Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Hemau 
 •  
 • Propsteigaßl 2 
 • 93155 Hemau 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Regensburg

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 122,00 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 8.600 (26.08.2002)

Hemau

Die Stadt Hemau im westlichen Landkreis Regensburg ist überregional bekannt als Garnisonsstadt und als Standort der größten Fotovoltaikanlage Deutschlands. Auf einem ehemaligen militärischen Gelände wurden auf über 10 ha Salarzellenmodule zur Stromerzeugung installiert. Besondere Sehenswürdigkeiten sind das Spielzeugmuseum und die Wallfahrtskirche Eichlberg. Besonders stolz ist die Stadt Hemau auf sein großes Freizeitangebot mit Waldschwimmbad, Tennis- und Squashhalle, Modellflugplatz, Skateranlage und Stadthalle, um nur einige zu nennen. Verkehrsmäßig ist Hemau sehr gut über Bundesautobahn A 3 (Regensburg/Nürnberg) und die Bundesstraße B 8 erschlossen.

Hemau

Město Hemau v západní části zemského okresu Řezno je známo i za hranicemi regionu jako město vojenské posádky a jako místo s největším zařízení pro výrobu solární energie v Německu. V bývalém vojenském prostoru byly na více než 10 ha instalovány moduly solárních jednotek pro výrobu energie. Zvláštní pozoruhodnosti jsou muzeum hraček a poutní kostel Eichlberg. Obzvláště hrdé je město Hemau na svoji bohatou nabídku atrakcí pro volný čas, jako je koupaliště v lese, tenisová a squashová hala, letiště pro letadlové modely, zařízení pro skateboardisty a městská hala, máme-li jmenovat alespoň některé z nich. Z hlediska dopravy je do Hemau dobré spojení přes dálnici A 3 (Řezno-Norimberk) a spolkovou silnici B 8.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 3 von 3

Geschichte • Historie

Hemau

Im Jahre 1109 wurde Hemau erstmals urkundlich erwähnt. In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts wurde die alte Handelsstraße Nürnberg-Regensburg, die ursprünglich im Labertal verlief, auf den Waldrücken über Hemau verlegt. Schon Friedrich Barbarossa fuhr auf dieser Straße. Hemau wurde Raststätte für viele Händler und konnte sich dadurch gut entwickeln. Viele neue Gehöfte und Weiler entstanden in dieser Zeit. Der Ort Hemau scheint bis etwa in die Hälfte des 13. Jahrhunderts eine Dorfsiedlung gewesen zu sein. Um diese Zeit muß es von einem Hirschberger Grafen zum Markt erhoben worden sein. 1273 wird Hemau erstmals als Markt ("foro") in einer Urkunde des Hademar von Laaber bezeichnet und 1294 wird Hemau erstmals als Sitz eines Richters erwähnt. In einem Lehensbrief des Bamberger Bischofs Wulfing (als Oberlehensherr) vom 3. Dezember 1305 wird Hemau als Stadt ("oppidum" bezeichnet. In einem Brief vom 12. März 1350 erteilt Ludwig der Brandenburger, der Sohn des Kaisers, der Stadt Hemau ernet das Stadtrecht. Mit der Erhebung zur Stadt wurde zwangsläufig auch eine Stadtbefestigung notwendig, deren Bau sich aber über viele Jahre in Abschnitten vollzog. Im Jahre 1470 wurde Hemau Haupt-Mautstation auf der Strecke Nürnberg-Regensburg. Viel erdulden mußte die Stadt Hemau im 30-jährigen Krieg. Da gab es kaum einen Unterschied, ob verbündete oder feindliche Truppen hier lagerten. Im Juni 1632 erschienen erste kaiserliche Truppen, verlangten Quartier und Verpflegung, stellten Geldforderungen und verheerten sogar mutwillig unreife Felder. Am 3. November 1633 erschienen Schweden, in den folgenden Wochen quälten, folterten, schändeten und mordeten sie Bürger der Stadt. Hemau und Umgebung waren ausgebrannt, verwüstet, öde und leer. Nur wenige Höfe waren noch bewohnt, die Bürger arm, ausgehungert und wenig widerstandsfähig. Hemau wurde im Jahre 1652 von der Pfalz-Neuburg an Bayern versetzt und dem Rentamt Straubing zugeteilt. Im September 1858 kam König Maximilian II. auf einer Reise nach Würzburg durch Hemau. Während der Gebietsreform von 1972 bis 1978 wurde der alte "Distrikt Tangrintel" durch die neue Großgemeinde weitgehend wieder hergestellt.

