Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Klatovy 
 •  
 • Náměstí Míru 63 
 • 339 01 Klatovy 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy
 • Tel. +420 376 347 240; +420 376 347 250
 • Fax +420 376 347 390
 • eMail icklatovy@mukt.cz

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 80,67 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 22.963 (24.06.2004)
 • Partnergemeinde / Partnerská obec:
  Cham

Klatovy

Klatovy befindet sich im Böhmerwaldvorland in der Nähe der südwestlichen Grenze zwischen der Tschechischen Republik und der Bundersrepublik Deutschland, 40 km südlich von Pilsen an der Europastraße E 53. Die Stadt hat die Fläche von 80,67 km2 und über 23.000 Einwohner. Das Wahrzeichen der Stadt ist der Schwarze Turm, der 71 m hoch ist und in den Jahren 1547 - 1555 erbaut wurde. Der Stadtkern von Klatovy wurde im Jahre 1992 zur Denkmalzone erklärt. Zu diesem Bereich gehört der älteste Teil der Stadt, der durch Mauern umschlossen wird. In Klatovy befinden sich folgende Sehenswürdigkeiten: die Stadtbefestigung mit Stabhobeln, das Rathaus, der Schwarze Turm, die Jezuitenkirche, Katakomben, die Kirche der Geburt von der Heiligen Jungfrau, der Weiße Turm, das Museum, die Apotheke Zum Weißen Nashorn (jetzt Galerie). Historische Persönlichkeiten: Bohuslav Balbín Václav Matěj Kramérius Josef Dobrovský Jaroslav Vrchlický Karel Klostermann

Klatovy

Klatovy se nachází v šumavském podhůří poblíž jihozápadní hranice České republiky s Německou spolkovou republikou, 40 km jižně od Plzně při mezinárodní silnici E53. Město má rozlohu 80,67 km2 a čítá 23 446 obyvatel. Dominantou města je Černá věž, která je vysoká 71 m a byla postavena v letech 1547 - 1555. Městská památková zona v Klatovech byla vyhlášena v roce 1992 a její jádro tvoří nejstarší část města vymezená hradbami. V Klatovech se nachází tyto památky: Městské opevnění s okrouhlicemi, Radnice, Černá věž, Jezuitský kostel, Katakomby, Kostel Narození Panny Marie, Bílá věž, Muzeum, Lékárna U Bílého jednorožce. Historické osobnosti: Bohuslav Balbín Václav Matěj Kramérius Josef Dobrovský Jaroslav Vrchlický Karel Klostermann

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 5 von 5

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Klatovy

Klatovy wurde von Otakar II. in den Jahren 1262 - 1273 gegründet. In der Hussitenzeit gehörte Klatovy zum Tábor-Stadtverband. Im Jahre 1636 kamen in die Stadt Jesuiten, die durch unschöne Methoden der Rekatholisierung berühmt wurden. Das lokale Schulwesen konnte sich von ihrem Einfluss erst im Jahre 1773 befreien, als das Jesuitenseminar aufgelöst wurde. Die erziehende Rolle übernahm dann das lateinische Gymnasium, wo man seit dem Jahre 1866 auf tschechisch unterrichtete. In der Stadt ziehen die teils gut erhaltenen Stadtmauern mit den Stabhobeln aus dem 14. - 15. Jh. besondere Aufmerksamkeit der Touristen auf sich, weiterhin das Gebäude des Rathauses aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts, bei der sich der spätgotische Schwarze Turm befindet. Er erhebt sich in die Höhe von 81 m, hat fünf Stockwerke aus gehauten Quadersteinen. Die Jesuitenkirche in der Ecke des Marktplatzes wurde im Jahre 1656 für den Bedarf des Jesuitenseminars gegründet. In deren Untergrund befinden sich die umfangreichen Katakomben, in die man ab dem Jahre 1674 die Toten begraben hat. Wertvolle Denkmäler sind auch der Weiße Turm und die bekannte Barockapotheke "Zum weißen Nashorn", in der die ursprüngliche Einrichtung als Ausstellung zu sehen ist.

Klatovy

Klatovy byly založeny Přemyslem Otakarem II. v letech 1262-1273. V husitské době patřily Klatovy k táborskému svazu měst. V roce 1636 přišli do města jezuité, kteří prosluli nevybíravými metodami rekatolizace. Místní školství se z jejich vlivu vymanilo,až v roce 1773,kdy byla zrušena jezuitská kolej. Výchovnou úlohu pak převzalo latinské gymnázium, kde se od roku 1866 vyučovalo česky. V městě upoutává pozornost turistů částečně zachované městské hradby s okrouhlicemi ze 14.-15. století, budova radnice z 2. pol. 16.století, při níž stojí pozdně gotická Černá věž. Zdvíhá se do výše 81 m, má pět pater z neomítnutých tesaných kvádrů. Jezuitský kostel v rohu náměstí byl založen roku 1656 pro potřeby jezuitské koleje. V jeho podzemí se nacházejí rozsáhlé katakomby, do nichž se pochovávalo od roku 1674. Cennými památkami jsou také Bílá věž a známá barokní lékárna U Bílého jednorožce s expozicí původního zařízení.

Wirtschaft • Hospodářství

Klatovy

In der Vergangenheit war die Stadt Klatovy vor allem durch den Nelkenanbau, das Maschinenbauunternehmen Škoda und durch das lederverarbeitende Unternehmen Kozak berühmt. Heute sind folgende Firmen von Bedeutung: Rodenstock, AG - Erzeugung von Brillenlinsen Škoda, AG - Erzeugung von Industriebackofen Joka Klatovy, GmbH - Erzeugung von Herrenhemden Fleischkombinat Klatovy, AG Jitona, AG - Möbelherstellung Molkerei Klatovy, AG Bäckerei und Konditorei Klatovy, AG Geflügelbetrieb Klatovy, AG Bauunternehmen Klatovy, AG

Klatovy

V minulosti byly Klatovy proslulé především pěstováním karafiátů, strojírenským závodem Škoda a kožedělným závodem Kozak. V současnosti zde podnikají tyto firmy: Rodenstock,a.s. - výroba brýlových čoček Škoda,a.s. - výroba průmyslových pecí Joka Klatovy,s.r.o. - výroba pánských košil Masokombinát Klatovy,a.s. Jitona,a.s. - výroba nábytku Mlékárna Klatovy,a.s. Pekárny a cukrárny Klatovy,a.s. Drůbežářský závod Klatovy,a.s. Stavební podnik Klatovy,a.s.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Klatovy 
 •  
 • Náměstí Míru 62 
 • 339 20  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • In der Saison (Mai - September) Mo. - So.: 09.00 - 17.00 Uhr au3er Saison: (Oktober - April) Mo. - Fr.: 09.00 - 17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • v sezóně (květen - září) PO - NE: 09.00 - 17.00 hodin mimo sezónu (říjen - duben) PO – PÁ: 09.00 – 17.00 hodin

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,966 Sek. | Speicherverbrauch: 4,35 MB / 4,87 MB