Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Kralovice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň-sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 39,79 km²

Kralovice

Kralovice liegt etwa 35 km nordwestlich von Pilsen. Es wurde 1183 gegründet und erhielt 1547 die Stadtrechte. Kralovice wurde bald zum Zentrum von Landwirtschaft, Handwerk und später auch kleinerer Industrie. In Kralovice befinden sich folgende Sehenswürdigkeiten: Die ursprünglich gotische St. Peter-und-Paul-Kirche aus dem Jahre 1250. In den Jahren 1575-1581 wurde sie im Renaissancestil umgebaut. Mariánský Týnec - Gelände der ehemaligen Propstei - ursprünglich ein Junkerbauernnhof aus dem Jahre 1186, der während des Dreißigjährigen Krieges verwüstet wurde. In den Jahren 1711-1764 wurde hier nach Entwürfen von G. Santini eine große neue Kirche erbaut. Zu den weiteren Sehenswürdigkeiten in der Umgebung der Stadt gehört auch die Perle des westböhmischen Barocks - die Stadt Manětín mit ihrer einzigartigen Sammlung von Figuralplastiken und dem Barockschloss. In Kralovice gibt es Filialen der Tschechischen Sparkasse, der Commerzbank und der Tschechischen Versicherungsanstalt. Kralovice liegt an der Straße I/27, die von Železná Ruda über Klatovy, Pilsen und Most bis zur deutschen Grenze führt.

Kralovice

Kralovice se nachází asi 35 km od Plzně severozápadním směrem. Byly založeny v roce 1183 a v roce 1547 povýšeny na město. Staly se střediskem zemědělství, řemeslné výroby a později i drobného průmyslu. V Kralovicích se nachází tyto památky: Kostel sv. Petra a Pavla - původně gotický kostel z roku 1250, v letech 1575-1581 byl přestavěn do renesančního slohu. Mariánský Týnec - areál bývalého probošství - původně zemanský dvorec z roku 1186, který byl v průběhu třicetileté války zpustošen. V letech 1711-1764 zde byl postaven zcela nový a velký chrám. Projektantem této stavby byl G. Santini. Mezi další zajímavosti v okolí města patří perla západočeského baroka - město Manětín s ojedinělým souborem figurálních plastik a barokním zámkem. V Kralevicích mají své pobočky tyto finanční ústavy: Česká spořitelna, Komerční banka a Česká pojišťovna. Kralovice leží na trase silnice I/27, která vede ze Železné Rudy přes Klatovy a Plzeň do Žatce a Mostu až k německým hranicím.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Kralovice

Kralovice wurde als königliches Dorf gegründet. Die erste schriftliche Erwähnung ist in einer Schenkungsurkunde des Klosters Plasy aus dem Jahre 1183 enthalten. Kralovice wurde im Jahre 1289 zur Stadt, als die Zisterzienser von Plasy seine vorteilhafte Lage an der Handelsstraße von Prag nach Cheb ausnutzten. Im Jahre 1420 verpfändete das Kloster die Stadt an Bedřich und Hanuš von Kolovraty, die das Städtchen bis in das Jahr 1513 besaßen, in dem es wieder dem Kloster Plasy zufiel. In den Jahren 1539-1623 gehörte das Städtchen der Familie Florian Gryspek von Gryspach, die in Kralovice ein kleineres Schloss erbauen ließ und in den Jahren 1575-1581 den Umbau der gotischen St.-Peter-und-Paul-Kirche im Renaissancestil veranlasste. Die Herren Gryspek errichteten dabei auch eine Familiengruft. Im Jahre 1547 wurde Kralovice Stadt. Ab 1623 gehörte Kralovice wieder dem Kloster Plasy, bis zu dessen Abschaffung im Jahre 1785. 1845 wütete in der Stadt ein großes Feuer, wobei 103 Häuser und 44 Scheunen abbrannten. Die neu gebauten Häuser waren schon gemauert. In den Jahren 1850-1949 war Kralovice Sitz des Bezirks.

Kralovice

Kralovice byly založeny jako královská ves. První písemné zprávy se však zachovaly až v donační listině plaského kláštera z roku 1183. Městečkem se Kralovice stávají v roce 1289, kdy plaští cisterciáci využili jeho výhodné polohy na obchodní cestě vedoucí z Prahy do Chebu. Roku 1420 zastavil klášter městečko Bedřichu a Hanušovi z Kolovrat, kteří městečko vlastnili do roku 1513, kdy opět připadlo plaskému klášteru. V letech 1539 - 1623 patřilo městečko rodině Floriána Gryspeka z Gryspachu. V této době byl v Kralovicích vystavěn menší zámeček a v letech 1575 - 1581 probíhala přestavba gotického kostela sv. Petra a Pavla do renesančního slohu, při němž si Gryspekové zřídili rodinnou hrobku. V roce 1547 byly Kralovice povýšeny na město. Od roku 1623 patří Kralovice opět pod plaský klášter, a to až do jeho zrušení roku 1785. Roku 1845 postihl město velký požár, při kterém shořelo 103 domů a 44 stodol. Nově postavené domy byly již zděné. V letech 1850 - 1949 zde bylo sídlo okresu.

Wirtschaft • Hospodářství

Kralovice

Die industrielle Basis in Kralovice bilden folgende Betriebe: Hansa ČR, GmbH - Wasserleitungsbatterien Jeans Washing Company KG - Bekleidung MARO GmbH - Anhängern für PKWs und Lieferwagen Molkerei Kralovice Pauli GmbH - Produktion von Plasten und Brillenrahmen Kralovická zemědělská AG - tierische und pflanzliche Erzeugnisse ZT Metal AG - Landwirtschaftstechnik Landwirtschaftliche Versorgung Pilsen AG - Mischfutter, landwirtschaftlicher Bedarf

Kralovice

Průmyslovou základnu v Kralevicích tvoří tyto podniky: Hansa ČR, spol. s r.o. - výroba vodovodních baterií Jeans Washing Company k.s. - oděvní produkce MARO spol. s r.o. - výroba přívěsů za osobní a dodávkové automobily Mlékárna Kralovice Pauli spol. s r.o. - výroba plastů a brýlových obrouček Kralovická zemědělská a.s. - živočišná a rostlinná výroba ZT Metal a.s. - výroba zemědělské techniky zemědělské zásobování Plzeň a.s. - krmné směsi, zemědělské potřeby

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Kralovice 
 •  
 • Markova 2 
 • 331 41  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Mi: 07.30-11.30 12.30-17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po, St: 07.30-11.30 12.30-17.00 h
Rendert Time: 0,921 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB