Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Přeštice 
 •  
 • Masykovo nám. 311 
 • 334 01 Přeštice 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň-jih
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Karel Úlovec
 •  
 • Tel. +420 377 981 282
 • Fax +420 377 981 282
 • eMail info@prestice-tour.cz

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 25,39 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 6.505 (16.08.2004)
 • Partnergemeinde / Partnerská obec:
  Nittenau

Přeštice

Die Stadt Přeštice liegt im breiten, sanften Tal des mittleren Flusslaufes der Úhlava – im südlichen Arm des Pilsener Tales. Die Stadt verzeichnete in den letzten zehn Jahren einen riesigen Aufschwung in allen Bereichen des Lebens. Sei es beim Straßenausbau, bei der technischen und öffentlichen Infrastruktur, bei ökologischen Bauten oder im Wohnungsbau. Eine bedeutsame Dominante der Stadt ist die Barockkirche "Mariä Himmelfahrt", erbaut in den Jahren 1750 – 1775 nach den Plänen des berühmten Kirchenbaumeisters Kilián Ignác Dienzenhofer. Das Haus der Geschichte von Přeštice bietet nicht nur eine ständige Ausstellung (zu sehen sind u.a. ein Original eines Laden aus der Zwischenkriegszeit, alte Handwerksarbeiten und gewerbliche Leistungen aus dem Gebiet von Přeštice), sondern auch regelmäßig wechselnde und thematisch aktuelle Ausstellungen.

Přeštice

Dnešní město Přeštice leží v širokém mělkém údolí na středním toku řeky Úhlavy – v jižním rameni Plzeňské kotliny. Město zaznamenalo v posledním desetiletí obrovský rozmach ve všech oblastech života. Od rekonstrukcí komunikací, technické a občanské vybavenosti, ekologických staveb, až po výstavbu bytů. Výraznou dominantou města je barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích vystavěný v letech 1750 – 1775 podle plánů slavného architekta Kiliána Ignáce Diezenhofera. Dům historie Přešticka nabízí nejen stálé expozice (originální kupecký krám z 1. republiky a stará řemesla a živnosti na Přešticku), ale i výstavy pravidelně obměňované a vždy tématicky aktuálně zaměřené.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Přeštice

Die erste schriftliche Erwähnung ist in einer Urkunde von König Otakar I. Anfang des 13. Jh verzeichnet. Urzeitliche Funde beweisen die Besiedlung schon in der Bronzezeit. Vor der Hussitenzeit gehörte Přeštice zum Kloster Kladruby. Im 15. und 16. Jh. befand sich die Stadt im Eigentum der Adelsfamilie Švihovský, von deren Wappen hat die Stadt in ihr Wappen zwei schwarze Adlerweibchen übernommen. Das Jahr 1848 war der Beginn einer Neuorganisation der Staatsverwaltung der K+K Monarchie. Přeštice wurde Kreisstadt. Im Jahr 1960 entstand der Landkreis Pilsen-Süd, das bedeutete für Přeštice den Verlust einer ganzen Reihe von Verwaltungsbefugnissen und zentralen Aufgaben. Das Jahr 1989 brachte mit Erneuerung des demokratischen politischen Systems wesentliche Änderungen, welche heute noch deutlich spürbar sind. Die Anziehungskraft und auch die Bedeutung der Stadt wurden erneuert, unter anderem auch als Verwaltungszentrum für weitere 30 umliegende Gemeinden.

Přeštice

Pravěké nálezy dokládají osídlení už v době bronzové. V předhusitské době byly Přeštice majetkem kladrubského kláštera. V 15-16. století jsou známé jako vlastnictví pánů Švihovských, z jejichž erbu převzalo město do svého znaku dvě černé orlice. Rok 1848 znamená počátek reorganizace státní správy rakouské monarchie. Přeštice se stávají okresním městem. Vznik okresu Plzeň-jih v roce 1960 znamená pro město ztrátu řady dominantních prvků. Po roce 1989 vlivem obnovy demokratického politického systému dochází k podstatným změnám, které jsou dnes více než patrné. Obnovuje se přitažlivost místa i jeho význam, mimo jiné i jako správního centra pro dalších 30 okolních obcí.

Wirtschaft • Hospodářství

Přeštice

Die Wirtschaft der Stadt lebt vor allem von kleinern und mittleren Betrieben und Handelsfirmen. Angebote für Touristen werden im Restaurant Peklo (Hölle) am Markplatz und vom Hotel Sport, Třída 1. máje angeboten. In der Stadt befinden sich drei Bankhäuser mit Geldautomaten.

Přeštice

Hospodářství města charakterizují střední a malé průmyslové a obchodní firmy. Služby turistům nabízí restaurační zařízení restaurace Peklo na náměstí a hotel Sport na Třídě l. máje. Ve městě působí tři banky, návštěvníkům jsou k dispozici jejich peněžní bankomaty.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Přeštice 
 •  
 • Masarykovo náměstí 107 
 • 334 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Montag - Freitag: 09.00–12.00 13.30–17.00 h
 • Otevírací doba:
 • Pondělí - Pátek: 09.00-12.00 13.30–17.00 h
Rendert Time: 0,924 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,80 MB