnerská obec:
  Regensburg, Winterthur, Takasaki, Limoges, Liege, Žilina, Birmingham

Plzeň

Pilsen ist die viertgrößte Stadt der Tschechischen Republik und dominiert Westböhmen als starkes Industrie-, Handels-, Kultur- und Verwaltungs- zentrum. Die Stadt liegt am Zusammnfluss der vier Flüsse Úhlava, Úslava, Radbuza und Mže. Die vorteilhafte geographische Lage zwischen Prag und der Landesgrenze ermöglichte der Stadt eine schnelle wirtschaftliche Entwicklung. Pilsen dehnt sich auf einer Fläche von 125 km2 aus und zählt etwa 167.000 Einwohner. Der historische Stadtkern wurde im Jahre 1989 zur Denkmal- schutzzone erklärt. Als wertvolle Baudenkmäler sind vor allem die gotische Kirche Sankt Bartolomäus, das Renaissance-Rathaus, die Pestsäule auf dem Marktplatz, die im Barockstil umgebauten Gebäude des Erzdekanats und des Franziskanerklosters und die jüdische Synagoge zu nennen. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurden hier anspruchsvolle Bauten öffentlicher Gebäude fertiggestellt, zum Beispiel das Stadttheater und das Stadtmuseum. In Pilsen haben auch die Westböhmische Universität und die Medizinische Fakultät der Karlsuniversität ihren Sitz. Die westböhmische Metropole Pilsen ist im Jahr 2015 Kulturhauptstadt Europas. 

Plzeň

Plzeň je čtvrtým největším městem v České republice. V západní části Čech zaujímá výrazné dominantní postavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Město se nachází na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže. Výhodná geografická poloha mezi Prahou a zemskými hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj. Plzeň se rozkládá na ploše 125 km2 a žije zde zhruba 167 000 obyvatel. Historické jádro města bylo v roce 1989 prohlášeno městskou památkovou rezervací. Mezi cenné stavební památky patří zejména: gotický chrám sv. Bartoloměje, renesanční radnice, morový sloup na náměstí, barokní přestavby budov arciděkanství a františkánského kláštera či židovská synagoga. Na přelomu 19. a 20. století zde byly dokončeny náročné stavby veřejných budov, např. městské divadlo, muzeum, Měšťanská beseda ap. V Plzni má též sídlo Západočeská univerzita a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Západočeská metropole Plzeň se stane v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury.

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 6 von 6

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 10 von 580
Seite 1 von 58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Geschichte • Historie

Plzeň

Die Stadt Neu-Pilsen wurde auf Befehl des böhmischen Königs Václav II. im Jahre 1295 gegründet und wurde bald wichtiges Handelszentrum an der bedeutenden Kreuzung der Straßen nach Nürnberg und Regensburg. Im 14. Jahrhundert war Pilsen die drittgrößte Stadt Böhmens. Im 16. Jahrhundert waren hier bedeutende italienische Baumeister tätig. In den Jahren 1599-1600 war Pilsen vorübergehend Sitz des römischen Kaisers und des böhmischen Königs Rudolf II. In der Zeit des böhmischen Ständeaufstandes wurde Pilsen vom Heer des Grafen Mansfeld belagert und 1618 erobert. Das Ende des 17. Jahrhunderts war in Pilsen durch den Stil des Barock und durch den Baumeister Jakob Auguston und den Bildhauer Kristian Widman geprägt. Der historische Stadtkern, dessen Grundrissstruktur fast identisch mit der der gesamten ursprünglichen gotischen Stadt ist, wurde im Jahre 1989 zur Denkmalschutzzone erklärt.

Plzeň

Město Nová Plzeň bylo založeno na příkaz českého krále Václava II. roku 1295. Od počátku se stalo důležitým obchodním střediskem na významné křižovatce cest do Norimberka a Řezna. Ve 14. stol. bylo třetím největším městem v Čechách. V 16. stol. významné působení italských stavitelů. V letech 1599 – 1600 Plzeň dočasně sídlem římského císaře a českého krále Rudolfa II. V období českého stavovského povstání Plzeň obléhána a r. 1618 dobyta vojsky Mansfelda. Konec 17. stol. v Plzni spojen s barokem a se jmény stavitele Jakuba Augustona a sochaře Kristiána Widmana. Historické jádro města (půdorysnou strukturou do značné míry totožné s celým původním gotickým městem) v r. 1989 prohlášeno městskou památkovou rezervací.

Wirtschaft • Hospodářství

Plzeň

Zur Zeit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wurden in Pilsen mit dem Maschinenbauunternehmen Škoda und der Brauerei Pilsner Urquell zwei Industriegiganten gegründet. Heute haben hier folgende Firmen ihren Sitz: Škoda Pilsen - Maschinenbau Brauerei Pilsner Urquell - Produktion des weltberühmten Biers Likörfabrik Stock Pilsen-Božkov - Spirituosen Matsushita Electrics Industrial Co Ltd. of Japan - Panasonic - Unterhaltungselektronik Im Rahmen eines außerordentlichen landesweiten Projekts wird derzeit das moderne Industriegebiet Borská pole ausgebaut, wo sich ausländische Unternehmen vorteilhaft niederlassen können.

Plzeň

V období industrializace v 19. stol. byly v Plzni založeny známé průmyslové giganty - strojírenský komplex Škoda a Plzeňský Prazdroj. V současnosti zde mají své závody tyto firmy: Škoda Plzeň - strojírenství Plzeňský pivovar - výroba světoznámého piva Likérka Stock Plzeň-Božkov - výroba lihovin Matsushita Electris Industrial Co Ltd. of Japan - Panasonic - výrobce spotřební elektroniky Mimořádným projektem v rámci celé České republiky je výstavba moderní průmyslové zóny Borská pole, kde zahraniční společnosti mohou výhodně provozovat své závody.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Plzeň 
 •  
 • Náměstí Republiky 1 
 • 306 32  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,35 MB / 5,07 MB