Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Radnice 
 •  
 • Nám. Kašpara Šternberka 69 
 • 338 28 Radnice 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Rokycany

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 10,64 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.710 (14.06.2004)

Radnice

Radnice befindet sich nördlich von Rokycany. Das Städtchen bietet seinen Besuchern folgende Sehenswürdigkeiten: Das Stadtmuseum Radnice ist im ehemaligen frühbarocken Schloss untergebracht. Gezeigt werden ethnographische, historische und naturwissenschaftliche Sammlungen aus dem Gebiet Radnice und eine Antiquitätensammlung des hier gebürtigen Václav Kočka Amort, einer bekannten Persönlichkeit der Stadt und ihrer Umgebung. Die Kapelle Mariä Heimsuchung auf dem Kalvarienberg oberhalb der Stadt wurde von Kilian Ignac Diezenhofer errichtet. Die 1720 gebaute Kirche St. Václav auf dem Marktplatz von Radnice kann man als Kleinod der Barockarchitektur bezeichnen. Die Kirche wird für religiöse Zwecke genutzt, zweimal jährlich tritt hier auch der Sängerchor Cantate aus Rokycany auf. Die Stadt Radnice ist auch heute noch ein lokales kulturelles Zentrum. Im Kulturhaus "Zur Rose" auf dem Marktplatz finden Tanzbälle, Vorträge, Theateraufführungen, Konzerte und Tanzkurse statt. In der Turnhalle des Sportvereins werden Diskos, Tanzbälle und Tanzfeste veranstaltet.

Radnice

Městečko Radnice se nachází severně od Rokycan. Návštěvníci zde mohou shlédnout tyto památky: Městské muzeum Radnice - se nachází v původně raně barokním zámku expozice - etnografické, historické a přírodovědné sbírky z Radnicka, sbírka starožitností rodáka Václava Kočky Amorta, osobnosti města a okolí. Kaple Naštívení Panny Marie na Kalvarii v Radnicích - tato kaple byla postavena Kilianem Ignacem Diezenhoferem na vrchu nad městem. Kostel sv. Václava na náměstí v Radnicích - byl postaven roku 1720 jako skvost barokní architektury. Kostel je využíván pro náboženské účely, 2x do roka zde zpívá pěvecký sbor Cantate z Rokycan. V současnosti je město Radnice stále místním kulturním centrem. V Kulturním domě U Růže na náměstí se pořádají taneční zábavy, přednášky, divadelní přehlídky, koncerty a taneční lekce. V Sokolovně Radnice jsou pořádány diskotéky, taneční zábavy a plesy.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Radnice

Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1336, als Johann von Luxemburg Radnice an das Adelgeschlecht Rožmberk verkaufte, in dessen Besitz die Stadt bis 1431 war. 1570 erhielt Radnice von Maxmilian II. die Stadtrechte. Wahrscheinlich ließ Graf Kazimír Ferdinand von Kupferwald das Schloss von Radnice im Stil des Spätbarock umbauen. 1849 brannte das Schloss nieder und durch den folgenden Umbau verlor es seine ursprüngliche Gestalt. Die Herren Šternberk gewannen das Herrschaftgut von Radnice 1758 und hielten es bis 1945. Besonders Graf Kašpar von Šternberk hinterließ seine Spuren in der Geschichte von Radnice, weshalb auch der Marktplatz nach ihm benannt wurde. Er war einer der Gründer des Nationaltheaters in Prag und sammelte versteinerte Pflanzen aus der Gegend um Radnice. Die Stadt erlebte ihre Blütezeit in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts, als sie zum natürlichen Zentrum ihrer Umgebung wurde.

Radnice

První zmínka je z roku 1336, kdy Jan Lucemburský prodal městečko Radnice Rožmberkům, kterým patřily až do r. 1431. Privilegiem Maxmiliána II. z roku 1570 byly Radnice povýšeny na město. Hrabě Kazimír Ferdinand y Kupferwaldu dal patrně přestavět radnický zámek ve slohu vrcholného baroka. Roku 1849 zámek vyhořel a jeho původní ráz byl přestavbou setřen. Šternberkové získali radnické panství v roce 1758 a podrželi jej až do roku 1945. Výrazně se do historie Radnic zapsal Kašpar hrabě ze Šternberka, po němž je pojmenováno radnické náměstí. Byl spoluzakladatelem Národního divadla v Praze a sběratelem zkamenělých karbonských rostlin o okolí Radnic. Město zažilo vrchol svého rozvoje v 80. letech 19.století, kdy se stalo přirozeným centrem svého okolí.

Wirtschaft • Hospodářství

Radnice

Das Städtchen konzentriert sich auf den Bereich des Touristenverkehrs.

Radnice

Městečko Radnice se orientuje na cestovní ruch.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Radnice 
 •  
 • Nám. Kašpara Šternberka. 363 
 • 338 28  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.30-17.00 h Mi: 07.30-17.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.30-17.00 h St: 07.30-17.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB