Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Velburg 
 •  
 • Hinterer Markt 1 
 • 92355 Velburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Neumarkt i.d. Opf.

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 175,75 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 5.095 (28.08.2002)

Velburg

Velburg mit seinem bildschönen Stadtplatz am Hang des Burgbergs liegt zwischen Regensburg und Nürnberg im Tal der Schwarzen Laber. Die landschaftlich reizvolle Umgebung ist geprägt von Bergkuppen, Wachholderhängen, Moorlandschaften, Talauen und ausgedehneten Hochflächen. Der nahe gelegene Herz-Jesu-Berg mit seiner Eremitage ist eine Rarität in ganz Bayern. Auf dem Habsberg, dem höchstgelegenen Pilgerberg der westlichen Oberpfalz (621 m) steht mit „Maria Heil der Kranken“ eine der schönsten Rokokokirchen der Oberpfalz mit einem sehr sehenswerten Waldfriedhof. St. Wolfgang bei Velburg ist eine weitere Wallfahrtskirche, die auch als das „Oberpfälzer Altötting“ bezeichnet wird. Anziehungspunkte sind die Höhlen, z.B. das so genannte Hohlloch bei St. Wolfgang, ein hohes Felsentor in einer Felswand. Dort findet immer an Pfingsten ein beliebtes Musikerfest statt. am bekanntesten ist die König-Otto-Tropfsteinhöhle bei St. Colomann. Mit bizarren Tropfsteinen, undurchsichtigen Sintervorhängen, fantastischen Formen und Figuren fasziniert die Höhle durch ihre einzigartige Farbenpracht. Velburg ist reich an Freizeitangeboten: Badesee, Golfplatz und ein gut ausgeschildertes Rad- und Wanderwegenetz, um nur einiges zu nennen. Entdecken sie selbst.

Velburg

Velburg se svým místem jako obrázek na svahu kopce Burg leží mezi Řeznem a Norimberkem v údolí řeky Schwarze Laber. Kouzelná krajina v okolí se vyznačuje vrcholky hor, jalovcovými svahy, slatinami, údolními nivami a rozlehlými náhorními plošinami. Blízko ležící kopec Ježíšova srdce (Herz-Jesu-Berg) se svou ermitáží je raritou v celém Bavorsku. Na Habsbergu, nejvýše položeném poutním kopci západní Horní Falce (621 m) stojí "Maria Heil der Kranken" jeden z nejhezčích rokokových kostelů Horní Falce s velmi pozoruhodným lesním hřbitovem. St. Wolfgang u Velburgu je další putní kostel, který je také označován jako "Hornofalcký Altötting". Přitažlivými místy jsou jeskyně, např. tzv. Hohlloch u St. Wolfgangu, vysoká skalní brána ve skalní steně. Tam se vždy o Velikonocích koná oblíbený svátek hudebníků. Nejznámější je König-Otto-Tropfsteinhöhle (krápníková jeskyně krále Otta) u St. Colemannu. S bizarními krápníky, neprůhlednými krápníkovými závěsy, fantastickými formami a figurami fascinuje jeskyně svou jedinečnou nádherou barev. Velburg má bbohatou nabídku pro volný čas: Jezero na koupání, golfové hříště a dobře vyznačenou síť cyklistických a turistických stezek, abychom jmenovali aspoň některé.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Velburg

Das idyllische Städtchen Velburg unterhalb der Ruine der Burg Velburg ist seit 1129 urkundlich erwähnt. Die Stadt Velburg selbst entstand erst im 13. Jahrhundert, etwa zwischen 1231-1285. Entscheidender Ausgangspunkt dafür war wohl auch die ehemalige Burg Velburg, in deren Schutz sich die Neugründung vollzog. 1310 erhielt der neue Markt die Stadtrechte. Die Befestigung der Stadt dürfte Anfang des 14. Jahrhunderts erfolgt sein. Die Ringmauer hatte ursprünglich 13 Türme. Reste der Befestigungsanlage erinnern noch heute an die wechselhafte Geschichte der Stadt. Die heutige Pfarrkirche wurde wohl im 15. Jahrhundert als einschiffige Kirche erbaut. Durch Anbau eines nördlichen Seitenschiffes um 1520 und eines südlichen Seitenschiffes von 1717-1721 entstand eine symmetrisch dreischiffige Kirche. Durch die Verlegung des Bezirksamtes von Velburg nach Parsberg, durch die Auflösung des Vermessungsamtes (1929), des Finanzamtes (1932) und durch die Wiedererrichtung und Erweiterung des Truppenübungsplatzes Hohenfels im Jahre 1951 erlitt Velburg starke Zentralitätsverluste und große wirtschaftliche Einbußen.

Velburg

Idylické městečko Velburg pod zříceninou hradu Velburg je v písemnostech zmiňováno od roku 1129. Samotné město Velburg vzniklo teprve ve 13. století, asi mezi léty 1231-1285. Rozhodujícím výchozím bodem pro to byl také bývalý hrad Velburg, pod jehož ochranou se dokončilo založení města. V roce 1310 získal nový městys (Markt) městská práva. Opevnění města bylo uskutečněno snad začátkem 14. století. Kruhové zdni měly původně 13 věží. Zbytky opevnění ještě dnes připomínají proměnlivou historii města. Dnešní farní kostel byl postaven v 15. století jako jednoloďový kostel. Přistavěním severní postranní lodi kolem roku 1520 a jižní postranní lodi z let 1717-1721 vznikl symetrický 3-loďový kostel. Přeložením okresního úřadu z Velburgu do Parsbergu, rozpuštěním Vyměřovacího úřadu (1929), Finančního úřadu (1932) a opětovným zřízením a rozšířením vojenského výcvikového prostoru Hohenfels v roce 1951 utrpěl Velburg silnou ztrátu centrální pozice s negativními hospodářskými důsledky.

Wirtschaft • Hospodářství

Velburg

Verkehrslage: Verkehrsgünstige Lage an der Autobahn Nürnberg –Regensburg (A3, genau im Dreieck zwischen Nürnberg-Regensburg-Amberg mit einer Entfernung von jeweils ca. 45 km). Infrastruktur: Kindergarten, Grund- und Hauptschule, weiterführende Schulen im 10 km entfernten Parsberg oder im 20 km entfernten Neumarkt, Flugplatz in Nürnberg(50 km), Bahnhöfe in Parsberg oder Neumarkt, 2 Allgemeinärzte, 2 Zahnärzte, Psychologiepraxis, Tierarzt, Apotheke, Altenheim, Banken, Bäcker, Metzger Supermärkte, Auto-Reperatur-Werkstätten, Gastronomie mit hoher Übernachtungskapazität, Fachgeschäfte zur Deckung des täglichen Haushaltsbedarfs, Handwerksbetriebe, Rohstoffverarbeitungsunternehmen, Landwirtschaftliche Betriebe, zudem günstige Grundstückspreise, günstige Altstadtimmobilien.

Velburg

Dopravní poloha: Výhodná dopravní poloha na dálnici Norimberk-Řezno (A3, přesně v trojúhelníku mezi Norimberkem, Řeznem a Ambergem se vzdáleností k nim cca 45 km). Infrastruktura: Mateřská školka, základní škola a další školy v Parsbergu, vzdáleném 10 km, nebo v Neumarktu, vzdáleném 20 km, letiště v Norimberku (50 km), železniční nádraží v Parsbergu nebo Neumarktu, 2 všeobecní lékaři, 2 zubaři, psychologická praxe, zvěrolékař, lékárna, domov důchodců, banky, pekaři, řezníci, supermarkety, autoopravny, gastronomie s vysokou kapacitou ubytování, odborné obchody ke krytí denní potřeby domácností, řemeslné živnosti, podnik na zpracování surovin, zemědělské podniky, k tomu výhodné ceny pozemků, výhodné nemovitosti ve starém městě.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Velburg 
 •  
 • Hinterer Markt 1 
 • 92355  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Fr: 08.00 - 12.00 Uhr
  Do: 13.30 - 17.30 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-Pá: 8.00 - 12.00 hod.
  Čt: 13.30 - 17.30 hod.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB