Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Parsberg 
 •  
 • Alte Seer Straße 2 
 • 92331 Parsberg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Neumarkt i.d. Opf.

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 57,22 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 7.037 (26.08.2002)

Parsberg

Die Stadt Parsberg liegt inmitten der bewaldeten Mittelgebirgslandschaft des Oberpfälzer Jura in einer Höhe von 500 m. Die Stadt war bis zur Gebietsreform 1972 Zentrum des aufgelösten Landkreises Parsberg. Jetzt ist sie mögliches Mittelzentrum an der Entwicklungsachse Regensburg-Nürnberg. Parsberg ist eine der 19 Gemeinden des Landkreises Neumarkt. Parsberg liegt an der Bundesautobahn A3 Frankfurt-Passau (Ausfahrt Nr.94) in unmittelbarer Nähe der Bundesstraße 8 Nürnberg-Regensburg und ist RE-Station an der Eisenbahnhauptlinie 8 Frankfurt-Passau. Die Ballungsräume Nürnberg (65km) und Regensburg (45km) sind mit der Bahn im Taktverkehr sowie über Bundesstraße oder Autobahn bequem und schnell zu erreichen. Die Stadt Parsberg hat eine Städtepartnerschaft mit Vic-le-Comte in der Auvergne/Frankreich.

Parsberg

Město Parsberg leží uprostřed zalesněné krajiny středohoří Hornofalckého Jury ve výšce 500 m.n.m. Město bylo až do územní reformy roku 1972 centrem zrušeného okresu Parsberg. Nyní je možným středním centrem na vývojové ose Řezno – Norimberk. Parsberg je jednou z 19-ti obcí okresu Neumarkt. Parsberg leží na spolkové dálnici A3 Frankfurt-Pasov (výjezd č. 94) v bezprostřední blízkosti státní silnice B8 Norimberk-Řezno a je stanicí RE (Regional Expres) na hlavní železniční trase 8 Frankfurt-Pasov. Do územních aglomerací Norimberk (65 km) a Řezno (45 km) se pohodlně a rychle dostanete vlakem v pravidelném provozu, po státní silnici nebo dálnici. Město Parsberg je partnerským městem města Vic-le-Comte v Auvergne/Francie.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 5 von 5

Geschichte • Historie

Parsberg

Die erfassbare Geschichte beginnt 933 mit der frühesten Nennung von Burg und Herrschaft Parsberg. Acht Jahrhunderte saß das berühmte Geschlecht der Herren von Parsberg auf der Burg über dem Ort. Die romanische Burg wurde 1314 erobert, niedergerissen und um 1450 wieder aufgebaut. Diese Burganlage wurde im 30jährigen Krieg durch schwedische Truppen zerstört (heutige Ruine). Nach 1650 wurde das untere Schloss neu erbaut. Nach dem Aussterben des Rittergeschlechtes 1730 ging die Herrschaft an die Grafen von Schönborn über, bis 1810 der bayerische Staat die Nachfolge antrat. In den Jahren 1571 und 1841 brannte der Markt fast völlig ab. Mit dem Bahnbau 1872 begann der wirtschaftliche Aufschwung des Marktes Parsberg, der durch die Stadterhebung am 23. August 1952 seinen sichtbaren Ausdruck fand. 1972 wurde bei der Gebietsreform der Landkreis Parsberg aufgelöst. Parsberg verlor dadurch Staatliche Ämter und Behörden.

Parsberg

Zaznamenaná historie města začíná v roce 933 nejstarší zmínkou o hradu a panství Parsberg. Slavný rod pánů z Parsbergu sídlil na hradu a vládl městu osm století. Románský hrad byl roku 1314 dobyt, rozbořen a kolem roku 1450 znovu vystavěn. Objekt hradu byl ve Třicetileté válce poničen švédskými oddíly (dnešní zřícenina). Po roce 1650 byl spodní zámek znovu vystavěn. Po vymření rytířského rodu roku 1730 přešlo panství na hrabata ze Schönbornu. Ti zámek vlastnili až do roku 1810, kdy následoval jako vlastník bavorský stát. V letech 1571 a 1841 městys témeř celý shořel. Výstavbou železnice roku 1872 začal hospodářský rozmach městyse Parsberg, který díky povýšení na město 23. srpna 1952 nalezl svůj viditelný výraz. Roku 1972 byl při územní reformě zrušen okres Parsberg. Parsberg tak ztratil státní úřady a instituce.

Wirtschaft • Hospodářství

Parsberg

2.728 Erwerbstätige mit Schwerpunkten im Bereich Handel, produzierendes Gewerbe und öffentlicher Dienst; mehr Ein- als Auspendler.

Parsberg

Je zde 2.728 výdělečně činných s těžištěm v oblasti obchodu, výrobní živnosti a veřejných služeb; počet lidí za prací sem přijízdějících je vyšší než počet lidí, kteří odtud jezdí za prací do jiných měst.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Parsberg 
 •  
 • Alte Seer Straße 2 
 • 92331  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Di: 08.00 - 12.00 Uhr
  Mi: 08.00 - 18.00 Uhr
  Do: 08.00 - 17.00 Uhr
  Fr: 08.00 - 12.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-út: 08.00 - 12.00 hod.
  St: 08.00 - 18.00 hod.
  Čt: 08.00 - 17.00 hod.
  Pá: 08.00 - 12.00 hod.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB