Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Ota Hofman Kinderfilm- und Fernsehfestival 
  • Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 
  •  
  • Mírové náměstí 733 
  • 363 01 Ostrov 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Ota Hofman Kinderfilm- und Fernsehfestival

Film- und Fernsehschau für Kinder und Jugendliche, an derer Organisation sich Kinder aktiv beteiligen, Wettbewerbsprojektion von Filmen und Inszenierungen, Ausstellungen, Diskussionen, Filmprojektionen außer Wettbewerb, Karnevals, Filmwerkstatt usw.

Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana

Přehlídka filmové a televizní tvorby pro děti a mládež, na jejímž průběhu se samy děti aktivně podílejí, soutěžní projekce filmů a inscenací, výstavy, besedy, mimosoutěžní promítání, karnevaly, odpoledne, filmová dílna ad.
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,07 MB / 4,30 MB