Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Nýřany 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň-sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 22,82 km²

Nýřany

Nýřany befindet sich westlich von Pilsen und zählt 7.151 Einwohner. In der Stadt gibt es folgende Baudenkmäler: Eine pseudogotische Kirche aus dem Jahr 1904, die dem Heiligen Prokop, dem Schutzheiligen der Bergleute, geweiht und im Besitz der Stadt ist. Im Renaissance-Rathaus aus dem Jahr 1885 mit Deckengemälden fanden früher Gottesdienste statt, heute ist der Raum Festsaal und Sitz des Stadtamtes. Ein Denkmal vor dem Rathaus ist den Opfern des Bergarbeiteraufstandes von 1890 gewidmet. Eine spätbarocke bis klassizistische Kapelle auf dem früheren alten Dorfplatz, die wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert stammt. Die ursprüngliche Kapelle ist jedoch nicht erhalten, sie wurde im 18. Jahrhundert neu gebaut. 1991 wurde sie mit Mitteln der Stadt restauriert und dem Heiligen Václav geweiht.

Nýřany

Nýřany se nachází západním směrem od Plzně a čítají 7151 obyvatel. Ve městě se nachází tyto památky: Kostel - jednoduchý pseudogotický, vysvěcen roku 1904 sv. Prokopovi, patrona havířů (kostel je majetkem města). Radnice - renesanční z roku 1885, malovaný strop (dříve bohoslužby, dnes pěkně upravená obřadní síň a sídlo MěÚ). Pomník před radnicí je věnován obětem hornické stávky z roku 1890. Kaplička - stojí na dřívější staré návsi, pozdě barokní až klasicistní, pochází pravděpodobně ze XVI. století (původní nedochována, znovu postavena v XVIII. století). Roku 1991 z prostředků města opravena a renovována, zasvěcena sv. Václavovi.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Nýřany

Nýřany wird erstmals 1272 schriftlich erwähnt. Bis 1782 war das landwirtschaftliche Dorf im Besitz des Klosters Chotěšov. 1822 erwirbt Fürst Karl Alexander von Thurn und Taxis das Herrschaftsgut von Chotěšov. Mitte des 19. Jahrhunderts werden Steinkohlelager entdeckt. In Nýřany und Umgebung werden mehrere Schächte gegraben, es kommt zu einem starken Bevölkerungsanstieg. Wohnungen für die Bergarbeiter, sogenannte Kolonien, werden gebaut, von denen einige bis heute bewohnt sind. Handwerk, Handel und Gewerbe erleben einen großen Aufschwung, in kleinen Hütten, Wälzereien und Glashütten entstehen viele Arbeitsplätze. 1892 erhebt der österreichische Kaiser Franz Joseph I. Nýřany zur Stadt.

Nýřany

Rok 1272 - první zmínka o Nýřanech - zemědělská ves v držení chotěšovského kláštera až do roku 1782. Rok 1822 - chotěšovské panství kupuje kníže Karel Alexandr Thurn - Taxis. Kolem poloviny 19. století - objevena ložiska černého uhlí. V Nýřanech a okolí se otvírá řada šachet, dochází k velkému přílivu obyvatelstva. Staví se byty pro horníky (tzv. kolonie - některé dodnes obydleny). Rozvoj řemesel, obchodu, živností, pracuje se v malých hutích, válcovnách a sklárnách. Rok 1892 - rakouský císař František Josef I. povyšuje Nýřany na město.

Wirtschaft • Hospodářství

Nýřany

DIOSS Nýřany AG - Transport, Metallverarbeitung, Plasterzeugnisse, Vertretung in Zollverhandlungen, Pressen, Planung von Elektroanlagen, Herstellung und Reparatur von Elektrogeräten

Nýřany

DIOSS NÝŘANY a.s. - doprava, kovoobrábění, výrobky z plastů, zastupování v celním řízení, lisování, projektování elektrického zařízení. Výroba a opravy elektrických přístrojů.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Nýřany 
 •  
 • Benešova tř. 295 
 • 330 23  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.00-11.30 12.30-17.00 Uhr Mi: 07.00-11.30 12.30-17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.00-11.30 12.30-17.00 h St: 07.00-11.30 12.30-17.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,68 MB