Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Amberger Welttheater 
 • Amberské světové divadlo 
 •  
 • Auf dem Mariahilfberg 
 • 92224 Amberg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Amberger Welttheater

Amberger Welttheater – Der Herbst des Winterkönigs

Historisches Stadtschauspiel von Johannes Reitmeier und Roger E. Boggasch  


Amberg im Jahr 1620: Friedrich V. wird nach der verlorenen Schlacht am Weißen Berg Zeuge eines demütigenden Schauspiels auf dem Marktplatz. Eine Truppe fahrender Komödianten bringt ein grellbuntes Schmähstück über den tiefen Fall des „Winterkönigs“ zur Aufführung und führt Glanz und Elend des entmachteten Fürsten als boshafte Moritat vor. Vergeblich versucht Friedrich, von der johlenden Menge unerkannt, die wahren Begebnisse zu schildern und in das Geschehen einzugreifen…  

Das „Amberger Welttheater“ zeichnet die wichtigsten Stationen in Friedrichs Leben nach, wie zum Beispiel die Vermählung mit Elisabeth Stuart und die Krönung zum böhmischen König. Reitmeiers Werk changiert dabei stets zwischen Musical und Schauspiel, prallen Volksszenen in Mundart und nahezu kammerspielartigen Passagen in Hochsprache.  

Komponist Roger Boggasch verbindet Originalmusik des Frühbarocks mit modernen Stilen und schafft so eine mitreißende Musik von großer atmosphärischer Wirkung.   Vor der einzigartigen Kulisse der Mariahilfberg-Kirche sind rund 100 Mitwirkende zu erleben, darunter der bekannte Musicalsänger Andy Kuntz als Friedrich V. und Astrid Vosberg / Stefanie Rhaue als Elisabeth Stuart sowie die Rock-Band Vanden Plas.  

Karten & Infos: Tourist-Information Amberg, Tel. 09621/10-233, tourismus@amberg.de

Amberské světové divadlo

Amberské světové divadlo – Podzim zimního krále

Historická městská divadelní hra Johannese Reitmeiera a Rogera E. Boggasche  

Amberk v roce 1620: Fridrich V. Falcký je po prohrané bitvě na Bílé hoře svědkem potupné podívané na tržišti. Soubor kočovných komediantů představuje humornou hru o hlubokém pádu „zimního krále“ a předvádí jako zlomyslný morytát lesk a bídu knížete zbaveného moci. Marně se Fridrich snaží, nerozpoznán povykujícím davem, vylíčit skutečné události a zasáhnout do dění…  

„Amberské světové divadlo“ líčí nejdůležitější etapy Fridrichova života, jako například sňatek s Alžbětou Stuartovnou a korunovaci českým králem. Reitmeierovo dílo přitom neustále „skáče“ mezi muzikálem a činohrou, napjatými lidovými scénami v nářečí a téměř komorními pasážemi v čistě spisovném jazyce.  

Skladatel Roger Boggasch spojuje originální hudbu raného baroka s moderními styly a vytváří tak strhující hudbu s obrovským atmosférickým účinkem. Před jedinečnou kulisou kostela Panny Marie Pomocné bude k vidění cca 100 účinkujících, mezi nimi také známý muzikálový zpěvák Andy Kuntz jako Fridrich V., Astrid Vosberg / Stefanie Rhaue jako Alžběta Stuartovna a také rocková skupina Vanden Plas.  

Vstupenky & informace: Turistické informace Amberk, Tel. +49(0)9621/10-233, tourismus@amberg.de
 • Öffnungszeiten:
 • 23. Mai 2014 - 9. Juni 2014
 • Eintrittspreis in €: 25,- / 21,-
 • Otevírací doba:
 • 23. května 2014 - 9. června 2014
 • Vstupné v Kč: cca 675,- / 570,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,161 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB