Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Rötz 
 •  
 • Böhmerstraße 18 
 • 92444 Rötz 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Cham

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 66,68 km²

Rötz

Die Stadt Rötz ist eine liebens- und lebenswerte Kleinstadt im Naturpark Oberer Bayerischer Wald im nördlichen Landkreis Cham. Rötz liegt im Tal der Schwarzach am Fuß des „Schwarzwihrberges“ mit der "Schwarzenburg". Dort findet jährlich im Sommer das historische Freilichtspiel der "Guttensteiner" statt. Im zweijährigen Turnus zieht der große Althistorische Rötzer Faschingszug durch die Straßen von Rötz. Rötz hat einen hohen Freizeitwert (Hallen- und Freibad, Kinderbecken und Wasserrutsche) und eine reiche kulturrelle Tradition mit einigen sehenswerten Einrichtungen, wie z. B. das Oberpfälzer Handwerksmuseum in Hillstett oder der Kurfürstliche „Getreidekasten“ (Fürstenkasten). Rötz ist ein beliebter Ferienort. Bekannt ist das 5-Sterne Hotel "Die Wutzschleife" mit Wellnesseinrichtungen, Tagungszentrum und 18-Loch Golfplatz.

Rötz

Město Rötz je malé město hodné zalíbení i k životu, které se nachází v národním parku Horní Šumava v severní části zemského okresu Cham. Rötz leží v údolí řeky Schwarzach na úpatí hory "Schwarzwihrberg" s hradem "Schwarzenburg". Tam se každoročně koná historické představení "Guttensteinerových" pod širým nebem. Každý druhý rok prochází ulicemi města Rötzu velký historický průvod. Rötz disponuje velkým zázemím pro trávení volného času (krytý a venkovní bazén, dětský bazén, vodní tobogán) a má bohatou kulturní tradici v některých zařízeních, která stojí za shlédnutí, jako např. Hornofalcké muzeum řemeslné výroby v Hillstettu nebo Kurfiřstká "obilná truhla" (knížecí truhla). Rötz je oblíbeným místem pro trávení dovolené. Známý je pětihvězdičkový hotel "Die Wutzschleife" se zařízeními pro wellness, jednacím centrem a 18ti jamkovým golfovým hřištěm.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Rötz

Die Stadt Rötz liegt in Ostbayern nahe der Tschechischen Grenze. Die Vorgeschichte gibt Rätsel auf, der wohl slawische Ortsname Rötz wurde erstmals indirekt 1017 in einer Urkunde Kaiser Heinrich II erwähnt. Ein Edelgeschlecht „de Rehce“ saß im 12. Jahrhundert auf der Burg, die 1050 erstmals erwähnte Schwarzenburg. 1204 wurde sie von den Wittelsbacher Herzöge an die Herren von Schwarzenburg verliehen. 1322 an die Landgrafen Leuchtenberg, dann an Pflug von Rabenstein und später an Heinrich von Plauen und seinen Schwager Heinrich von Guttenstein. Heimsuchungen der böhmischen Hussiten wurden 1433 bei Hiltersried Einhalt geboten. Seit 1299 Markt, erlebte Rötz um 1500 durch Heinrich von Plauen die Stadterhebung. Die Lage an der alten Heeerstraße nach Böhmen brachte während der Spanischen und Österreichischen Erbfolgekriege im 18. und der Napoleonische Krieg im 19. Jahrhundert immer wieder Not. 1840 brannte innerhalb weniger Stunden die ganze Stadt sowie Pfarrkirche, Schulhaus, Getreidekasten und das Schloß nieder. Der Wiederaufbau zog sich lange hin. Am Marktplatz steht die Stadtpfarrkiche St. Martin. Im östlichen Stadtteil die St.Salvatorkirche mit äusserst reizvoller Rokkokoeinrichtung und interessanter Sammlung von Pfingststangen. Erwähnenswert ist auch die Nicolauskirche in Heinrichskirchen sowie die Antoniuskirche in Pillmersried.

Rötz

Město Rötz leží ve východním Bavorsku blízko české hranice. Prehistorie klade hádanky, pravděpodobně slovanské jméno obce Rötz bylo poprvé nepřímo zmíněno v jedné listině císaře Jindřich II. Šlechtický rod "de Rehce" sídlil ve 12. století na hradě, v roce 1050 poprvé uváděném jako Schwarzenburg. V roce 1204 byl tento hrad vévody z Wittelsbachu propůjčen pánům Švarcenburským. V roce 1322 pak zemskému hraběti Jindřichovi z Plavna a jeho švagrovi Jindřichovi z Gutštejna. Příjezdům českých husitů byla v roce 1433 učiněna přítrž u Hiltersriedu. Od roku 1299 byl Rötz místem obchodu (tržiště) a v roce 1500 byl Jindřichem z Plavna povýšen na město. Poloha u staré vojenské silnice do Čech způsobovala městu během španělských a rakouských dobyvačných válek v 18. století a během napoleonských válek v 19. století stále znovu nouzi. V roce 1840 vyhořelo během několika málo hodin celé město i s farním kostelem, školní budovou, obilnou komorou i zámkem. Nová výstavba města trvala dlouhé roky. Na náměstí stojí městský farní kostel Svatého Martina. Ve východní části města je kostel Sv. Salvátora s nádherným rokokovým zařízením a zajímavou sbírkou svatoddušních prutů. Za zmínku stojí také kostel sv. Mikuláše v Heinrichskirchenu a kostel sv. Antonia v Pillmersriedu.

Wirtschaft • Hospodářství

Rötz

Charakteristisch für Rötz ist das gesunde Nebeneinander von Dienstleistungen, Handel, Handwerk, Gewerbe und Wohnen. Vielfältige Aktivitäten sowie die Altstadtsanierung tragen dazu bei, die unterschiedlichen Standortfunktionen weiter zu stärken. Als Kleinzentrum erfüllen wir bereits die wesentlichen Kriterien des sog. qualifizierten Grundbedarfs, die eine Einstufung zum Unterzentrum erwarten lassen. Mit günstigen Baulandpreisen, übrigens die niedrigsten in der ganzen Region, möchten wir es vor allem jungen Familien ermöglichen, ihren Traum von den eigenen vier Wänden zu realisieren.

Rötz

Charakteristické pro Rötz je zdravé sousedství služeb, obchodu, řemesel, průmyslu a bydlení. Rozmanité aktivity i sanace města přispívají k tomu, aby byly posíleny nejrůznější funkce města. Jako malé centrum již splňujeme základní kritéria tzv. kvalifikované základní potřeby, jimž přísluší přestupňování na nižší centrum. Za pomoci výhodných cen pozemků, ostatně nejnižších v celém regionu, bychom chtěli umožnit především mladým rodinám, realizovat jejich sen vlastních čtyř stěn.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Rötz 
 •  
 • Rathausstraße 1 
 • 92444  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Fr: 08.00 - 12.00 Uhr
  Mo: 13.00 - 17.00 Uhr
  Do: 13.00 - 18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-Pá: 08.00 - 12.00 hod.
  Po: 13.00 - 17.00 hod.
  Čt: 13.00 - 18.00 hod.
Rendert Time: 1,054 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,69 MB