Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Schönsee 
 •  
 • Freyung 1 
 • 92539 Schönsee 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Schwandorf

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 55,00 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.715 (26.08.2002)
 • Partnergemeinde / Partnerská obec:
  Poběžovice (Ronsperg)

Schönsee

Schönsee ist der Mittelpunkt des Schönseer Landes. Der östlichste Teils des Landkreises Schwandorf mit der Stadt Schönsee, der Gemeinde Stadlern und der Gemeinde Weiding liegt zwar abseits der Verkehrsachsen, ist jedoch dank seiner wertvollen Naturlandschaft, des Waldreichtums, der Höhenlage bis 900 m und des reizvollen Landschaftsbilds ein beliebtes Urlaubs- und Ausflugsziel mit ca. 1000 Gästebetten.

Schönsee hat im Rahmen der Stadtsanierung den alten Stadtkern umgestaltet und die Erneuerung durch den Bau der Kurparkanlagen abgerundet. Besonders die Anlagen rund um den ca. 2 ha großen Hahnenweiher haben der Stadt viel Erholungsqualität gebracht. Hier steigt - immer am letzten Sonntag im Juli - das Schönseer Seefest. Es zieht jedes Jahr weit über 10.000 Gäste an. Die Ortsteile Dietersdorf und Gaisthal sind wie Schönsee anerkannte Erholungsorte. Bekannt ist Schönsee durch die Spitzenklöppelkunst, das Jagdmuseum, viele Kulturveranstaltungen und die Steinfigur des "doppelten Johannes Nepomuk", die auch im Logo von bbkult.net zu finden ist. Die vielen Kontakte über die Grenze haben zur Städtepartnerschaft der 3 Gemeinden des Schönseer Landes mit der Stadt Pobezovice / Tschechien geführt.

Schönsee

Schönsee leží ve středu oblasti okolo města Schönsee. Východní část okresu Schwandorf s městem Schönsee, obcemi Stadlern a Weiding leží sice stranou dopravních os, je však díky své vzácné přírodní krajině, bohatství lesů, poloze ve výšce do 900 m a půvabné krajině oblíbeným cílem dovolených a výletů s cca. 1000 lůžky pro hosty.

Schönsee přetvořilo v rámci sanace města staré městské jádro a stavbou lázeňského objektu završilo obnovu města. Obzvláště sady kolem cca. 2 ha velkého Kohoutího rybníka (Hahnenweiher) zvýšily kvalitu rekreace ve městě. Vždy poslední neděli v červenci se zde koná Schönseeská jezerní slavnost (Das Schönseer Seefest). Každoročně přitahuje hodně přes 10.000 hostů. Městské čtvrti Dietersdorf a Gaisthal jsou stejně jako Schönsee uznávanými rekreačními místy. Město Schönsee je známé díky umění paličkované krajky, muzeu lovectví, mnohým kulturním událostem a kamenné postavě „dvojitého Jana Nepomuckého“, která se nachází také v logu bbkult.net. Mnohé kontakty přes hranici vedly k partnerství tří obcí oblasti Schönsee s městem Poběžovice/Česká republika.

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 10 von 13
Seite 1 von 2
1 2

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 31 bis 35 von 35
Seite 4 von 4
1 2 3 4

Geschichte • Historie

Schönsee

11./12. Jhr. Besiedlung des Schönseer Landes. 1333/1334 Erste urkundliche Erwähnung "Reichenstein-Schönsee". 1354 Die Landgrafen von Leuchtenberg erhalten die Marktrechte für Schönsee. 14. Jhr. Goldfunde am Reichenstein. Die Bezeichnungen Goldbrunnen und Goldbach erinnern noch heute daran. 14. Jhr. (2.Hälfte) Schönsee bekommt die Stadtrechte verliehen. 1419-1436 Hussiteneinfälle im Land, die Burg Reichenstein fällt in die Hand der Hussiten, die Kirche wird niedergebrannt. 15./16. Jhr.

Eine Zeit des wirtschaftlichen Wohlergehens, die Blütezeit der mit Holzkohle arbeitenden Eisenhämmer. 1634 Nach einer Belagerung setzen die Schweden die Stadt in Brand. 1641 Erneut wird Schönsee durch die Schweden gebrandschatzt, auch die Kirche geht in Flammen auf. Um 1800 Die letzten Hammerwerke verschwinden, es folgen Glasschleifen und Polierwerke. Diese Gewerbe blühten besonders in der 2. Hälfte des 19. Jhr. 1905 In Schönsee nimmt eine staatliche Klöppelschule den Betrieb auf. Nach dem 2. Weltkrieg erreichten die nach Entwürfen der Designerin Suse Bernuth im Schönseer Land geklöppelten Spitzen in Deutschland höchstes künstlerisches Niveau. 1989/90 Die demokratische Revolution läßt den Eisernen Vorhang verschwinden und rückt das Schönseer Land in die Mitte Europas.

Schönsee

11./12. století Osidlování oblasti Schönsee. 1333/1334 První dokumentární zmínka „Reichenstein- Schönsee“. 1354 Zemská hrabata z Leuchtenbergu získali pro Schönsee tržní práva. 14. století Nález zlata na hradě Reichenstein. Ještě dnes to připomínají Zlatý pramen a Zlatý potok 14. století (druhá polovina) Schönsee dostalo propůjčeny městská práva. 1419/1436 Invaze husitů v zemi, hrad Reichenstein padá do rukou husitů, kostel lehl popelem. 15./16. století.

Období hospodářského blaha, doba rozkvětu hutí, které pracovaly s dřevěným uhlím. 1634 Po obléhání vypálili Švédové město. 1641 Schönsee je znovu vydrancováno Švédy, také kostel bere za své v plamenech. Kolem roku 1800 Mizí poslední hutě, následují brusírny skla a leštírny. Tato řemesla vzkétají především ve druhé polovině 19. století. 1905 V Schönsee zahajuje provoz státní škola paličkování. Po 2. světové válce dosahují v oblasti Schönsee paličkované krajky podle návrhů designérky Suse Bernuth v Německu nejvyšší umělecké úrovně. 1989/1990 Demokratická revoluce nechává zmizet železnou oponu a posunuje oblast okolo města Schönsee do středu Evropy.

Wirtschaft • Hospodářství

Schönsee

Das Schönseer Wirtschaftsleben ist einerseits geprägt vom Tourismus, andererseits von zahlreichen kleinen und mittleren Betrieben. Einige davon haben überregionale Bedeutung in der Glas- und Baubranche und sind wichtige Arbeitgeber. Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten: Fa. Josef Irlbacher - Blickpunkt Glas Produziert wird in 2 Werken, am Stammsitz im Schönseer Ortsteil Dietersdorf und im Werk II in Schönsee.

Die Geschäftsbereiche liegen im Glashandel, in der Glasveredelung und der Glasbearbeitung. Irlbacher exportiert in über 40 Länder Spezialgläser und hat sehr enge Geschäftsbeziehungen zu Tschechien und den Ländern Osteuropas. Fa. Leco Produziert wird im Werk in Schönsee. Die Geschäftsbereiche liegen in der Spiegelglasherstellung und Glasverabeitung. Leco ist Zulieferer der Autoindustrie. Fa. Utz-Bau GmbH, Zur Fa. Utz gehören der Baubetrieb für Hoch- und Tiefbau und das iso-span Werk mit Sägewerk und Zimmerei. Überregional von Bedeutung ist der Spitzenklöppelshop des Kaufhauses Köck. Im Geschäft und im Versandhandel sind alle Utensilien erhältlich, die zum Spitzenklöppeln gebraucht werden.

Schönsee

Hospodářský život města Schönsee je charakterizován na jedné straně turismem, na druhé straně velkým množstvím malých a středních podniků. Některé z nich mají nadregionální význam v oblasti sklářství a stavitelství a jsou důležitými zaměstnavateli. Podniky s více než 50-ti zaměstnanci: firma Jozef Irlbacher Vyrábí se ve dvou závodech, v původním sídle v městské čtvrti Dietersdorf a v závodě II v Schönsee.

Obchodní sféra firmy zahrnuje obchod se sklem, čištění a opracování skla. Irlbacher exportuje do více než 40-ti zemí speciální sklo a má velmi úzké obchodní vztahy s Českou republikou a zeměmi ve východní Evropě. firma Leco Vyrábí v závodě v Schönsee. Obchodní sféra zahrnuje výrobu zrcadel a zpracování skla. Leco je dodavatelem v automobilovém průmyslu. firma Utz-Bau GmbH K firmě Utz-Bau patří stavební podnik pozemního a podzemního stavitelství a závod „iso-span“ s pilou a tesařstvím. Nadregionální význam má obchod s paličkovanými krajkami v obchodním domě Köck. V prodejně a v zásilkovém obchodě je k dostání všechno náčiní, které se potřebuje k paličkování krajek.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Schönsee 
 •  
 • Hauptstr. 25 
 • 92539  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Vormittag: 08:00-12:00 Uhr
  Geschlossen: Freitag Nachmittag, Samstag, Sonntag.
 • Otevírací doba:
 • Dopoledne: 08:00–12:00 hodin
  Zavřeno: v pátek odpoledne, v sobotu a neděli.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,34 MB / 4,87 MB