Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Furth im Wald 
 •  
 • Schlossplatz 1 
 • 93437 Furth im Wald 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Cham

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 67,07 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 9.357 (22.08.2002)
 • Partnergemeinde / Partnerská obec:
  Domažlice (Taus)

Furth im Wald

Die Stadt Furth i.W. liegt eingebettet in die "Further Senke" zwischen den Bergrücken des Gibacht und des Hohenbogen. Die Stadt ist touristischer Anziehungspunkt, wirtschaftlicher Mittelpunkt und Dienstleistungszentrum des östlichen Landkreises Cham. Herausragendes kulturelles Ereignis ist der "Drachenstich", das älteste Volksschauspiel Deutschlands, der in der ersten Augusthälfte am Further Stadtplatz, einer herrlichen Freilichtkulisse, von einer großen Schar von Laienschauspielern aufgeführt wird. Dem Further "Drachen" ist sogar ein eigenes Museum gewidmet. Die Stadt Furth i.W. pflegt aufgrund seiner Grenzlage viele Kontakte über die Grenze hinweg und hat sich einen guten Namen bei der Förderung der grenzüberschreitenden Beziehungen aufgebaut. Der bedeutende Grenzübergang auf der Straße und der Schiene hat der Stadt Furth i.W. neben wirtschaftlichen Aufschwung auch viel Verkehr gebracht, der durch die geplante Stadtumgehung für die Bewohner erträglicher werden soll. Partnersstädte sind Ludres in Lothringen, Furth bei Göttweig in Niederösterreich und Domazlice in Westböhmen.

Furth im Wald

Město Furth im Wald leží ve Furthské nížině mezi horskými hřbety Gibacht a Hohenbogen. Město je turisticky přitažlivé, je centrem hodpodářství a služeb východní části okresu Cham. Mimořádnou kulturní událostí je tzv. "Drachenstich" (bodání draka), nejstarší lidová hra Německa, která je uváděna v první polovině srpna na Futhském náměstí, mezi nádhernými přirozenými kulisami pod širým nebem, doprovázená velkým davem diváků. Furthskému "drakovi" je dokonce věnováno vlastní muzeum. Město Furth i.W. udržuje na základě své hraniční poloze mnohé kontakty za hranicemi a vybudovalo si dobré jméno při podpoře přeshraničních vztahů. Významný hraniční přechod - silniční i železniční, přinesl městu vedle hospodářského rozmachu také velký dopravní ruch, který má být snesitelnější pro občany plánovanou objížďkou města. Partnerskými městy jsou Ludres v Lotrinsku, Furth bei Göttweig v Dolním Rakousku a Domažlice v Západních Čechách.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Furth im Wald

1086: Erste urkundliche Erwähnung der Siedlung „Vurte“ unter Kaiser Heinrich IV. 1332: Bestätigung der Stadtrechte durch Herzog Heinrich XIV. 1360: Erster Kirchenbau 1470: „Grenzfahne“ (älteste bayerische Landwehrorganisation) 1633: Verwüstung der Stadt durch die Schweden 1703: Gefecht am Antlesbrunn mit Einnahme und Plünderung der Stadt (Spanischer Erbfolgekrieg) 1764: Endgültige Festlegung des Grenzverlaufs zwischen Böhmen und Bayern durch Kaiserin Maria Theresia und Kurfürst Max Josef III. 1861: Eisenbahn: Hauptlinie Nürnberg-Prag erreicht Furth im Wald 1863: Der große Stadtbrand vernichtet die ganze östliche Stadt 1946: Furth wird Auffanglager für eine Million Heimatvertriebene 1964: Wiedereröffnung des Straßengrenzüberganges zur Tschechoslowakei 1990: Abbau der tschechoslowakischen Grenzsperren 1995: Unterzeichnung der Staatsverträge über Erleichterungen der Grenzabfertigung im Eisenbahn-, Straßen- und Schiffsverkehr sowie über die gegenseitige Unterstützung der Zollverwaltungen zwischen der BRD und der Tschechischen Republik im Further Rathaus.

Furth im Wald

1086: První písemná zmínka o osadě "Vurte" za císaře Heinricha IV. 1332: Potvrzení městských práv knížetem Heinrichem XIV. 1360: První stavba kostela 1470: "Grenzfahne" (nejstarší bavorská organizace domobrany) 1633: Zpustošení města Švédy 1703: Bitva u Antlesbrunn se zabráním a rabováním města (španělská válka o dědické pořadí) 1764: Konečné stanovení průběhu hranice mezi Čechy a Bavorskem císařovnou Marií Terezií a kurfiřtem Maxem Josefem III. 1861: Železnice: Hlavní trať Norimberk - Praha dosáhla Furth im Wald 1863: Velký městský požár zničil celou východní část města 1946: Furth se stává záchytným táborem pro milion nuceně vysídlených 1964: Opětovné otevření silničního hraničního přechodu do Československa 1990: Odstranění uzavření československých hranic 1995: Podepsání státních smluv u ulehčeních při hraničním odbavování v železniční, silniční a lodní dopravě, jakož o o vzájemné podpoře celních správ mezi SRN a Českou republikou v radnici města Furth.

Wirtschaft • Hospodářství

Furth im Wald

Glas-, holz- und textilverarbeitenden Betriebe sowie Elektronikfirmen bestimmen heute weitgehend die Wirtschaftsstruktur der Stadt. Mehrere große internationale Speditionen bilden einen weiteren Wirtschaftsfaktor der Grenzstadt Furth im Wald. In der Holz-, Textil- und Lederverarbeitung haben sich eine Reihe von Further Handwerksbetrieben weit über die Stadt und Landkreisgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Erwähnenswert ist auch das äußerst leistungsfähige Bauhaupt- und Nebengewerbe mit seinen 400 Beschäftigten. Das in Furth im Wald ansässige Institut für osteuropäisches Steuer- und Wirtschaftsrecht berät in allen Fragen, die sich aus der Zusammenarbeit mit Firmen in Osteuropa ergeben. Existenzgründern hilft seit 1996 das Innovations- und Gründerzentrum, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Further Messe: Ausstellung des örtlichen Handwerks und Gewerbes. Diese Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt.

Furth im Wald

Hospodářskou strukturu města dnes v dalekosáhlé míře určují podniky, zpracovávající sklo, dřevo a textil jakož i firmy, zabývající se elektronikou. Další hospodářský sektor hraničního města Furth im Wald tvoří větší počet velkých mezinárodních spedičních firem. Ve zpracování dřeva, textilu a kůže si udělala jméno daleko za hranicemi města a okresu řada furthských podniků domácích řemesel. Za zmínku stojí také nanejvýš výkonné stavebnictví včetně vedlejších živností se svými 400 zaměstnanci. Institut pro východoevropské daňové a hospodářské právo, který sídlí ve Furthu poskytuje poradenství ve všech otázkách, které vyplývají ze spolupráce s firmami ve Východní Evropě. Zakladatelům nových živností pomáhá od roku 1996 Inovační a zakladatelské centrum, odhodlat se ke kroku k samostatnosti. Furthský veletrh: Výstava místních řemesel a průmyslu. Tato událost se koná každé dva roky.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Furth im Wald 
 •  
 • Burgstraße 1 
 • 93437  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Die Tourist-Information ist geöffnet von Mai bis Oktober: von Montag bis Donnerstag von 8 - 18 Uhr, freitags bis 15 Uhr (Juli/August bis 18 Uhr), samstags und sonntags von 10 - 12 Uhr. Oktober bis Mai: (außer vom 22.12. bis 02.01.) von Montag bis Mittwoch von 8 - 12 Uhr bzw. 13 - 17 Uhr, donnerstags von 8 - 12 Uhr bzw. 13 - 18 Uhr, freitags von 8 - 12 Uhr.
 • Otevírací doba:
 • Turistické informace - otevřeno: květen - říjen: od pondělí do čtvrtka od 8 do 18 hodin, v pátek do 15 hodin (červenec/srpen do 18 hodin), v sobotu a neděli od 10 do 12 hodin. říjen - květen: (kromě 22.12.-02.01.) od pondělí do středy od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, čtvrtek od 8 - 12 a od 13 - 18 hodin, v pátek od 8 do 12 hodin.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,28 MB / 4,81 MB