Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Hahnbach 
 •  
 • Herbert-Falk-Straße 5 
 • 92256 Hahnbach 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Amberg-Sulzbach

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 67,36 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 5.488 (27.08.2002)

Hahnbach

Hahnbach liegt an der Bundesstraße 14 nordwestlich von Amberg im oberen Vilstal. Dem Besucher bietet sich hier eine Tal-, Flußauen-und Weiherlandschaft, welche von Bergen auf die natürlichste Weise eingerahmt wird. Gerade deswegen wirkt diese Landschaft freundlich und abwechslungsreich. Herrliche Wanderwege durchziehen die waldreiche Hügellandschaft und das Tal der Vils. Hinsichtlich der Freizeitgestaltung kann Hahnbach einiges bieten: Hallenbad, Tennis, Reiten, Kegeln, Angeln. Als eine besondere Attraktion gelten die Zillenfahrten auf der Vils zwischen Hahnbach und Kümmersbuch mit Einkehr in der alten Mühle. Zwei Supermärkte und diverse Einzelhandelsgeschäfte sorgen für ausreichend Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs. Zahlreiche Vereine bereichern das Gemeindeleben. Die Grund- und Hauptschule genießt eine besondere Stellung: Seit zwei Jahren ermöglicht der an der Schule eingerichtete M-Zug einen mittleren Bildungsabschluss. Im Gemeindegebiet gibt es drei Kindergärten.

Hahnbach

Hahnbach leží na spolkové silnici č. 14 severozápadně od Amberku v horním údolí řeky Vils. Návštěvníkovi se zde nabízí údolní, lužní a rybníkatá krajina, která je tím nejpřirozenějším způsobem orámována horami. Právě proto působí tato krajina přívětivě a rozmanitě. Nádherné turistické cesty protínají kopcovitou krajinu bohatou na lesy a údolí řeky Vils. Co se týká trávení volného času může Hahnbach nabídnout: krytý bazén, tenisové kurty, jezdectví, kuželky, rybaření. Speciální atrakcí jsou jízdy na starých říčních nákladních lodích po řece Vils mezi Hahnbachem a Kümmersbuchem se zastávkou ve starém mlýně. O dostatečné možnosti nákupů denní potřeby se starají dva supermarkety a různé specializované obchody. Život obce obohacují četné spolky. Zvláštní postavení mají oba stupně základní školy: Už dva roky umožňuje škola i ukončení středního vzdělání. V oblasti patřící obci jsou tři mateřské školky.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 2 von 2

Geschichte • Historie

Hahnbach

Mit Erchinbertus des Hanbach, einem Ministerialen des Bischofs von Bamberg tritt der Markt 1121 - sein Name bedeutet Siedlung am Bach eines Han(-n)o - in das Licht der Geschichte. Mit der Erbschaft des letzten Hohenstaufen Konradin fiel im Jahr 1268 auch Hahnbach an Herzog Ludwig den Strengen. Das Salbuch des Herzogs nennt Hahnbach als Mittelpunkt eines Amtes. 1457 brannte die obere Hälfte des Marktes ab. Etwa in den vierziger Jahren des 16. Jahrhunderts fand die Reformation auch in Hahnbach Eingang, bis 1626 die Gegenreformation des katholischen Bekenntnisses wieder eingeführt wurde. Eine Pestepidemie (1582) und der Dreißigjährige Krieg brachten schwere Zeiten für Hahnbach. Ein bedeutendes Bauwerk ist die spätgotische Pfarrkirche St. Jakob (1434 wurde der Chor vollendet, das südliche Nebenschiff 1467 gebaut). Der 1521 angebaute Westturm zeigt nur geringe Änderungen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. In Hahnbach wurden geboren der Liederdichter, Komponist und spätere Hofkapellmeister in Hahnbach, Andreas Raselius (1562 bis 1602) und der letzte Abt des Klosters Michelfeld Maximilian Prechtl (geb. 1757), Verfasser theologischer Werke, Förderer des Schulwesens und Freund der Armen. Mit der Eingliederung der Gemeinden Adlholz, Iber, Kötzersricht, Irlbach, Mimbach, Süß und Ursulapoppenricht wurden im Rahmen der Gebietsreform 24 Orte als neue Gemeindeteile angeschlossen.

Hahnbach

Do světla dějin se Hahnbach dostává prostřednictvím Erchinberta z Hanbachu, ministerského úředníka biskupa z Bamberku v roce 1121 - jeho jméno znamená sídliště u potoka . Spolu s dědictvím posledního Hohenstaufa Konradina připadá v roce 1268 také Hahnbach vévodovi Ludvíku Přísnému. Pozemková kniha vévody nazývá Hahnbach střediskem svého úřadu. V roce 1457 vyhořela horní část tržiště. Zhruba ve čtyřicátých letech 16. století proběhla reformace také v Hahnbachu, dokud nebyla v roce 1626 znovu zavedena protireformace katolického vyznání. Morová epidemie (1582) a Třicetiletá válka znamenaly pro Hahnbach těžké časy. Významné stavební dílo je pozdně gotický farní kostel Svatého Jakuba (1434 byl dokončen kůr, jižní vedeljší chrámová loď byla postavena v roce 1467). Západní věž přistavěná v roce 1521 vykazuje jen nepatrné změny z poloviny 18. století. V Hahnbachu se narodili autor písní, skladatel a pozdější dvorní kapelník v Hahnbachu Andreas Raselius (1526 - 1602) a pozdější opat kláštera Michelfeld Maximilian Prechtl (nar. 1757), autor teologických děl, příznivec školství a přítel chudých. Se začleněním obcí Adlholz, Iber, Kötzersricht,Irlbach, Mimbach, Süss a Ursulapoppenricht bylo v rámci reformy obecní správy připojeno 24 míst jako nové části obce.

Wirtschaft • Hospodářství

Hahnbach

Im Bereich des Marktes Hahnbach steht derzeit eine begrenzte Anzahl an Arbeitsplätzen zur Verfügung. Der überwiegende Teil der Arbeitnehmer pendelt nach Sulzbach-Rosenberg, Amberg, Hirschau, Vilseck und Nürnberg. Im Gewerbegebiet Hahnbach-West werden rund 160 Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Eine Steigerung der Zahl der Arbeitsplätze in der Gemeinde wird durch die Ansiedlung von Betrieben im neuen Gewerbegebiet Laubberg-Süd erwartet. Die Entwicklung der Landwirtschaft spielt in den kleineren Gemeindeteilen noch eine bemerkenswerte Rolle. In den größeren Ortschaften wie Hahnbach, Ursulapoppenricht und Süß ist ihre Bedeutung eher untergeordnet. Durch die Ausweisung von neuen Baugebieten ist die Einwohnerentwicklung der Gemeinde ständig steigend. Bereits im Jahre 1996 wurde die 5000-er Marke überschritten.

Hahnbach

V oblasti trhu disponuje Hahnbach v současné době omezeným počtem pracovních míst. Převážná část zaměstnanců dojíždí do Sulzbach-Rosenbergu, Amberka, do Hirschau, Vilsecku a Norimberka. V průmyslové oblasti Hahnbach - západ je k dispozici asi 160 pracovních míst. Zvyšování počtu pracovních míst v obci se očekává po usazení firem v nové průmyslové oblasti Laubberg-Süd. Rozvoj zemedělství hraje ještě významnou roli v menších částech obce. Ve větších obcích jako Hahnbach, Ursulapoppenricht a Süss je jeho význam spíše podřadný. Díky nově vznikajícím stavebním oblastem počet obyvatel obce stále roste. Již v roce 1996 byla překročena pětitisícová hranice.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Hahnbach 
 •  
 • Herbert-Falk-Straße 5 
 • 92256  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Fr: 08.00 - 12.00 Uhr
  Mo, Di: 13.30 - 16.00 Uhr
  Do: 13.30 - 17.00 Uhr

 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-Pá: 08.00 - 12.00 hod.
  Po, Út: 13.30 - 16.00 hod.
  Čt: 13.30 - 17.00 hod.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB