Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Horšovský Týn 
 •  
 • Nám. Republiky 105 
 • 346 01 Horškový Týn 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Domažlice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 67,68 km²

Horšovský Týn

Wegen seiner völligen Unbescholtenheit und der Menge der bedeutenden Sehenswürdigkeiten wurde Horsovsky Tyn im Jahre 1953 zu einer denkmalgeschützten Stadt erklärt. Die Dominante der Stadt sind sicherlich die staatliche Burg und das staatliche Schloss, die mit Recht zu den bedeutendsten architektonischen Sehenswürdigkeiten im Westböhmen gehören. Der Öffentlichkeit sind sie in 5 Führungen zugänglich: Burg, Schloss, Küche, Burggrafschaft (städtisches Museum) und Wappensaal. Zum Schloss gehört ein Landschaftspark mit der Fläche von 40 ha. Mit der Stadt sind viele historische Persönlichkeiten verbunden, unter anderen der berühmte Astronom J.J. Littrow, Jan Milic von Kromeriz, Josef Dobrovsky und der Dichter Jan Sylvan. Die historische Altstadt wird von der St. Peter und Paul Kirche mit einem Aussichtsturm, dem Rathaus und einer Reihe von Bürgerhäusern gebildet. Etwas abseits befindet sich das Kapuziner-Kloster. Sehenswürdigkeiten von besonderer Bedeutung sind St. Apolinar Kirche und spätgotische Wallfahrtskirche St. Anna mit der Gruft der letzten Schloss-Inhaber, der Familie Trattmansdorff. Zu den bedeudendsten Kulturveranstaltungen der Stadt gehören in Juli das St. Anna Fest und ein altböhmischer Weihnachtsmarkt mit lebendiger Weihnachtskrippe.

Horšovský Týn

Pro svou celkovou zachovalost a množství významných památek byl Horšovský Týn v roce 1953 vyhlášen městskou památkovou rezervací. Dominantou města je Státní hrad a zámek, který právem patří k nejvýznamnějším památkám západních Čech. Veřejnosti je přístupný v 5. prohlídkových okruzích: hrad, zámek, kuchyně, purkrabství (městské muzeum) a erbovní sál. K zámku patří přírodně krajinářský park o rozloze 40 ha. S městem je spojena řada historických osobností, mimo jiné slavný astronom J. J. Littrow, Jan Milíč z Kroměříže, Josef Dobrovský, básník Ján Sylván. Historické jádro města tvoří kostel sv. Petra a Pavla s vyhlídkovou věží, budova radnice a řada měšťanských domů na náměstí. V Horšovském Týně se nachází také klášter kapucínů, kostel sv. Apolináře s presbytářem ze 14. století a pozdně gotický poutní kostel sv. Anny s rodinnou hrobkou posledních majitelů zámku - Trauttmansdorffů. K nejvýznamnějším kulturním akcím města náleží červencová Anenská pouť a staročeský vánoční jarmark s živým betlémem.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Horšovský Týn

Horšovský Týn – liegt an einer Furt, wo der aus Regensburg nach Prag führende Handelsweg den Fluss Radbuza überquerte. Dauerhaft war der Ort wahrscheinlich schon im 10-ten Jahhundert besiedelt, wo sich in der Nähe eine Handelssiedlung befand. Im 13-ten Jahrhundert, unter Bischof Jan III. von Dražice, wurde auf einer felsigen Landzunge eine feste Burg, eine frühgotische Pfalz erbaut. An der Ostseite der Burgbefestigung entstand zur Zeit des Bischofs Tobias von Bechyně ein Untertanenstädten, dass unter der Herrschaft von Arnost von Pardubice zur Stadt erhoben wurde. Zur Zeit der Hussiten-Kriege haben die Burg und die Stadt zwei Belagerungen überstanden, damals im Besitz von Zdeněk von Drštka. Unter dem Geschlecht der Lobkowitzer im Jahre 1547 kommt es nach einem Brand zum Rennaissance-Umbau des Schlosses (A. Galli) und auch der Stadt. Nach dem Jahre 1622 erhält Graf Maximilian Trattmansdorff den ganzen konfiszierten Schlosskomplex sehr billig. Dieser bleibt im Besitz dieser Familie bis 1945.

Horšovský Týn

Horšovský Týn - brod, kde obchodní cesta vedoucí z Prahy do Řezna přetínala řeku Radbuzu. Trvale byl osídlen patrně již v 10. století, kde v blízkosti stávala kupecká osada. Ve 13. století, za biskupa Jana III. z Dražic, byl vybudován na skalnatém ostrohu pevný hrad, raně gotická falc. Při východní zdi pak za Tobiáše z Bechyně vzniká poddanské městečko, za Arnošta z Pardubic (1343 - 1364) povýšené na město. V době husitských válek odolaly hrad i město dvojímu obléhání, kdy je už zástavním držitelem panství Zdeněk z Drštky. Za Lobkoviců dochází po požáru v roce 1547 k renesanční přestavbě zámku (A. Gallim) a potom i města. Po r. 1622 získává tento rozsáhlý komplex jako laciný bělohorský konfiskát štýrský hrabě Maximilián Trauttmansdorff a v držení této rodiny zůstává až do r. 1945. Pro Horšovský Týn má velký význam 400 let stará obora, rozkládající se nedaleko města na 187 hektarech a horšovskotýnské lesy. V oboře se chová černá zvěř a také jelen Dybowský.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Horšovský Týn 
 •  
 • Náměstí Republiky 52 
 • 346 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Montag-Freitag: 08.00-16.00 h
 • Otevírací doba:
 • Pondělí-pátek: 08.00-16.00 h
Rendert Time: 0,972 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB