Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Lappersdorf 
 •  
 • Rathausstraße 3 
 • 93138 Lappersdorf 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Regensburg

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 31,64 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 12.285 (27.08.2002)

Lappersdorf

Die Marktgemeinde Lappersdorf liegt mit rund 12.000 Einwohnern direkt vor den Toren der Stadt Regensburg. Durch die Stadtnähe und die Ausweisung vieler Baugebiete ist eine rasante Bevölkerungsentwicklung festzustellen. Wesentlicher Gestaltungsschwerpunkt war in jüngster Vergangenheit die die Erneuerung der Ortskerne. Die Ortsdurchfahrt in Lappersdorf wurde verkehrsberuhigt ausgebaut, die Mittelpunkte der Ortsteile Kareth , Hainsacker, Lorenzen und Baiern erhielten ein neues Aussehen. Großes Augenmerk wurde auch auf den Sportbereich gerichtet. Es entstand auf 7,2 ha Fläche ein Sportzentrum mit vielfältigen Anlagen und zwei Hallen, darunter eine Dreifachturnhalle. Das Freibad am Regen lockt Besucher aus der gesamten Region an. Hervorzuheben sind die mit über 20.000 Medien ausgestatte Gemeindebücherei, die Veranstaltungen des Lappersdorfer Bildungswerkes und die Volkshochschule. Diese Streiflichter belegen den rasanten Aufschwung, den Lappersdorf in den letzten 40 Jahren genommen hat. Die Gemeinde ist aus dem Schatten der Geschichte herausgetreten. Aus dem ehemals unscheinbaren Ort wurde ein blühendes Gemeinwesen.

Lappersdorf

Obec Lappersdorf leží těsně před branami Řezna, počet obyvatel činí 12.000. Díky tomu, že se Lappersdorf nachází nedaleko většího města a objevuje se zde větší počet těžebních oblastí, vzrostl prudce počet zdejších obyvatel. V nedaleké době jsme mohli zaznamenat rekonstrukci městského jádra. Čtvrti Kareth, Heinsacker, Lorenzen, Baiern dostaly nový kabát, byla vybudována nová silnice vedoucí městem tak, aby provoz neznečišťoval město. Za zmíňku také stojí sportovní areál s dvěma halami a mnohostranným využitím, byl vybudován na 7,2 ha plochy. Koupaliště u Regen láká návštěvníky z celého regionu. Zajímavá je také knihovna, která je vybavena 20.000 medii. Za zhlédnutí stojí rovněž různé lappersdorfské výstavy a vysoká škola. Tyto novinky dokládají razantní vzestup, který Lappendorf v posledních 40 letech prožil. Z nenápadného města se pomalu stává sebevědomá a kvetoucí oblast.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 7 von 7

Geschichte • Historie

Lappersdorf

Die erste schriftliche Erwähnung stammt wohl aus dem frühen 11. Jahrhundert stammt. In einer Urkunde des Papstes Lucius III. vom 28. Februar 1185 werden dem Stift zur Alten Kapelle in Regensburg Besitzungen u.a. in Lappersdorf bestätigt. Neben kirchlichen Institutionen waren spätestens seit dem 13. Jahrhundert die Wittelsbacher Herzöge Grundbesitzer in Lappersdorf; sie siedelten Kleinbauern an, denen wenig Grund zur Verfügung stand und die vorwiegend vom Weinbau und vom Fischfang lebten. Zwar wurde der Weinbau gegen Ende des Mittelalters aufgegeben, doch die Struktur des Raumes blieb landwirtschaftlich orientiert. Der Ort Lappersdorf war das Armenhaus dieser Gegend. Noch im Jahre 1939 hatte die Gemeinde nur 1345 Einwohner, während es die Nachbarorte Hainsacker und Kareth auf 1.988 brachten, also miteinander deutlich größer waren. Der Wandel setzte in der Zeit nach dem Krieg ein. Das ehemalige Straßendorf am Regen änderte seinen Charakter. Trotz der schwierigen Topographie wurden auf den angrenzenden Hügeln neue Wohngebiete geschaffen und die Zahl der Bewohner nahm zwischen den Jahren 1955 und 1975 von 2070 auf 5338 zu. Bei der Gebietsreform des Jahres 1978 schlossen sich Lappersdorf, Kareth und Hainsacker freiwillig zu einer neuen Gemeinde zusammen.

Lappersdorf

První písemná zmíňka pochází z 11. století. V jednom dokumentu papeže Luciuse III. z 28. února 1185 je potvrzeno klášteru "Zur Alten Kapelle" v Řezně vlastnictví majetku v Lappendorf. Vedle církevních institucí zde vlastnili také witellsbašští vévodové pozemky, a to nejpozději od 13. století. Osídlili uzemí rolníky, kteří se živili převážně pěstováním vinné révy a lovem ryb. Na konci středověku se sice réva přestala pěstovat, ale kraj zůstal zaměřen na zemědělství. Lappendorf byl chudým příbuzným této oblasti. Ještě v roce 1939 měla obec pouze 1345 obyvatel, zatímco sousední vesnice Hainsacker a Kareth jich měly 1.988, tedy podstatně více. K určitým změnám došlo až po 2. světové válce. Lappendorf změnil celkově svůj charakter. Přes složitou polohu vesnice byly vystaveny nové obytné plochy a počet obyvatel se v letech 1955 a 1975 zvýšil z 2070 na 5338. Při státní reformě se Lappersdorf, Kareth a Hainsacker v roce 1978 dobrovolně spojily do jedné obce.

Wirtschaft • Hospodářství

Lappersdorf

Durch die sprunghafte Entwicklung ist Lappersdorf zu einem wesentlichen Wirtschaftsfaktor im Norden Regensburgs geworden. Nicht weniger als 313 Betriebe (Stand 1995), von denen die meisten in den Bereich Dienstleistungen, Handel und Freiberufliche Tätigkeit gehören, bieten insgesamt 1.820 Arbeitsplätze, von denen rd. 300 in der Beschützenden Werkstätte behindertengerecht sind. Im Gegensatz zum derzeitigen Trend sind in Lappersdorf die Arbeitsplätze krisensicher. Ihre Zahl nimmt nicht ab, sondern steigt kontinuierlich. Rund. 15 Mill. DM gemeindliche Investitionen pro Jahr kommen überwiegend der Wirtschaft dieses Raumes zugute und stärken sie.

Lappersdorf

Lapensdorf prošel bouřlivým vývojem a stal se důležitým hospodářským faktorem na severu Německa. Ne méně než 313 podniků (stav 1995), z nichž většina patří do sektoru služeb, ochodu, svobodných podnikání, nabízí 1.800 pracovních míst. 300 pracovních míst tvoří tzv. chráněné dílny pro postižené občany. Oproti současné tendenci se vyvinul v Lappensdorf trend pracovní místa chránit proti zániku. Jejich počet neubývá, nýbrž kontinuálně roste. Kolem 15 mil. marek ročně obecních investicí připadne převážně hospodářství v této oblasti, jejich úkolem je posílit danou sféru.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Lappersdorf 
 •  
 • Rathausstraße 3 
 • 93138  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Fr: 07.15 - 12.00 Uhr
  Mo: 14.00 - 16.15 Uhr
  Do: 14.00 - 18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-Pá: 07.15 - 12.00 hod.
  Po: 14.00 - 16.15 hod.
  Čt: 14.00 - 18.00 hod.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,79 MB