Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Waldsassen 
 •  
 • Johannisplatz 11 
 • 95652 Waldsassen 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Tirschenreuth

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 66,54 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 7.800 (22.08.2002)

Waldsassen

Malerisch eingebettet zwischen Fichtelgebirge, Steinwald und Oberpfälzer Wald liegt Waldsassen, 491 m ü.d.M. Die reizvolle Lage ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Ausflüge in wunderschöne Umgebung.

Die Stadt gilt als das historische Zentrum des Stiftlandes, davon künden noch heute bedeutende Baudenkmäler: die barocke Stiftsbasilika, die Zisterzienserinnen-Abtei mit dem kunstvoll geschnitzten Bibliotheksaal und die Dreifaltigkeitskirche Kappel. Der Veranstaltungskalender ist sehr vielfältig.

Eine besondere Attraktion ist das Bürgerfest, jeden ersten Sonntag im Juli. Kulturelle Höhepunkte bilden neben Konzerten im Bibliothek- und Harmoniesaal herausragende Kirchenkonzerte in der Stiftsbasilika. Waldsassen bildet mit der Stadt Cheb/CZ ein gemeinsames Mittelzentrum. Ausflugsfahrten nach Prag, Marienbad/Karlsbad sowie in die Theater Eger und Franzensbad werden angeboten.

Der grenzüberschreitende Wanderweg nach Maria Loreto/CZ ist ein beliebtes Ausflugsziel. Ein Linienbus fährt in die Städte Eger und Franzensbad. Waldsassen läßt sich leicht über die A93 Regensburg-Weiden, Ausfahrt Mitterteich-Süd, die B 15 Hof-Weiden und die E48 Bayreuth-Karlsbad erreichen. Bahnstation: Marktredwitz.

Waldsassen

Waldsassen leží malebně zapadlý mezi pohořími Smrčiny, Steinwald a Hornofalcký les v nadmořské výšce 491 m.n.m. Přitažlivá poloha města z něj činí ideální výchozí bod pro vandry a výlety po překrásném okolí.

Město Waldsassen je historickým centrem kraje klášterů, o čemž dodnes vypovídají významné stavební památky: barokní klášterní bazilika, cisterciánské abatyšství s umělecky vyřezávaným sálem knihovny a kostelem sv. Trojice Kappel. Kalendář kulturních akcí je velmi rozmanitý.

Výjimečnou atrakcí je měšťanská slavnost pořádaná vždy poslední neděli v červenci. Vrchol kultury tvoří kromě koncertů v sále knihovny a Sále harmonie také církevní koncerty v klášterní bazilice. Waldsassen tvoří s městem Cheb společné střední centrum. Nabízí výlety do Prahy, Mariánských Lázních, Karlových Varů a do divadel Cheb a Františkovy Lázně.

Oblíbeným cílem výletů je hranici překračujíci turistická stezka do Hroznětína, kde se nachází poutní kostel Maria Loreto. Do měst Cheb a Františkovy Lázně jezdí linkový autobus. Do Waldsassenu je snadné se dostat po dálnici A 93 Regensburg-Weiden, výjezd Mitterteich-Süd, po státní silnici B 15 Hof-Weiden a evropské silnici E 48 Bayreuth-Karlovy Vary. Železniční stanice: Marktredwitz.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Waldsassen

Die Stadt zählt heute ca. 8000 Einwohner und kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Um das Jahr 1133 gründete Markgraf Diepold III. das Kloster Waldsassen, das bald zu einem der reichsten Klöster Bayerns zählte. Weithin bekannt ist die barocke Basilika, erbaut nach Plänen von Dientzenhofer und Leuthner (1682 bis 1704) mit Deutschlands größter Kirchengruft sowie einer bedeutenden Orgel mit 103 Registern.

Im Jahr 2004 feierte Waldsassen mit zahlreichen Veranstaltungen das 300jährige Jubiläum der Basilika. In der Zisterzienserinnen-Abtei ist die Klosterbibliothek zu besichtigen, eine Kostbarkeit der Schnitzkunst im Barock- und Frührokokostil, vollendet 1726. Auf dem Glasberg nahe Waldsassen (3 km) wurde die Dreifaltigkeitskirche Kappel von 1685 bis 1689 ebenfalls unter Georg Dientzenhofer errichtet. Ihre ausgeprägte Dreiteilung in einer Einheit soll die Dreifaltigkeit deuten.

Das Stiftlandmuseum dokumentiert eindrucksvoll das Leben unserer Vorfahren. Sie finden hier die größte Sammlung alter Werkstätten und Handwerksgeräte in der Oberpfalz. Sonderausstellungen ergänzen das Programm. Alle Exponate sind in deutsch und tschechisch beschriftet.

Waldsassen

Město dnes čítá cca. 8.000 obyvatel a může se ohlížet na svou bouřlivou historii. Kolem roku 1133 založil markrabě Diepold III. klášter Waldsassen, který se brzy stal jedním z nejbohatších klášterů Bavorska. Široko daleko je známá barokní bazilika, vystavěná podle přání Dietzenhofena a Leuthnera (1682 až 1704) s největší kostelní hrobkou a významnými varhany se 103 rejstříky.

V roce 2004 oslavil Waldsassen velkým množstvím kulturních akcí 300-leté výročí postavení baziliky. V cisterciánském abatyšství je k vidění klášterní knihovna, skvost uměleckého řezbářství v barokním a raném rokokovém slohu, dokončená roku 1726. Na skleněném vrchu (Glasberg) nedaleko Waldsassenu (34 km) byl rovněž Georgem Dietzenhoferem zřízen Kostel sv. Trojice Kappel, vystavěný v letech 1685 – 1689. Jeho význačné rozčlenění do tří částí má připomínat svatou Trojici.

Muzeum kraje klášterů působivě dokumentuje život našich předků. Naleznete zde největší sbírku starých dílen a řemeslnických nástrojů v Horním Falcku. Program doplňují mimořádné výstavy. Všechny exponáty jsou popsány německy a česky.

Wirtschaft • Hospodářství

Waldsassen

Baugrundstücke in ruhigster Lage stehen ausreichend zur Verfügung. An bedeutsamen Betrieben sind vorhanden: Die Glasfabrik Lamberts, die als eine von 3 Firmen auf der Welt Echt-Antikglas im Mundblasverfahren herstellt und in alle Welt exportiert, das Ziegelwerk Waldsassen AG, HART Keramik, zwei Großbau-Unternehmen, Hoch- und Ingenieurbau Bergauer GmbH und Franz Kassecker GmbH.

Waldsassen

K dispozici je zde dostatečné množství velmi klidně položených stavebních pozemků. Z významných podniků tu mají sídlo: Sklárna Lamberts, která jako jedna ze tří firem na světě vyrábí pravé antické sklo procesem ručního foukání a vyváží do celého světa; cihlárna Waldsassen a.s.; keramika HART; dva velkostavební podniky; pozemní a inženýrské stavby Bergamer s.r.o a Franz Kassecker s.r.o.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Waldsassen 
 •  
 • Basilikaplatz 3 
 • 95652  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Do: 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.00 Uhr
  Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

  Touristinformation:

  01.11.10 - 03.04.2011
  Mo-Fr: 09.00 - 13.00 Uhr

  04.04.10-31.10.2011
  Mo-Fr: 09.00 - 17.00 Uhr
  Sa, So, Feiertage: 10.00 - 12.00 Uhr

 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-čt: 08.00 - 12.00 hod. a 14.00 - 15.00 hod.
  Pá: 08.00 - 12.00 hod.

  Turistické informace:

  01.11.10 - 03.04.2011
  Po-pá: 09.00 - 13.00 hod.

  04.04.10-31.10.2011
  Po-pá: 09.00 - 17.00 hod.
  Sobota, neděle, svátky: 10.00 - 12.00 hod.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,81 MB