Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Horní Bříza 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň-sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 14,54 km²

Horní Bříza

Die Stadt Horní Bříza liegt 15 km nördlich von Pilsen. Zur Entwicklung der Stadt kam es im Zusammenhang mit Kohle- und Schieferbergbau. Später wurde hier Kaolin gewonnen und es entwickelte sich auch Ton- und Ziegelindustrie. In der Stadt befinden sich Gesundheitszentrum, Grundschule, Berufsschule, Bibliothek, Post und Museum. Im Museum kann man eine einzigartige Ausstellung besuchen, die der Baukeramik gewidmet ist und auch Materialien zeigt, die von der Historie der Stadt zeugen. Die traditionelle Volkskunst wird durch das Volksensemble Usmev gepflegt. Sehenswürdikeiten: - sechsseitige Kapelle im spätgotischen Stil aus dem Jahr 1840 - Denkmal aus Keramik, das auf dem Friedhof an die 35 Opfer eines Todesmarsches im April 1945 erinnert

Horní Bříza

Město Horní Bříza leží v oblasti severního Plzeňska, necelých 15 km od Plzně. Rozvoj města nastal v souvislosti s těžbou, dříve uhlí a břidlice, později kaolinu a navazujícího průmyslu cihlářského a keramického. Ve městě se nachází lékařské středisko, základní škola, střední odborné učiliště, městská knihovna, pošta a muzeum. V muzeu je možné zhlédnout jedinečnou expozici stavební keramiky v ČR a materiály mapující historii města. Folklórní tradice udržuje folklórní soubor Úsměv. Památky: - pozdně barokní šestiboká kaple z roku 1840, - keramický památník na hřbitově 35 obětem pochodu smrti v dubnu 1945.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 8 von 8

Geschichte • Historie

Horní Bříza

Horní Bříza erstreckte sich zunächst nur über das Tal des Belskýbachs. Der Bach gliederte die Stadt in zwei Teile. Am rechten Ufer lag das Dorf Březí, am linken Ufer das Dorf Čermná. Das freie Dorf Březí wurde in den Jahren 1180-82 erstmals beurkundet, Čermná rund zwei Jahrhunderte später. Die beiden Dörfer wechselten häufig den Besitzer. Březí und Čermná schlossen sich nach und nach zusammen. 1848 wurde Hořejší Březí selbständiges Dorf mit eigener Verwaltung. Auch in diesem zunächst ausschließlich landwirtschaftlich geprägten Raum siedelte sich schließlich Industrie an. In Čábalkách wurde Kohle abgebaut. In Horami befand sich eine Vitriol- und Schwefelhüttenanlage. Das äußere Erscheinungsbild des Dorfes veränderte sich nach dem großen Brand im Jahr 1865 und auch durch den Bau der Eisenbahnlinie in den Jahren 1871-73. Zum großen Einschnitt kam es in 80er Jahren des 17. Jahrhunderts, als in der Umgebung Kaolin entdeckt wurde. 1882 begann der bekannte Unternehmer Johann Fitz aus Rokycany mit dem Abbau des Kaolins und baute ein Schwämmwerk. 1885 begann er mit der Produktion von Keramikwaren. Er wurde somit zum Gründer eines Unternehmens, das mehr als hundert Jahre lang den Markt der Keramikindustrie dominierte.

Horní Bříza

Horní Bříza bývala rozložena jen v úvalu Bělského potoka, který ji rozděloval na dvě části. Na pravém břehu se rozkládalo Březí, na levém břehu Čermná. Svobodná ves Březí je historicky doložena v letech 1180-82. Čermná se připomíná o dvě století později. Obě vsi často měnily majitele. Březí postupem času splynulo s Čermnou. Roku 1848 se Hořejší Březí stalo samostatnou obcí s vlastní samosprávou. Průmysl začal pronikat i do těchto výlučně zemědělských krajin. Na Čábalkách se těžilo uhlí, Pod Horami byly vitriolové a sirné hutě. Vzhled obce se změnil po velkém požáru roku 1865 a stavbou železniční trati v letech 1871-73. Výrazný zlom nastal v osmdesátých letech, kdy byl v okolí objeven kaolin. Roku 1882 začal významný podnikatel Johann Fitz z Rokycan těžit kaolin na hornobřízských pozemcích. Postavil plavírnu a v roce 1885 zavedl i výrobu keramického zboží. Stal se tak zakladatelem podniku, který si již po více než sto let udržuje dominantní postavení v keramickém průmyslu.

Wirtschaft • Hospodářství

Horní Bříza

Im Hinblick auf die bedeutenden Kaolinvorkommen ist die in Horní Bříza ansässige Industrie vor allem im Bereich der Produktion und Verarbeitung von Keramik aktiv. Folgende Firmen sind hier tätig: Keramika Horní Bříza AG - Produktion von Keramikbelegplatten und Keramikfließen Stadtwälder Horní Bříza - Holzgewinnung und -verarbeitung HAMAX - Vertrieb von Baustoffen

Horní Bříza

Vzhledem k místním významným ložiskům kaolínu se průmysl orientuje na jeho zpracování a výrobu keramiky. Podnikají zde tyto firmy: Keramika Horní Bříza, a.s. - výroba keramických obkladaček a dlaždic Městské lesy Horní Bříza - těžba a zpracování dřeva HAMAX - prodej stavebních materiálů

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Horní Bříza 
 •  
 • Třída 1. máje 300 
 • 330 12  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Mi: 07.30-12.00 13.00-17.00 h Di, Do: 07.30-12.00 13.00-15.00 h Fr: 07.30-12.00 13.00-14.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po, St: 07.30-12.00 13.00-17.00 h Út, Čt: 07.30-12.00 13.00-15.00 h Pá: 07.30-12.00 13.00-14.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,68 MB