Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Domažlice 
 •  
 • Náměstí 51 
 • 344 01 Domažlice 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Domažlice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 24,62 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 11.069 (24.06.2004)
 • Partnergemeinde / Partnerská obec:
  Furth im Wald

Domažlice

Die Stadt Domažlice befindet sich im Südwesten Böhmens und zählt 11.000 Einwohner. Die räumliche Ausdehnung der Stadt beträgt 2.462 ha. Domažlice ist ein bedeutendes kulturhistorisches Zentrum der Chodenregion. Sehenswürdigkeiten: Chodenburg, Kirche St. Laurentius, Klosterkirche Mariä Himmelfahrt, Kapelle und Friedhof des hl. Johann Nepomuk, Stadtmauer und Tortürme, Chodenmuseum, Bürgerhäuser auf dem Marktplatz Bedeutende Persönlichkeiten: Jan Sladký Kozina - der Anführer der Choden bei ihrer Rebellion gegen Lamminger Jindřich Šimon Baar - Schriftsteller Karel Čapek Matěj-Chod - Schriftsteller Jindřich Jindřich - Maler Im August finden hier alljährlich die Laurentius-Wallfahrt und Chodenfeste statt, die immer viele Besucher anziehen.

Domažlice

Domažlice se nachází na jihozápadě Čech a čítají cca 11.000 obyvatel. Rozloha města činí 2.462 ha. Domažlice jsou významným kulturním a historickým centrem Chodska a je zde možné shlédnout tyto památky: Chodský hrad, Kostel Svatého Vavřince, Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kaple a hřbitov u sv. Jana Nepomuckého, městské opevnění a brány, Muzeum Chodska, měšťanské domy na náměstí. Významné osobnosti: Jan Sladký Kozina - vůdce Chodů při chodské rebelii proti Lomikarovi Jindřich Šimon Baar - spisovatel Karel Čapek Matěj-Chod - spisovatel Jindřich Jindřich - malíř Každý rok v srpnu se zde konají CHODSKÉ SLAVNOSTI A VAVŘINECKÁ POUŤ, které vždy přilákají mnoho návštěvníků.

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 5 von 5

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Domažlice

Entwickelt hat sich Domažlice aus einer Zollsiedlung, die gegen Ende des 9. Jahrhunderts auf dem Handelsweg von Regensburg nach Böhmen entstand und zu deutsch Taus genannt wurde. Oberhalb der alten Siedlung gründete der tschechische König Przemysl Otakar II. in den Jahren 1262 - 1265 die ummauerte Königsstadt. Die Choden waren direkte Untertanen des Herrschers, erfüllten für ihn Dienste, vor allem bei der Bewachung der Landesgrenzen, und genossen verschiedene Rechte und Privilegien. In der Zeit der Hussitenkriege schloss sich Domažlice der Bruderschaft von Tábor an und die reiche städtische Bürgerschaft wurde aus der Stadt vertrieben. Im Jahre 1431 kam es in der Nähe der Stadt, auf dem Hügel Baldov, zu der berühmten Schlacht zwischen Hussiten und Kreuzrittern, die die Hussiten für sich entscheiden konnten. Nach dem wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung Ende des 15. und im Laufe des 16. Jahrhunderts erlitt Domažlice wegen seiner Teilnahme am Widerstand gegen die Habsburger nach dem Jahr 1620 Verluste durch die Konfiskation. Zum allgemeinen Niedergang der Stadt trugen der Dreißigjährige Krieg und große Brände in den Jahren 1683 und 1747 beträchtlich bei. Ein neuer wirtschaftlicher Aufschwung begann erst Mitte des 18. Jahrhunderts.

Domažlice

Původní celní osada, která vznikla koncem 9. století na obchodní cestě z Řezna do Čech, zvaná německy Taus. Nad starou osadou založil v letech 1262 - 1265 český král Přemysl Otakar II. hrazené královské město. Za své služby, především za střežení zemských hranic, byli Chodové poddáni přímo panovníkovi a požívali různých práv a výsad. V době husitských válek se Domažlice přidali k táborskému bratrstvu a z města byl vyhnán bohatý městský ptriciát. V roce 1431 došlo v blízkosti města, na vrcholu Baldově, ke známému střetnutí husitů s křižáky, ve kterém husité zvítězili. Po hospodářském a kulturním rozkvětu v konci 15. a během 16. století utrpěly po r. 1620 Domažlice ztráty konfiskací majetku kvůli účasti v odboji proti Habsburkům. K celkovému úpadku značně přispěla třicetiletá válka a velké požáry v letech 1683 a 1747. Nový hospodářský vzestup začal až v polovině 18. století.

Wirtschaft • Hospodářství

Domažlice

In der Vergangenheit war Domažlice für die Produktion von Chodenkeramik berühmt. Diese Tradition setzt gegenwärtig die Genossenschaft Chodovia fort. Eine Filiale in Domažlice hat auch die Firma Metzler, die im Bereich der Brillenproduktion tätig ist.

Domažlice

V minulosti se Domažlice proslavily výrobou chodské keramiky. V této tradiční výrobě pokračuje v současnosti družstvo Chodovia. Svůj závod zde má také firma Metzler, která se zabývá výrobou brýlí.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Domažlice 
 •  
 • Náměstí Míru 1 
 • 344 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 08.00-12.00 und 13.00-17.00 h
  Mi: 08.00-12.00 und 13.00-17.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 08.00-12.00 a 13.00-17.00 h
  St: 08.00-12.00 a 13.00-17.00 h
Rendert Time: 0,911 Sek. | Speicherverbrauch: 4,33 MB / 4,92 MB