Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Nabburg 
 •  
 • Oberer Markt 16 
 • 92507 Nabburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Schwandorf

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 62,00 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 6.300 (26.08.2002)
 • Partnergemeinde / Partnerská obec:
  Partnerstadt ist Castillon la Bataille/Frankreich

Nabburg

Partnerstadt ist Castillon la Bataille/Frankreich.

Deutsch-Tschechischer Begegnungsort

Nabburg, Stadt mit Charme und Tradition
Ein Besuch der historischen Stadt Nabburg, bedeutet das Eintauchen in die Geschichte einer fast 1100 Jahre alten Stadt. Hoch über dem Fluss Naab erstreckt sich die Altstadt: Stadtmauern umgeben die dicht bei nebeneinander stehenden Häuser. Sie verkünden von Sicherheit und Glauben. Nabburg zeigt seinen Bewohnern und Besuchern die Wurzeln einer intakten mittelalterlichen Stadt.

Gehen Sie durch die malerischen Straßen und Wege in der Altstadt! Überall dort, wo es einst eine mittelalterliche Tradition gab, finden Sie auch heute vergessene Handwerkskunst. Lassen Sie sich von solchen Meistern der traditionellen Keramik und Handwerkskunst verzaubern, oder feiern Sie mit uns das „Mittelalterfest“, das im zweijährigen Turnus durchgeführt wird. Tauchen Sie ein in die Lebensweise unserer bemerkenswerten Stadt und ihre Umgebung! Kostengünstig und mit großer Ruhe erleben Sie hier wertvolle Eindrücke. Wir haben keine Eile, wir sind eine kleine Oase der Natur und Kultur.


Nabburg

Partnerské město je Castillon la Bataille/Francie

Česko-německé místo setkávání

Nabburg, město s tradicí a šarmem
Ten kdo navštíví historické město Nabburg, pozná městskou historii téměř 1100 let starého města. Vysoko nad řekou Naab se rozléhá staré město: obranné zdi obepínají hustě na sebe natěsnané domy a střechy, mohutné věže zvěstují bezpečí a víru. Nabburg slibuje svým obyvatelům a návštěvníkům bezpečí nedotčeného města se středověkými kořeny.

Projděte si uličky a cestičky malebného starého města! Všude, kde ještě pořád patří středověk k živé tradici, najdete také dnes mnohostranné řemeslné umění. Nechte se okouzlit například mistrovskou prací tradičního ručního hrnčířského a cínařského umění nebo prožijte s námi „Středověký jarmark“ konající se každý druhý rok. Ponořte se do pozoruhodnéhoži vota našeho města a jeho okolí! Cenově výhodně a s velkým klidem zde můžete prožít vzácné dny odpočinku. Nečeká Vás zde žádný shon, ale malá oáza přírody a kultury.


Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 8 von 8

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Nabburg

Die Siedlung auf dem Berg verdankt militärischen Gründen ihre Entstehung, was ja aus dem Ortsnamen "Burg an der Naab" unzweifelhaft hervorgeht. Urkundlich wird Nabburg erstmals im Jahre 929 erwähnt. Schon zu Beginn des neuen Jahrtausends war Nabburg Mittelpunkt der Grenzpolitik und fester Stützpunkt der Grafen im Nordgau. Etwa Mitte des 13. Jahrh. begann sich das Bürgertum zu regen, das in den folgenden beiden Jahrhunderten die Stadt zu einem Höhepunkt in ihrer Geschichte führen sollte. 1296 wurden Nabburg alle Rechte der Stadt Amberg verbrieft. Während der Glanzzeit des Bürgertums entstanden die Rechtsstatuten der Stadt, die "Instituta Civilia" (1405), die heute einen tiefen Einblick in die damaligen Rechtsverhältnisse ermöglichen. In die Zeit der Macht und des Reichtums des Bürgertums fallen auch die Neugründungen weiterer Stadtteile beiderseits des Flusses.

1420 erfuhr die Entwicklung Nabburgs eine jähe Unterbrechung: Die Hussiten zogen raubend und plündernd durch die Straßen und steckten die Stadt in Brand. Um die Wiederholung einer derartigen Katastrophe zu vermeiden, wurde nun mit Nachdruck an der Fertigstellung der schon vorher begonnenen Befestigungsanlage gearbeitet. Nach Abschluss der Arbeiten bot Nabburg nach außen hin das Bild einer wehrhaften, reichen, mittelalterlichen Stadt; innerhalb der Mauern begann sich jedoch der Niedergang des Bürgertums bereits abzuzeichnen. Der Dreißigjährige Krieg und der Siebenjährige Krieg ließen der Stadt keine Atempause; ihre einstige Bedeutung für den Norden ging verloren.

Nach dem 2. Weltkrieg kam zuerst Not und Elend mit den Flüchtlingsströmen, dann jedoch wirtschaftlicher Aufschwung, besonders durch die Autobahn A 93. Die Einwohnerzahl stieg sprunghaft an. Den Kreissitz verlor die Stadt Nabburg 1972 durch die Gebietsreform, ein gewaltiger Einschnitt in ihrer Entwicklung. Die Stadt Nabburg - mit rund 6300 Einwohnern - zählt zu den schönsten Städten im Landkreis Schwandorf.

Nabburg

Sídlo na kopci vděčí za svůj vznik vojenským důvodům, což nepochybně vyplývá z názvu místa "Burg an der Naab" tedy "hrad u řeky Naab". V písemnostech je Nabburg po prvé zmíněn v roce 929. Již začátkem nového tisíciletí byl Nabburg ústředním bodem hraniční politiky a pevný opěrný bod hrabat v Nordgau. Asi v polovině 13. století se obyvatelstvo začíná aktivizovat, což v následujících obou stoletích přivedlo město k vrcholu v jeho historii. V roce 1296 byla Nabburgu udělena všechna práva města Amberg. Během nejsvětlejšího období měšťanského stavu vznikly právní statuty města, "Instituta Civilia" (1405), které dnes umožňují hluboký pohled do tehdejších právních poměrů. Do doby moci a bohatství měšťanství spadá také založení nových částí města na obou stranách řeky.

V roce 1420 byl rozvoj Nabburgu přerušen: Husité, rabujíce a pleníce, táhli ulicemi a město zapálili. Aby se zabránilo opakování takové katastrofy, pracovalo se se zvýšeným úsilím na dokončení již započatého opevnění města. Po ukončení prací skýtal Nabburg navenek obraz obranyschopného, bohatého, středověkého města. Uvnitř zdí se však již začal rýsovat úpadek měšťanstva. Třicetiletá válka a Sedmiletá válka nedaly městu žádnou pauzu k vydechnutí, jeho někdejší význam pro sever se ztratil.

Po 2. světové válce přišla nejdřív bída a utrpení s proudy uprchlíků, pak ovšem hospodářský rozmach, zejména díky dálnici A 93. Počet obyvatel se skokem zvýšil. Statut sídla okresu ztratil Nabburg v roce 1972 v důsledku reformy územní správy, což byl mohutný zásah do jeho rozvoje. Město Nabburg - asi s 6300 obyvateli - patří k nejhezčím městům zemského kraje Schwandorf.

Wirtschaft • Hospodářství

Nabburg

Nabburg ist Industriestandort mit starkem Dienstleistungssektor und vielen kleinen und mittleren Handwerksbetrieben.

Nabburg

Nabburg je sídlem průmyslu se silným sektorem služeb a mnoha malými a středními podniky řemesel.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Nabburg 
 •  
 • Oberer Markt 16 
 • 92507  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Montag bis Freitag: 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Pondělí až pátek: 8:00 - 12:00 hod.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,35 MB / 4,90 MB