Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Windischeschenbach 
 •  
 • Hauptstraße 34 
 • 92670 Windischeschenbach 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Neustadt a.d. Waldnaab

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 36,38 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 5.261 (31.12.2010)

Windischeschenbach

Windischeschenbach ist das Eingangstor zum Naturschutzgebiet Waldnaabtal. Auf gut markierten Wanderwegen ist dieses wildromantische Flusstal der Waldnaab mühelos zu erwandern. Windischeschenbach ist der Standort der Kontinentalen Tiefbohrung der Bundesrepublik Deutschland (KTB). Diese rein wissenschaftliche Tiefenbohrung mit dem auf der Welt einmaligen Landbohrturm von 83 m Höhe, hat als weltweit tiefstes Bohrloch eine Endteufe von 9.101 m und eine Temperatur von 270 Grad erreicht. Im Geozentrum an der Bohrstelle kann man sich täglich über die Ergebnisse dieser einmaligen und interessanten Tiefenbohrung informieren. In Windischeschenbach und seinem Ortsteil Neuhaus wird noch traditionsgemäß das Zoiglbier in den Kommunbrauhäusern hergestellt. Diese, nach alter Rezeptur gebraute, gut gehopfte und kohlensäure-arme Bierspezialität wird derzeit in 12 Zoiglbierstuben ausgeschenkt. Durch die Vielzahl dieser Zoiglbierstuben, die in keiner anderen Gemeinde in so großer Anzahl vorhanden sind, kann Windischeschenbach auch als die Hauptstadt des Zoiglbieres bezeichnet werden. Sehenswert ist neben der aus der sogenannten Gründerzeit stammenden Stützelvilla die um 1300 erbaute Burg Neuhaus, in der das Waldnaabtal-Museum untergebracht ist.

Windischeschenbach

Windischeschenbach je vstupní branou do chráněné krajinné oblasti Waldnaabtal. Toto divoce romantické údolí řeky Waldnaab lze bez námahy procestovat po dobře značených turistických stezkách. Windischeschenbach je stanovištěm Pevninského hlubinného vrtu Německé spolkové republiky (Kontinentale Tiefbohrung der Bundesrepublik Deutschland – KTB). Tento čistě vědecký hlubinný vrt s pevninskou vrtnou věží, která je ve světě ojedinělá a měří 83 m, dosáhl konečné hloubky 9.101 m a teploty 270 °C a je tak široko daleko nejhlubším vrtem. O výsledcích tohoto ojedinělého a zajímavého hlubinného vrtání se můžete informovat denně v Geocentru v místě vrtu. Ve Windischeschenbachu a jeho čtvrti Neuhaus se v obecních pivovarech dosud tradičním způsobem vyrábí pivo Zoiglbier. Tato, podle staré receptury vařená, jemně nahořklá pivní specialita s nízkým obsahem kyseliny uhličité, se v současné době čepuje ve 12-ti pivnicích Zoigl. Díky velkému množství těchto pivnic, které nenajdete v takovém počtu v žádné jiné obci, lze Windischeschenbach nazvat hlavním městem piva Zoigl. Pozoruhodný je vedle vily Stützelvilla, která pochází z takzvané doby bouřlivého zakládání kapitalistických podniků, také kolem roku 1300 vystavěný hrad Neuhaus, ve kterém je umístěno Waldnaabtalské muzeum.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Windischeschenbach

Im Jahre 1230 wurde der Ort erstmals urkundlich erwähnt. Im Mittelalter war Windischeschenbach in verschiedene Grundherrschaften aufgeteilt. Grundherren waren u.a. die Landgrafen von Leuchtenberg, das Kloster Waldsassen, die Herrschaft Störnstein und die Fürsten Lobkowitz aus Böhmen. Windischeschenbach hieß bis 1424 nur Eschenbach. Der Zusatz "Windisch", d. h. gegen Wendenland oder Böhmen gelegen, wurde gegeben, um den Ort von dem in der westlichen Oberpfalz gelegenen Eschenbach unterscheiden zu können. 1533 erhielt der Ort das Marktrecht. Das 1553 verliehene Wappen hat einen roten Schild, dessen Mitte ein silberner Balken, der einen Bach darstellt, horizontal teilt. In ihm befindet sich ein Fisch, eine Äsche. Der obere Teil des Schildes ist mit zwei goldenen, sechseckigen Sternen, der untere mit einem besetzt. Die drei Sterne symbolisieren die drei Grundherrschaften, die drei Wappenfelder die zugehörigen Länder. Der Markt wurde 1952 zur Stadt erhoben. Im Zuge der kommunalen Gebietsreform wurden im Jahre 1972 der Markt Neuhaus sowie die Gemeinden Bernstein und Naabdemenreuth eingemeindet.

Windischeschenbach

První písemná zmínka o Windischeschenbachu pochází z roku 1230. Ve středověku byl Windischeschenbach rozdělen na různá panství. Majiteli pozemků byli mimo jiné zemská hrabata z Leuchtenbergu, klášter Waldsassen, panství Schörnstein a knížata Lobkowitzká z Čech. Windischeschenbach se jmenoval do roku 1424 jen Eschenbach. Dodatek „Windisch“, tj. ležící nedaleko oblasti Lužických Srbů (die Wenden) nebo Čech, byl připojen, aby bylo možné město odlišit od Eschenbachu ležícího v západním Horním Falcku. Roku 1533 získal městyská práva. Roku 1533 propůjčený znak se skládá z červeného štítu, jehož střed je horizontálně rozdělen stříbrným pruhem představujícím potok. V něm se nachází ryba, lipan. V horní části štítu jsou dvě zlaté, šesticípé hvězdy, ve spodní jen jedna. Tyto tři hvězdy symbolizují tři panství, tři pole jim náležící země. Na město byl městys povýšen v roce 1952. Během komunální územní reformy byly v roce 1972 přičleněny městys Neuhaus a obce Bernstein a Naabdmenreuth.

Wirtschaft • Hospodářství

Windischeschenbach

Der Wandel vom rein landwirtschaftlich ausgerichtetem Ort zum Industriestandort ist mit der Errichtung der Bahnlinie von Weiden nach Eger in den Jahren 1862 bis 1864 untrennbar verbunden. Um den Bahnhof herum entstand bereits damals ein Industriegelände mit einer Pappenfabrik, Tafel-und Spiegelglasfabrik und einem Porzellanbetrieb. Die Pappenfabrik wurde vor einigen Jahrzehnten bereits stillgelegt; Glas- und Porzellanfabrik bestehen heute noch, wenn auch unter anderen Eigentümern und Namen. In speziellen Werksverkaufsräumen werden die hier produzierten Artikel der "Concorde-Kristallglas GmbH" und von "Eschenbach-Porzellan" preisgünstig angeboten. Im Stadtteil Neuhaus ist in den letzten Jahren ein neues Gewerbe- und Industriegebiet entstanden, das unmittelbar an die A 93 Regensburg-Weiden-Hof angrenzt. Derzeit sind dort 36 ha ausgewiesene Gewerbe- und Industrieflächen vorhanden. Auch im Einzelhandels- und Gastgewerbe ist Windischeschenbach gut ausgestattet. Neben der gutbürgerlichen und preiswerten Gastronomie empfiehlt sich Windischeschenbach auch als Einkaufsstadt mit auswahlreichen und günstigen Angeboten.

Windischeschenbach

Proměna od čistě zemědělsky zaměřeného města k průmyslovému centru je neoddělitelně spojena se zřízením železniční tratě z Weidenu do Chebu v letech 1862-1864. Kolem nádraží vznikla již tenkrát průmyslová oblast s továrnou na výrobu lepenky, továrnou na výrobu tabulového a zrcadlového skla a porcelánka. Továrna na výrobu lepenky byla již před několika desítkami let uzavřena; továrny na sklo a porcelán stále existují, i když pod jinými majiteli a jmény. Ve speciálních prodejních prostorách závodu je výhodně nabízeno zde vyrobené zboží společností „Concorde – Kristallglas GmbH“ (Křištálové sklo Concorde s.r.o.) a „Eschenbach – Porzellan“. Ve čtvrti Neuhaus vznikla v posledních letech nová průmyslová zóna, která hraničí s dálnicí A 93 Regensburg – Weiden – Hof. V současnosti se zde nachází 36 ha průmyslových ploch. Windischeschenbach je dobře vybaven také v maloobchodní živnosti a pohostinství. Vedle dobré domácí a cenově výhodné gastronomie je Windischeschenbach doporučován také jako město nákupů s bohatým výběrem a výhodnými nabídkami.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Windischeschenbach 
 •  
 • Hauptstraße 34 
 • 92670  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Fr: 08.00 – 12.00 Uhr
  Mi: 14.00 – 16.00 Uhr
  Do: 14.00 – 17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-Pá: 08:00 - 12:00 hodin
  St: 14:00 - 16:00 hodin
  Čt: 14:00 - 17:00 hodin
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB