Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Sušice 
 •  
 • Náměstí Svobody 138 
 • 342 02 Sušice 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 45,64 km²
 • Partnergemeinde / Partnerská obec:
  Bad Kötzting und Wenzenbach

Sušice

Die Stadt Sušice liegt in einer Höhe von 465 m über dem Meeresspiegel und ist einer der Eingangspunkte in das zentrale Gebiet des Böhmerwaldes. Durch die Stadt fließt der Fluss Otava, der in der Vergangenheit durch die Goldwäsche berühmt war. Sušice steht unter Denkmalschutz, da man hier viele interessante Baudenkmäler findet, beispielsweise das zweistöckige Renaissancegebäude des Rathauses mit einem fünfstöckigen Turm, drei ehemalige gotische Bürgerhäuser, die St.-Wenzels-Kirche, die St.-Felix-Kirche und das Kapuzinerkloster, die Marienfriedhofskirche oder den Judenfriedhof. Einen Besuch wert sind auch das Böhmerwaldmuseum mit einer Ausstellung zur Glas- und Zündholzindustrie und dem Zinnschatz, der Karel-Klostermann-Saal und die Glas-Galerie die historisches und zeitgenössisches Glas zeigt. Sušice bietet zahlreiche Sport- und Erholungsmöglichkeiten: Volleyball-, Fußball- und Tennisplatz, Laufbahn, Sporthalle, Schwimmbad, Flusskurbad und Eisstadion. Besucher der Stadt finden in Sušice ein breites Angebot an Übernachtungs- und Verpflegungsmöglichkeiten. Die Stadt liegt am Fuß des Berges Svatobor.

Sušice

Sušice je jedním z výchozích vstupních bodů do centrální oblasti Šumavy ležící v nadmořské výšce 465 metrů n.m. Městem protéká řeka Otava, která v minulosti byla proslaveným rýžovištěm zlata. Město je památkovou zónou se zajímavými stavebními památkami jako je dvoupatrová renesanční budova Radnice s pětipatrovou věží, tři bývalé gotické měšťanské domy, kostel sv. Václava, kostel sv. Felixe a kapucínský klášter, hřbitovní kostel Panny Marie či židovský hřbitov. Navštívit zde můžete také Muzeum Šumavy s expozicí sklářství, sirkařství, cínového pokladu, síň Karla Klostermanna nebo Galerii Sklo s přehlídkou současného i historického skla. Sušice nabízí četné možnosti ke sportování a k rekreaci : volejbalové a fotbalové hřiště, tenisové kurty, atletickou dráhu, sportovní halu, koupaliště, říční lázně a zimní stadion. Návštěvníci města zde najdou širokou nabídku ubytování a stravování. Město leží na úpatí vrchu Svatobor.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 10 von 63
Seite 1 von 7
1 2 3 4 5 6 7

Geschichte • Historie

Sušice

Am Handelsweg nach Bayern entstand an den Ufern des goldführenden Flusses Otava eine ursprünglich slawische Goldwäscher-Siedlung. Ihre Entstehung wurde bereits 1233 schriftlich belegt. 1257 erwarb der böhmische König Přemysl Otakar II. Sušice und Umgebung und begann eine Königsstadt zu errichten, die seine Macht stützen sollte. Die Goldwäscherei und die vorteilhafte Lage der Stadt am Goldhandelsweg aus dem bayerischen Passau sicherten der Stadt in den nachfolgenden Jahrhunderten eine Blütezeit. Während der Hussitenzeit gehörte Sušice zu den bedeutenden Zentren und zählte zum Verbund der Táborer Städte. Im 16. Jahrhundert wuchs der Handel mit Bayern, wohin die Sušicer Getreide, Hopfen (Hopfenfelder befanden sich auch auf den Hängen der Berge Svatobor und Kalov) und vor allem Malz exportierten und von wo sie insbesondere Salz importierten. Nach der Schlacht am Weißen Berg wurde die Stadt entrechtet und während des Dreißigjährigen Krieges durch Angriffe der schwedischen Heere und durch Brände in Mitleidenschaft gezogen. 1797 kamen Napoleons Soldaten in die Stadt. Durch den Dreißigjährigen Krieg wurde der Handel eingeschränkt und im 18. Jahrhundert ganz eingestellt.

Sušice

Původně slovanská osada rýžovníků zlata vznikla při obchodní stezce do Bavor na březích zlatonosné Otavy. Její vznik je písemně doložen již v roce 1233. V roce 1257 získal Sušicko český král Přemysl Otakar II a začal budovat královské město, které se mělo stát oporou jeho moci. Rýžování zlata a výhodná poloha města na obchodní Zlaté stezce vedoucí z bavorského Pasova zabezpečily městu rozkvět v dalších staletích. V husitských dobách patřila Sušice k jeho významným centrům a patřila ke svazu táborských měst. V 16. století se rozrostl obchod s Bavorskem, kam vyváželi sušičtí obilí, chmel (chmelnice byly i na svazích Svatoboru a Kalov) a zejména slad a odkud přiváželi především sůl. Po bitvě na Bílé Hoře bylo město zbaveno všech práv, za Třicetileté války bylo souženo nájezdy švédských vojsk a požáry. Roku 1797 dorazili do města Napoleonovi vojáci. Díky Třicetileté válce se obchod omezil a v 18. století zcela ustal.

Wirtschaft • Hospodářství

Sušice

In Sušice sind folgende Industriebetriebe ansässig: Solo AG - Zündholzproduktion Spak - VSD Ag – Nahrungsmittelhersteller mit mehr als 60 Produkten (Ketschup, Dressing, Majonäse, Tatarsoße und Senf) GIO Style PAP AG – Papierhersteller, der mit seinen Kunststoff- und Papierprodukten den Großteil des einheimischen Marktes versorgt

Sušice

V Sušici jsou následující průmyslové podniky: Solo,a.s. -výroba zápalek Spak - VSD ,a.s. - potravinářský závod vyrábějící přes 60 výrobků (kečupy, dressinky, majonézy, tatarské omáčky, hořčice) GIO Style PAP,a.s. - papírenský závod, který zásobuje svými plastovými a papírenskými výrobky velkou část tuzemského trhu.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Sušice 
 •  
 • Náměstí Svobody 138 
 • 342 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo-Fr: 09.00-16.30 Uhr
  Sa: 09.00-13.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po-Pá: 09.00-16.30 h
  So: 09.00-13.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,83 MB