Hemau

Hemau bylo poprvé v listinách zmíněno v roce 1109. V první polovině 12. století byla přeložena stará obchodní cesta Norimberk - Řezno, která původně probíhala údolím Labery, na okraj lesa přes Hemau. Již Friedrich Barbarossa jezdil po této cestě. Hemau se stalo místem odpočinku pro mnohé obchodníky, a mohlo se díky tomu dále rozvíjet. V této době vzniklo mnoho nových selských dvorů a malých osad. Zdá se, že místo Hemau bylo asi do poloviny 13. století vesnickým sídlištěm. Přibližně v této době bylo určitě hrabětem z Hirschbergu povýšeno na tržiště. V roce 1273 bylo Hemau poprvé označeno jako tržiště ("foro") v listině Hademara z Laaber a v roce 1294 je Hemau poprvé zmiňováno jako sídlo soudce. V lenním listu bamberského biskupa Wulfinga (jako vrchního lenního p ána) ze 3. prosince 1305 je Hemau označeno jako město ("oppidum"). V dopise z 12. března 1350 uděluje Ludvík Braniborský, syn císaře, Hemau opětovně městská práva. Spolu s povýšením na město se stalo nutností městské opevnění, jehož stavba však probíhala v mnoha etapách po mnoho let. V roce 1470 se Hemau stalo hlavní zastávkou pro vybírání mýta na trase Norimberk - Řezno. Mnoho si město Hemau muselo přetrpět během třicetileté války. Sotva existoval nějaký rozdíl v tom, zda zde tábořily spojenecké nebo nepřátelské jednotky. V roce 1632 se objevily první císařské oddíly, žádaly ubytování a stravu, kladly si finanční požadavky a dokonce svévolně zpustošily nezralá pole. 3. listopadu 1633 se objevili Švédové, kteří mučili, týrali, zohavovali a vraždili obyvatele města. Hemau a okolí bylo zpustošeno, vypáleno, zůstalo opuštěné a prázdné. Jen málo selských dvorů zůstalo obydlených, občané byli chudí, vyhladovělí a neschopni odporu. Hemau bylo v roce 1652 převedeno z Falcka - Neuburgu k Bavorsku a bylo přiděleno úřadu pro vybírání daňových poplatků ve Straubingu. V září 1858 projížděl Hemau král Maxmilián II. na cestě do Würzburgu. Během reformy oblastní správy v letech 1972 až 1978 byl starý "Distrikt Tangrintel" nahrazen novou spádovou obcí.

Wirtschaft • Hospodářství

Hemau

Land- und Forstwirtschaft, Holz-, Papier- und Druckgewerbe Metallverarbeitung, mittelständische Handels-, Verkehrs- und Handwerksbetriebe, Dienstleistungsbetriebe.

Hemau

Zemědělství a lesnictví, dřevařská, papírenská a tiskařská výroba, kovozpracující průmysl, středně velké obchodní, dopravní a řemeslné podniky, podniky sektoru služeb.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Hemau 
 •  
 • Propsteigaßl 2 
 • 93155  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Montag bis Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr
  Donnerstag: 13.00 - 18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Pondělí až pátek: 08.00 - 12.00 hod.
  Čtvrtek: 13.00-18.00 hod.
Rendert Time: 0,997 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB