Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Süss, Engelbert  
  • Süss, Engelbert  
  •  
  • Mühlleite 10 
  • 92536 Pfreimd 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
  • Tel. +49(0)9606 8668

Info • Info

Süss, Engelbert

Engelbert Süss ist ein Allroundgenie und fertigte schon von Kindesbeinen an Zeichnungen und Holzplastiken. Seine ersten künstlerischen Grundlagen in Sachen Handwerk, Gestaltung und Materialkenntnis erhielt er schon in jungen Jahren. Im öffentlichen Bereich hat Süss eine Vielzahl von Bronzeplastiken geschaffen. Sakrale Kunst bildet ein weiteres Feld seiner Arbeiten, hierzu gehören Kirchenfenster und Altäre. Seit dieser Zeit hat er sich dem Material Glas zugewandt.

Im eigenen Atelier - ausgestattet mit neuester Technik - setzt er seine "inspirativen Glasideen" in die Realität um. Süss absolvierte die Glasfachschule in Zwiesel und beherrscht Schmelztechnik ebenso wie Biege-, Überfang- und Absetztechnik. Außerdem ist er Spezialist für Verbindungstechniken zwischen Glas und Metall. Engelbert Süss ist auch Träger des Ostbayerischen Kulturförderpreises.

Künstlerprotrait
Jahrgang 1949, geboren in Mitterteich
1970 Glasfachschule Zwiesel
Ab 1975 Arbeiten in Holz, Stein und Glas
Ab 1985 Arbeiten in Bronze - verschiedene Objekte im öffentlichen Raum
Ab 1995 erarbeiten neuer Farbglas-Schmelztechniken mit Floatglas und Bleiglas
1996 eigene Glasschmelzöfen im Atelier
Wohnung und Atelier in Pfreimd

Süss, Engelbert

Engelbert Süss je všestranný génius, který již od dětských let zhotovoval kresby a dřevěné plastiky. První umělecké základy v oblasti řemeslného ztvárnění a znalosti o materiálech získal již v mladých letech. Ve veřejné oblasti vytvořil Süss značný počet bronzových plastik. Sakrální umění tvoří další oblast jeho prací, k tomu patří okna kostelů a oltáře. Od této doby se přiklonil ke sklu jako uměleckému materiálu.

Ve vlastním ateliéru - vybaveném nejnovější technikou - převádí své "inspirativní sklářské nápady" do reality.
Süss absolvoval Odbornou sklářskou školu ve Zwieselu a ovládá techniku tavení stejně tak jako techniku ohýbání, potahování a odsazování. Kromě toho je specialistou na techniky spojování mezi sklem a kovem. Engelbert Süss je také nositelem Východobavorské ceny na podporu kultury.

Umělecký portrét
Ročník 1939, narozen v Mitterteichu
1970 Sklářská škola Zwiesel
Od r. 1975 práce s dřevem, kamenem a sklem
Od r. 1985 práce s bronzem - různé objekty ve veřejném prostoru 
Od r. 1995 vypracování nových tavících technik barevného skla
1996 vlastní tavná pec v ateliéru
Byt a ateliér v Pfreimdu 
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB