Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bürgerverein Vodňanská ryba – MAS 
  • Občanské sdružení Vodňanská ryba - MAS 
  •  
  • nám. Svobody č.18/I 
  • 389 01 Vodňany 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Bürgerverein Vodňanská ryba – MAS

Die lokale Aktionsgruppe (Místní akční skupina – MAS) Vodňanská ryba (Vodňaner Fisch) ist ein Bürgerverein, der im Jahr 2004 mit dem Ziel gegründet worden ist, Partnerschaftsprojekte ins Leben zu rufen, die der ganzen Region zugute kommen und gesellschaftliche Aktivitäten auf regionaler Ebene zu unterstützen.

Der Verein ist mit dem Ziel gegründet worden, die Regionalentwicklung durch Aktionen zu unterstützen, die zugunsten von BürgerInnen und BesucherInnen, Gemeinden, gemeinnützigen Organisationen, KleinunternehmerInnen, kleinen und mittleren Unternehmen und anderen in der Region Tätigen realisiert werden. Die Ortsgruppe verbindet Gewerbetreibende, landwirtschaftliche UnternehmerInnen, juristische Personen, gemeinnützige Organisationen, Personen der lokalen öffentlichen und staatlichen Verwaltung, die in der Region tätig sind.

Občanské sdružení Vodňanská ryba - MAS

MAS Vodňanská ryba je občanským sdružením, které vzniklo v roce 2004 s cílem vytvářet a realizovat partnerské projekty, které jsou prospěšné celému regionu MAS, a podporovat společné aktivity na regionální úrovni.

MAS vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto regionu. MAS tedy sdružuje živnostníky, podnikatele v zemědělství, právnické osoby, neziskové organizace a subjekty místní veřejné správy a státní správy působící v regionu MAS. 
Rendert Time: 0,175 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB