Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Info • Info

Galerie Hrozen

Die Galerie Hrozen in České Budějovice (Budweis) hat sich der Präsentation von Kunstwerken führender einheimischer und internationaler GrafikerInnen, IllustratorInnen, TypografInnen, GrafikdesignerInnen und KarikaturistInnen von den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis heute verschrieben.

Die Galerie hat ihre Tätigkeit im Jah 1998 in den restaurierten Räumen eines historischen Renaissance-Bürgerhauses in unmittelbarer Nähe des Wahrzeichens der Stadt, dem Schwarzen Turm, aufgenommen. Die reichhaltig mit Sgrafitti der Hochrenaissance versehene Stirnseite des Hauses mit dem erhaltenen Negativ der Krüppelwalmdachkonstruktion des Dachstuhls ist ein einmaliges architektonisches Denkmal. Seit 1542, als das Haus gemäß der ältesten erhaltenen Quellen für 124 Schock gekauft worden war, war es überwiegend im Besitz von Handwerkern und Gewerbetreibenden - Bäckern, Fleischern, Tuchmachern, Knopfmachern und Webern, die hier ihr Handwerk betrieben.

Der zentrale Ausstellungsraum der Galerie ist mit einer Gesamtfläche von 135 m2 das Maßhaus im Erdgeschoss mit Tonnengewölbe. Ihren original mittelalterlichen Charakter haben sich auch die Kellerräume erhalten. Die architektonisch einmaligen Galerieräumlichkeiten mit einem qualitativ hochwertigen und breiten Angebot an Kunstwerken ist eine bedeutende Kulturinstitution, die die Anforderungen auch der anspruchsvollsten LiebhaberInnen bildender Kunst erfüllen.

Neben den auf KünstlerInnen und Themen ausgerichteten Ausstellungen, die in der Regel in Monatszyklen wechseln, werden die Räume jedes Jahr auch von bedeutenden südböhmischen KünstlerInnen genutzt. Zu den traditionellen Veranstaltungen gehört unter anderem die Verleihung der Preise für die beste Kinderbuchillustration (Preis Koh-i-noor Hardtmuth, a.s.) in Verbindung mit einer Ausstellung des ausgezeichneten Illustrators oder der ausgezeichneten Illustratorin. Die Galerie veranstaltet regelmäßig Ausstellungen für Kinder und weitere Aktionen für Mittel- und OberschülerInnen.

Seit Aufnahme ihrer Tätigkeit hat die Galerie Hrozen bereits über 90 eigenständige Ausstellungen ausgerichtet. Ihre Werke haben vorgestellt: Adolf Born, Jiří Šalamoun, Jiří Kolář, Stanislav Holý, Jan Solpera, Jan Rajlich, Vladimír Preclík, Václav Johanus, Pavel Sukdolák, Eduard Ovčáček, Berenika Ovčáčková, Zdeněk Mézl, Miloslav Nováček, Václav Kabát, Josef Paleček, Marie Tichá, Zdenka Kabátová Táborská, Jaroslav Sůra, Eva Hašková, Eva Vlasáková, Jindra Čapek, Miroslav Barták, Jolana Kimlová, Francois Oberfalcer, Blanka Votavová, Radomír Postl, Jan Kavan, Gabriel Filcík, Lucie Dvořáková, Jiří Slíva, Jiří H. Kocman, Oldřich Smutný, Dušan Polakovič, Karel Valter und viele weitere KünstlerInnen.

Zu den traditionellen Veranstaltungen gehört auch der Weihnachts- und Neujahrsverkauf von Grafiken, kleinen Drucken, Weihnachtswünschen und Neujahrsgrüßen.

Die Galerie ist ganzjährig geöffnet und die ausgestellten Werke sind zu verkaufen.

Galerie Hrozen

Galerie Hrozen v Českých Budějovicích se zaměřuje na prezentaci uměleckých děl předních tuzemských a zahraničních grafiků, ilustrátorů, typografů, grafických designérů a karikaturistů od šedesátých let minulého století po současnost.  

Galerie zahájila činnost v roce 1998 v rekonstruovaných prostorách historického renesančního měšťanského domu, který se nachází v těsné blízkosti dominanty města Černé věže. Bohaté vrcholně renesanční sgrafitové průčelí domu s dochovaným negativem polovalbové konstrukce krovu je jedinečnou architektonickou památkou. Od roku 1542, kdy byl podle nejstarších dochovaných pramenů dům koupen za 124 kop, jej vlastnili převážně řemeslníci a živnostníci – pekaři, řezníci, soukeník, knoflíkář a tkadlec, kteří zde provozovali svá řemesla.  

Centrálním výstavním prostorem galerie o celkové rozloze 135 m2 je přízemní mázhaus s valenou klenbou. Původní středověký charakter si udržely rovněž sklepní prostory.   Architektonicky unikátní prostor galerie s kvalitní širokou nabídkou uměleckých děl je významnou kulturní institucí naplňující estetické požadavky nejnáročnějších příznivců výtvarného umění.  

Vedle autorských a tematicky zaměřených výstav, které jsou obměňovány zpravidla v měsíčních cyklech, je každoročně věnován prostor také významným jihočeským autorům. K tradičním akcím patří mj. udílení ceny za nejlepší ilustraci dětských knih (Cena Koh-i-noor Hardtmuth, a.s.) spojené s výstavou oceněného ilustrátora. Galerie pořádá pravidelné výstavy pro děti a další akce zaměřené i pro středoškolskou a vysokoškolskou mládež.   

Za dosavadní působnost připravila Galerie Hrozen více než 90 samostatných výstav. Svá díla zde představili Adolf Born, Jiří Šalamoun, Jiří Kolář, Stanislav Holý, Jan Solpera, Jan Rajlich, Vladimír Preclík, Václav Johanus, Pavel Sukdolák, Eduard Ovčáček, Berenika Ovčáčková, Zdeněk Mézl, Miloslav Nováček, Václav Kabát, Josef Paleček, Marie Tichá, Zdenka Kabátová Táborská, Jaroslav Sůra, Eva Hašková, Eva Vlasáková, Jindra Čapek, Miroslav Barták, Jolana Kimlová, Francois Oberfalcer, Blanka Votavová, Radomír Postl, Jan Kavan, Gabriel Filcík, Lucie Dvořáková, Jiří Slíva, Jiří H. Kocman, Oldřich Smutný, Dušan Polakovič, Karel Valter a řada dalších umělců.   

K tradičně pořádaným akcím patří rovněž vánoční a novoroční prodej grafik, drobných tisků, vánočních přání a novoročenek.  

Galerie je otevřena celoročně a vystavená díla jsou prodejní.
  • Öffnungszeiten:
  • Dienstag - Freitag 10 - 17, Samstag 10 - 12 h
  • Otevírací doba:
  • úterý - pátek 10 – 17, sobota 10 – 12 h

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,165 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,33 MB