Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Magistrat der Stadt České Budějovice - Abteilung für Kultur und Tourismus 
  • Magistrát města České Budějovice - Odbor kultury a cestovního ruchu  
  •  
  • Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1,2 
  • 370 92 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Magistrat der Stadt České Budějovice - Abteilung für Kultur und Tourismus

Magistrát města České Budějovice - Odbor kultury a cestovního ruchu

Rendert Time: 0,408 Sek. | Speicherverbrauch: 4,07 MB / 4,30 MB