Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Barevný děti o.s. (Verein Bunte Kinder) 
  • Barevný děti o.s. 
  •  
  • Žižkova 33 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Barevný děti o.s. (Verein Bunte Kinder)

Barevný děti (Bunte Kinder) wurde 2008 von der Regisseurin, Dramaturgin und Perfomerin Tereza Dobiášová und dem Lyriker und Pädagogen Miroslav Boček gegründet - als Theatergesellschaft von und für KünstlerInnen, EinwohnerInnen Südböhmens und AusländerInnen, die aus den unterschiedlichsten Gründen in den Süden Böhmens kommen. Bunte Kinder verfolgte seit seiner Entstehung künstlerische wie gesellschaftliche Ziele wie die Inklusion von AusländerInnen in die Gesellschaft und die Förderung der gesellschaftlichen Vielfalt. Auf kommunaler Ebene hat das Ensemble einige Inszenierungen umgesetzt und multikulturelle Abende, sein kleines Multikulti-Festival, Kurse usw. organisiert.

Im Jahr 2010 verlagerte Bunte Kinder seinen Arbeitsschwerpunkt von der Arbeit mit MigrantInnen auf breitere gesellschaftliche Themen. Der Verein befasst sich mit der kulturellen Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, mit den deutsch-tschechischen Beziehungen und den Beziehungen zwischen TschechInnen und Roma, mit der gesellschaftlichen Vielfalt und der Aktivierung von Bürgern und Bürgerinnen und bemüht sich um einen offenen Dialog zwischen den unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Bei der breiten Palette engagierter Aktivitäten bleibt aber stets das Theater als grundlegende menschliche Erfahrung im Mittelpunkt. Kultur wird als Gesellschaftspflege empfunden und Theater als Medium zur Transformation von Mensch und Gesellschaft.

Barevný děti o.s.

Barevný děti založila v roce 2008 režisérka, dramaturgyně a performerka Tereza Dobiášová s básníkem a pedagogem Miroslavem Bočkem jako divadelní společenství umělců, Jihočechů a cizinců přicházejících na jih Čech z nejrůznějších důvodů. Barevný děti od svého vzniku sledovaly jak umělecké, tak společenské cíle, jako jsou zejména inkluze cizinců do společnosti a společenská diverzita. Na komunitní úrovni vytvořil soubor řadu inscenací, pořádal multikulturní večery, svůj malý multikulturní festival, kurzy atd.

V roce 2010 se těžiště práce Barevných dětí přeneslo z práce s migranty k širším společenským tématům. Věnuje se kulturní spolupráci na evropské úrovni, česko-německým, česko-romským vztahům, budování diverzity a občanské aktivizaci, snaží se o otevřený dialog mezi různými vrstvami společnosti. V celé široké škále různě angažovaných aktivit ale stále vychází z divadla jako základní lidské zkušenosti. Kulturu vnímají jako péči o společnost a divadlo jako médium transformace člověka i společnosti.
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB