Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Rokycany 
 •  
 • Masarykovo nám. 83 
 • 337 01 Rokycany 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Rokycany

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 30,98 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 14.619 (25.06.2004)

Rokycany

Rokycany ist eine ehemalige Bezirksstadt mit 15 000 Einwohnern. Ein verheerendes Feuer vernichtete 1784 praktisch die ganze Stadt, die sich damals dank Forstwirtschaft und Eisenhüttenwerk langsam zu entwickeln begann. Heute steht die Stadtmitte unter Denkmalschutz. Im Jahr 2002 wurde der Bau des Schwimmbads abgeschlossen, das zusammen mit dem daneben gelegenen Freibad einen Erholungskomplex bildet. In Rokycany kann man sich folgende Sehenswürdigkeiten ansehen:
- Die Kirche Maria Schnee, die gotischen Ursprungs ist und vom Aufschwung der Stadt im 14. Jahrhundert zeugt, als auch das Augustinerkloster erbaut wurde.
- Den Brunnen auf dem T.G.-Masaryk-Platz: ein quadratischer steinerner Barockbrunnen aus dem Jahr 1827 mit einer Säule mit Vase in Muschelform in der Mitte und Wasserspeiern.
- Die Mariensäule, ein Barockdenkmal aus dem Jahr 1770 von Václav Baur. Auf einem dreiseitigen, abgestuften Sockel stehen Statuen von Heiligen. In der Mitte befindet sich eine Säule mit Kompositkapitell, die eine Statue der Jungfrau Maria mit dem Jesuskind trägt.

Rokycany

ROKYCANY jsou bývalým okresním městem (15 000 obyvatel). Zhoubný požár v r. 1784 zničil město Rokycany prakticky celé, ačkoliv v té době se zvolna začalo rozvíjet díky lesnímu hospodářství a železárnám. Dnes je střed města památkovou zónou. V roce 2002 byla dokončena stavba plaveckého bazénu, který spolu s vedle umístěným koupalištěm tvoří ucelený relaxační komplex. V Rokycanech je možné si prohlédnout tyto památky: -Kostel Panny Marie Sněžné – gotického původu, dokládající výstavbu města ve 14. století, kdy tu byl zřizován klášter augustiánů.
-Kašna na náměstí T.G. Masaryka – barokní kašna z r. 1827, čtvercová, kamenná, uprostřed sloup s vázou ve tvaru mušle s chrliči, ukončená vázou.
-Mariánský sloup – je barokní památka z r. 1770 od Václava Baura. Trojboký odstupňovaný podstavec, na něm sochy světců. Uprostřed sloup s kompositní hlavicí, na ní socha Panny Marie s dítětem.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Rokycany

Die erste Erwähnung der Stadt Rokycany stammt aus dem Jahr 1110. 1584 wurde Rokycany von Kaiser Rudolf II. zur königlichen Stadt ernannt. In der Geschichte der Stadt wechselten sich unter dem Einfluss großer historischer Ereignisse Blütezeit und Niedergang ab. Der verheerende Brand 1784 vernichtete praktisch die gesamte Stadt, die sich damals dank Forstwirtschaft und Eisenhüttenwerk langsam zu entwickeln begann. Die neuzeitliche Geschichte der Stadt beginnt mit ihrer Befreiung durch die amerikanische Armee am 7. Mai 1945.

Rokycany

První zmínka o Rokycanech se objevuje v roce 1110, na město královské byly povýšeny císařem Rudolfem II. v r. 1584. V historii města se střídala období rozkvětu i úpadku pod vlivem širších historických událostí. Zhoubný požár v r. 1784 zničil město Rokycany prakticky celé, ačkoliv v té době se zvolna začalo rozvíjet díky lesnímu hospodářství a železárnám. Novodobá historie zahájena osvobozením americkou armádou 7. května 1945.

Wirtschaft • Hospodářství

Rokycany

Die industrielle Basis in Rokycany bilden folgende Unternehmen: das Metallhüttenwerk Rokycany: Erzeugung von Halbfabrikaten aus nichteisernen Metallen, die Stadtwälder Rokycany: Forstwirtschaft, Landwirtschaftliche Maschinen Hatan: Landwirtschafts-, Forst- und Gartentechnik - Verkauf und Service, Maschinenwerk Rokycany GmbH: geschweißte Stahlkonstruktionen, AUTOMATIZACE Rokycany GmbH - Wartung, Reparatur und Montage von Mess- und Regulierungsanlagen, Garantie- und Nachgarantieservice für Servoantriebe.

Rokycany

Průmyslovou základnu v Rokycanech tvoří tyto podniky: KOVOHUTĚ ROKYCANY - výroba polotovarů z neželezných kovů, Lesy města Rokycan - těžba dřeva, Zemědělské stroje Hatan - prodej, servis zemědělská, lesnická a zahradní technika, Strojírna Rokycany spol. s r.o. - výroba svařovaných ocelových konstrukcí, AUTOMATIZACE Rokycany s.r.o. - údržba, opravy a montáže zařízení pro měření a regulaci, záruční a pozáruční servis servopohonů.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Rokycany 
 •  
 • Masarykovo náměstí 1 
 • 337 20  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mai - September
  • Mo: 09.00-11.30 12.00-16.00 Uhr 
  • Di: 09.00-11.30 12.00-18.00 Uhr 
  • Mi: 09.00-11.30 12.00-18.00 Uhr 
  • Do: 09.00-11.30 12.00-18.00 Uhr 
  • Fr: 09.00-11.30 12.00-16.00 Uhr 
  • Sa: 09.00-11.30 Uhr 

  Oktober - April
  • Mo: 09.00-11.30 12.00-16.00 Uhr 
  • Di: 09.00-11.30 12.00-18.00 Uhr 
  • Mi: 09.00-11.30 12.00-18.00 Uhr 
  • Do: 09.00-11.30 12.00-18.00 Uhr 
  • Fr: 09.00-11.30 12.00-16.00 Uhr 
  • Jeden ersten und dritten Samstag im Monat: 09.00-13.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • květen - září
  • Po: 09.00-11.30 12.00-16.00 h 
  • Út: 09.00-11.30 12.00-18.00 h 
  • St: 09.00-11.30 12.00-18.00 h 
  • Čt: 09.00-11.30 12.00-18.00 h 
  • Pá: 09.00-11.30 12.00-16.00 h 
  • So: 09.00-13.00 h 
  říjen - duben
  • Po: 09.00-11.30 12.00-16.00 h 
  • Út: 09.00-11.30 12.00-18.00 h 
  • St: 09.00-11.30 12.00-18.00 h 
  • Čt: 09.00-11.30 12.00-18.00 h 
  • Pá: 09.00-11.30 12.00-16.00 h 
  • So 1. a 3. v měsíci 09.00-13.00 h
Rendert Time: 0,957 Sek. | Speicherverbrauch: 4,28 MB / 4,82 MB