Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Kašperské Hory 
 •  
 • Náměstí 1 
 • 341 92 Kašperské Hory 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 44,12 km²

Kašperské Hory

Kašperské Hory (740 m) bildet das natürliche Zentrum des mittleren Böhmerwaldes. Die Stadt liegt an einem Südhang über dem Tal des Flusses Otava und den Bächen Opolencky und Zlaty. Kašperské Hory ist die höchtsgelegene gotische Stadt Böhmens und oftmals Handlungsort der Romane und Geschichten von Karel Klostermann (1848–1923). Der Vater des Schriftstellers wirkte hier als Arzt und war einige Jahre lang auch Kreisrat. In Kašperské Hory kann man ein Böhmerwaldmuseum besuchen, zu dem ein naturwissenschaflicher und ein historischer Bereich, eine Ausstellung von Jugendstilglas und eine Abteilung für Goldgewinnung und -verarbeitung gehören. Man findet in der Stadt zudem ein Motorrad- und Spielzeugmuseum, in dem eine große private Sammlung von Motorrädern untergebracht ist.

Kašperské Hory

Kašperské Hory (740 m) - přirozené středisko střední Šumavy, město v horské poloze na jižním svahu nad Opoleneckým a Zlatým potokem a údolím Otavy, nejvýše položené gotické město v Čechách. Kašperské Hory jsou dějištěm románů a povídek Karla Klostermanna (1848 – 1923). Spisovatelův otec zde působil jako lékař a několik let byl i starostou kašperskohorského okresu. V Kašperských Horách se nachází Muzeum Šumavy,ve kterém je stálá stálá přírodovědecká a historická expozice včetně souboru secesního skla, oddíl věnovaný těžbě a zpracování zlata na Kašperskohorsku. Také zde najdete celoročně fungující Muzeum historických motocyklů a hraček, kde je nainstalována největší tuzemská soukromá sbírka historických motocyklů.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Kašperské Hory

Bereits an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert existierte hier im goldführenden Gebiet eine Bergansiedlung. Unter der Herrschaft von Jan Lucembursky wurde die Ortschaft zur Stadt erhoben und gewann Siegel und Schild. 1345 wurde die Stadt als Dank für militärische Unterstützung von der Zahlung von Zoll und Wegegeld befreit. Diese militärische Hilfe war von 600 Bergleuten geleistet worden. Im 15. Jahrhundert waren hier fast 40 Goldgruben und sehr viele Stollen in Betrieb. König und Kaiser Karl IV. ließ der Stadt besondere Aufmerksamkeit zu Teil werden. Er errichtete hier von 1356–1366 eine Handelsstraße nach Passau. Seine Gnade stellte der Herrscher auch durch den Bau einer Königsburg in der Nähe der Stadt unter Beweis. Die Festung, die den Namen ihres Gründers trägt, Karlsberg – Kašperk (1356–1361), diente dem Schutz der Landesgrenze, der Handelsstraße (Goldene Straße) und der Goldgruben. Karlsberg war zudem Verwaltungzentrum des Bezirks Prácheň. 1572 wurde das Wappen der Stadt verändert. 1584 gewann Karlsberg den Titel der Königsstadt und verfügte über umfassende Ländereien und Wälder.

Kašperské Hory

Sídlo existovalo již na přelomu 13. a 14. století jako hornická osada při významném zlatonosném revíru. Za panování Jana Lucemburského Kašperské Hory povýšeny na horní město. Získaly pečeť, znak a v roce 1345 osvobození od placení cla a mýta za vojenskou pomoc, které se účastnilo údajně 600 havířů. V 15. století zde v provozu téměř 40 větších zlatodolů a řada štol. Zvláštní pozornost věnoval městu král a císař Karel IV., když v letech 1356 – 1366 dal k němu zřídit obchodní silnici do Pasova. Dokladem panovnické přízně je i vystavění královského hradu v blízkosti města. Pevnost, která nese jméno svého zakladatele – Karlsberg – Kašperk (1356 – 1361), sloužila k ochraně zemské hranice, obchodní silnice (Zlaté stezky) i zlatých dolů. Kašperk měl zároveň plnit úlohu správního centra Prácheňského kraje. V roce 1572 mu byl polepšen znak, 1584 získalo titul královského města a k tomu rozsáhlé pozemky včetně lesů.

Wirtschaft • Hospodářství

Kašperské Hory

In der Vergangenheit wurde hier Gold gewonnen. Später wurde die Goldförderung durch Handel, Glasindustrie, Holzindustrie, Papierindustrie und Viehzucht ersetzt. Zur Zeit eröffnen sich der Gemeinde durch die positive Entwicklung des Touristenverkehrs neue Perspektiven.

Kašperské Hory

V minulosti se zde těžilo zlato. Později byla upadající těžba zlata postupně nahrazována obchodem, sklářstvím,dřevařstvím, papírenstvím a chovem dobytka. Současné perspektivy hledají obyvatelé zejména v rozvoji turistického ruchu.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Kašperské Hory 
 •  
 • Náměstí 1 
 • 341 92  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.15-12.00 12.30-17.00 h Di: 07.15-12.00 12.30-16.00 h Mi: 07.15-12.00 12.30-17.00 h Do: 07.15-12.00 12.30-16.00 h Fr: 07.15-12.00 12.30-16.00 h Sa: 09.00-12.00 12.30-16.00 h So: - -
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.15-12.00 12.30-17.00 h Út: 07.15-12.00 12.30-16.00 h St: 07.15-12.00 12.30-17.00 h Čt: 07.15-12.00 12.30-16.00 h Pá: 07.15-12.00 12.30-16.00 h So: 09.00-12.00 12.30-16.00 h Ne: - -
Rendert Time: 1,048 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,81 MB