Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • SeeMedia o.s. 
  • SeeMedia o.s. 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

SeeMedia o.s.

Die gemeinnützige Organisation, die 2005 gegründet worden ist, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Medienerziehung und Unterstützung neuer Autoren. SeeMedia o.s. ist eine vom Bildungsministerium akkreditierte und anerkannte Organisation für die Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften. Sie realisieren abwechslungsreiche Medienprojekte, Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche, Medienkurse für Erwachsene, Kulturprojekte zur Unterstützung der Demokratie und der Prävention gegen Intoleranz.

Mehr über die Organisation und aktuellen Projekte: www.medialnicentrum.cz. Über das Projekt DNES NA HRANICÍCH / HEUTE AN DER GRENZE: www.schengen.egeschichte.eu

SeeMedia o.s.

Vzdělávací nezisková organizace, založená v roce 2005, jejíž hlavní aktivitou je mediální výchova a podpora talentovaných autorů. SeeMedia o.s. je akreditována Ministerstvem školství, kultury a tělovýchovy ČR jako Vzdělávací instituce pro Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Realizuje vzdělávací projekty, volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé, kulturní projekty na podoru demokracie a prevence intolerance.

Více o organizaci a aktuálních projektech: www.medialnicentrum.cz. O projektu DNES NA HRANICÍCH / HEUTE AN DER GRENZE: www.schengen.egeschichte.eu.
Rendert Time: 0,175 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB