Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Waldschmidt-Museum Eschlkam 
 • Waldschmidtovo muzeum Eschlkam 
 •  
 • Waldschmidtplatz 2 
 • 93458 Eschlkam 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Waldschmidt-Museum Eschlkam

Die Dauerausstellung im Waldschmidthaus ist mit zahlreichen Originalen aus dem Nachlass Waldschmidts bestückt, persönlichen Gegenständen, Fotografien, Dokumenten und Büchern, zur Verfügung gestellt von Urenkel Dr. Rolf Schmidt genannt Waldschmidt sowie dem Waldschmidtverein.

Maximilian Schmidt genannt Waldschmidt wurde 1832 in Eschlkam geboren. Als Dichter wurde er berühmt und zählt zu den meistgelesenen und meistgespielten Autoren seiner Zeit. Einige seiner Werke wurden verfilmt. Schmidts Gesamt­werk umfasst etwa 60 größere Volkserzählungen, 40 Humoresken und Skizzen, 40 dramatische Arbeiten und zahlreiche Gedichte. Eine Vielzahl seiner Dichtungen und „Kulturbilder“ spielt im Bayerischen Wald und im Böhmerwald.

Maximilian Schmidt war vielseitig engagiert: Er wirkte in der Vorstandschaft des Deutschen Schriftstellerverbandes, veranlasste die Gründung eines bayerischen Fremdenverkehrs-Ver­bandes und organisierte 1895 als Vorsitzender des Organisationskomitees ein Volkstrachtenfest mit Umzug, der grundlegend für die heutigen Oktoberfest-Schützen- und Trachtenzüge werden sollte. 1884 hatte ihn König Ludwig II. zum Königlichen Hofrat ernannt. 1898 genehmigte ihm Prinzregent Luitpold den vererblichen Namenszusatz „genannt Waldschmidt“.

Noch zu Lebzeiten Waldschmidts errichtete der Arnbrucker Verschönerungsverein 1909 ein Denkmal für ihn auf dem Großen Riedelstein am Kaitersberg und 1912 wurde das „Waldschmidt-Haus“ am Rachel eröffnet. Heute gibt es in vielen Orten eine „Waldschmidtstraße“. 1984 wurde der Waldschmidt-Verein Eschlkam e. V. gegründet, der das Andenken bewahrt und jährlich den Waldschmidt-Preis verleiht.

Ein besonderes Augenmerk wird in der neuen Ausstellung auch auf grenzüberschreitende Aspekte gelegt. Schmidt pflegte zahlreiche Verbindungen über die Grenze zu Schriftstellern aus Böhmen, der Bayerische Wald wie der Böhmerwald sind Schauplatz einiger seiner Erzählungen und „Kulturbilder“. Mittels einer Broschüre und eines QR-Codes stehen die Ausstellungstexte auch in tschechischer Sprache zur Verfügung.

Waldschmidtovo muzeum Eschlkam

Stálou výstavu v Waldschmidtově domě v Eschlkamu tvoří četné originály z Waldschmidtovy pozůstalosti, osobní předměty, fotografie, dokumenty a knihy, které poskytl jeho pravnuk Dr. Rolf Schmidt zvaný Waldschmidt a také Waldschmidtův spolek.

Maximilian Schmidt zvaný Waldschmidt se narodil v roce 1832 v Eschlkamu. Stal se známým jako básník a patří k nejčtenějších a nejhranějším autorům své doby. Některá z jeho děl byla zfilmována. Celé Schmidtovo dílo zahrnuje zhruba 60 větších lidových povídek, 40 humoresek a skic, 40 dramatických prací a četné básně. Velké množství jeho poezie a "kulturních obrazů" se odehrává v Bavorském lese a na Šumavě.

Maximilian Schmidt byl všestranně aktivní: Působil v předsednictvu Německého svazu spisovatelů, podnítil založení bavorského Svazu zahraničního ruchu a v roce 1895 organizoval jako předseda organizačního výboru lidovou krojovanou slavnost s průvodem, který položil základy dnešním průvodům střelců a krojovaných průvodů při Oktoberfestu. V roce 1884 ho král Ludvík II. jmenoval královským dvorním radou. V roce 1898 mu princ regent Luitpold udělil dědičný přídomek "zvaný Waldschmidt".

Ještě za Waldschmidtova života mu Armbrucký zkrášlovací spolek v roce 1909 zřídil památník na Velkém Riedelsteinu u Kaitersbergu a v roce 1912 byl na Roklanu otevřen "Waldschmidtův dům". Dnes existuje v mnoha místech "Waldschmidtova ulice". V roce 1984 byl založen Waldschmidtův spolek Eschlkam e. V., který se stará o jeho památku a každoročně uděluje Waldschmidtovu cenu.

Zvláštní pozornost je na nové výstavě věnována také přeshraničním aspektům. Schmidt udržoval četné vztahy i za hranicemi se spisovateli z Čech, Bavorský les i Šumava jsou dějištěm mnoha jeho povídek a "kulturních obrázků". Vystavené texty jsou k dispozici také v češtině prostřednictvím brožury a QR kódu.
 • Öffnungszeiten:
 • Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
  Freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 15:00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: Eintritt frei
 • Otevírací doba:
 • Pondělí až čtvrtek od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.
  Pátek od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
 • Vstupné v Kč: Vstup volný

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,202 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB