Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Kleinkunstbühne Historische Druckerei Seidel 
 • Jeviště malého umění Historické tiskárny Seidel 
 •  
 • Luitpoldplatz 4 
 • 92237 Sulzbach-Rosenberg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Kleinkunstbühne Historische Druckerei Seidel

Druckerei mit Tradition
Sulzbachs Druckerei-Tradition lässt sich bis 1664 zurückführen. Der Druckereisaal am Marktplatz (Luitpoldplatz 4) wurde 1862 errichtet. Damals zog der überregional bedeutende Verlag J. E. v. Seidel samt Buchdruckerei vom Schloss, wo er seit 1807 untergebracht war, dort hin. Besitzer war bereits seit 1854 der Regensburger Friedrich Pustet, der den Sulzbacher Betrieb als Filiale führte und 1877 an Hans Wotschack weitergab. 

Die weitere Firmengeschichte ist eng mit dem regionalen Pressewesen verbunden. So wurde in diesen Werkstätten bis in die Zeit des 2. Weltkriegs die Lokalzeitung hergestellt, deren erste Ausgabe von 1771 datiert. Nach diversen Rückschlägen, unter anderem verursacht durch die Nationalsozialisten, ging der Druckereibetrieb nur noch vermindert weiter, bis er 1976 zum Erliegen kam.

Neueröffnung als Kulturraum
Der Druckereisaal mit seiner interessanten Ausstattung fiel in einen Dornröschenschlaf. Aus diesem wurde er im Sinne Ingo Wotschacks, dem letzten Inhaber der Buchhandlung Seidel und seiner Erben, jüngst geweckt und als Kulturraum mit faszinierender Ausstrahlung öffentlich erschlossen – gerade rechtzeitig zum 250. Geburtstag des Verlagsgründers J. E. v. Seidel im Jahr 2008.

Jeviště malého umění Historické tiskárny Seidel

Tiskárna s tradicí
Tradice tiskárny v Sulzbachu sahá až do roku 1664. Tiskařský sál byl zřízen na náměstí (Luitpoldplatz 4) v roce 1862. Tehdy se významné nadregionální vydavatelství J. E. v. Seidel včetně knihtiskárny přestěhovalo ze zámku, kde bylo umístěno od roku 1807. Majitelem byl již od roku 1854 Friedrich Pustet z Řezna, který vedl provozovnu v Sulzbachu jako filiálku a v roce 1877 ji předal Hansi Wotschackovi.

Další historie firmy je úzce spjata s regionálním tiskařstvím. Tak se v těchto dílnách až do doby 2. světové války vyráběly místní noviny, jejichž první vydání se datuje rokem 1771. Po různých zvratech, mimo jiné způsobených národními socialisty, fungoval tiskařský provoz nadále jen omezeně, až v roce 1976 byl zastaven.

Znovuotevření jako kulturní prostor
Tiskařský sál se svým zajímavým vybavením upadl do spánku "Šípkové Růženky". Z něj byl nedávno probuzen ve smyslu Ingo Wotschacka, posledního majitele knihkupectví Seidel a jeho dědiců,  a byl otevřen jako kulturní prostor s fascinující atmosférou - právě včas k 250. výročí narození zakladatele vydavatelství J. E. v. Seidela v roce 2008.

 • Öffnungszeiten:
 • Führungen nach Anmeldungen bzw. bei Veranstaltungen.

 • Otevírací doba:
 • Komentované prohlídky po předchozím přihlášení popř. při konání akcí.

Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB