Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Tännesberg 
 •  
 • Pfreimder Straße 1 
 • 92723 Tännesberg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Neustadt a.d. Waldnaab

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 46,57 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.710 (28.08.2002)

Tännesberg

Der Markt Tännesberg, mit seinen rund 1.700 Einwohnern, liegt in- mitten des Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald. Tännesberg ist eine naturnahe Gemeinde mit Auszeichnung durch das Umweltministerium im Jahr 2001. Der an der Südseite des markanten Schlossberges idyllisch gelegene staatlich anerkannte Luftkurort mit seiner klimatisch angenehmen Höhenlage von rund 700 m ist ein Schmuckstück. Der "Schlossberg" befindet sich an der Stirnseite des Böhmerwaldes, eingebettet in den großflächigen Tännesberger Wald, der ein Bindeglied zur Böhmischen Grenze ist. Tännesberg liegt sehr verkehrsgünstig direkt an der B 22. In der Nähe führen die A 6, die B 14 und der A 93 vorbei. Im Ort befinden sich Arztpraxen, Apotheke, Kindergarten, Grund- und Teilhauptschule, Kirchen, Banken, Tankstellen, Sport- und Freizeiteinrichtungen. Grundstücke in Wohnbaugebieten und Gewerbegebieten warten auf Käufer. Die busfreundliche Gastronomie mit hervorragender Ausstattung ist hervorzuheben.

Tännesberg

Městys Tännesberg, čítající okolo 1.700 obyvatel, leží uprostřed národního parku Severní Hornofalcký les. Tännesberg je obec , mající blízko k přírodě, která byla v roce 2001 vyznamenaná Ministerstvem pro životní prostředí. Skvostem jsou státně uznané lázně, idylicky položené na jižní straně výrazné zámecké hory. Tyto lázně jsou v nadmořské výšce 700 m. "Zámecká hora" se nachází na čelní straně Šumavy, vklíněná do rozlehlého Tännesbergského lesa, který je součástí hranice s Čechami. Tännesberg má velmi výhodnou dopravní polohu přimo u silnici B 22. V těsné blízkosti vedou dálnice A 6, A 93 a silnice B 14. V místě se nacházejí lékařské ordinace, lékárna, mateřská školka, základní škola - l. stupeň a částečně i 2. stupeň, kostely, banky, čerpací stanice, sportovní zařízení a areál pro trávení volného času. Pozemky v obytných oblastech i v průmyslové zóně čekají na své kupce. Je třeba vyzdvihnout vynikající restaurace s prvotřídním vybavením a dobrým autobusovým spojením.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 3 von 3

Geschichte • Historie

Tännesberg

Keimzelle Tännesbergs war mit ziemlicher Sicherheit die Burg. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Tännesberg im Jahre 1150. Schon 1412 erhob Pfalzgraf Johann Tännesberg zum Markt. Tännesberg wurde durch die Verleihung der Rechte der Residenzstadt besonders hervorgehoben. Mit der Verleihung der Marktrechte war die niedere Gerichtsbarkeit verbunden. Die Kriegsschäden im Dreißigjährigen Krieg waren enorm. Als der Markt 1663 – 15 Jahre nach Kriegsende – Kurfürst Ferdinand Maria um Bestätigung seiner Marktprivilegien bat, begründete er seine Bitte damit, dass die Bevölkerung in arge Armut geraten sei und die Pest im Jahre 1634 viel Schrecken, Elend und Jammer gebracht. 1726 brannte der Ort nieder. Alle Gebäude innerhalb der Ringmauern wurden ein Raub der Flammen. Auch Kirche, Pfarrhof und Rathaus mit den Archiven wurden vernichtet. In einem Schreiben des Marktes an den Kurfürsten werden weitere große Brandkatastrophen in den Jahren 1664, 1765 und 1771 genannt. 1826 setzte ein Blitzschlag den gesamten Markt in Brand. 68 Wohnhäuser, 95 Nebengebäude, Kirche, Rathaus und Schulhaus, 3 Torturmhäuser und die Fleischbänke brannten nieder. 1839 brannte der Markt erneut völlig ab. Von all den genannten und weiteren nicht erwähnten Schicksals- schlägen hat sich der Mark wieder erholt. Heute ist Tännesberg als staatlich anerkannter Erholungsort ein beliebtes Urlaubsziel. Der ausgedehnte Tännesberger Forst bietet Ruhe und Erholung. Vom Schlossberg hat der Wanderer einen herrlichen Rundblick über die schöne oberpfälzer Landschaft.

Tännesberg

Zárodkem Tännesbergu byl dosti pravděpodobně hrad. V listinách je Tännesberg poprvé zmiňován v roce 1150. Již v roce 1412 pozdvihl falcký hrabě Johann Tännesberg na městys. Tännesberg byl dále povýšen propůjčením práv rezidenčního města. S propůjčením tržních práv byla spojena i nižší soudní moc. Váleční škody z třicetileté války byly obrovské. Když městys v roce 1663 - 15 let po konci války - prosil kurfiřta Ferdinanda Maria o potvrzení svých tržních privilegií, zdůvodňoval svoji prosbu tím, že se obyvatelstvo dostalo do velké nouze a mor v roce 1634 s sebou přinesl mnoho hrůzy, bídy a utrpení. V roce 1726 místo vyhořelo. Všechny budovy uvnitř kruhových hradeb se staly obětí plamenů. Také kostel, farní dvůr a radnice s archivy byly zničeny. V dopise městysu kurfiřtovi byly uvedeny i další velké požáry v letech 1664, 1765 a 1771. V roce 1826 způsobil blesk požár celého městysu. Shořelo při něm 68 obytných domů, 95 vedlejších budov, kostel, radnice a budova školy, tři budovy věží s bránou a jatky. V roce 1839 znovu úplně vyhořel. Ze všech uvedených i dalších, neuvedených ran osudu se městys opět zotavil. Dnes je Tännesberg jako státem uznané rekreační místo oblíbeným cílem dovolených. Rozsáhlý Tännesbergský hvozd skýtá klid a odpočinek. Ze Zámecké hory mají turisté nádherný výhled do krásné hornofalcké krajiny.

Wirtschaft • Hospodářství

Tännesberg

Tännesberg bietet verschiedenste Geschäfte, leistungsfähige Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie Dienstleistungsunternehmen.

Tännesberg

V Tännesbergu se nacházejí nejrůznější obchody, výkonné řemeslné a průmyslové firmy i podniky služeb.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Tännesberg 
 •  
 • Pfreimder Straße 1 
 • 92723  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Fr: 08.00 - 12.00 Uhr
  Do: 13.30 - 17.30 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-Pá: 08.00 - 12.00 hodin
  Čt: 13.30 - 17.30 hodin 
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB