Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Die Synagoge in Vodňany 
  • Synagoga ve Vodňanech 
  •  
  • Majerova 153 
  • Vodňany 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Die Synagoge in Vodňany

Die Synagoge in der Majerova-Straße wurde in den Jahren 1837 - 1852 in schlichtem klassizistischem Stil errichtet - in unmittelbarer Nachbarschaft zur alten Synagoge aus dem Jahr 1744, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts abgerissen wurde bzw. baulich mit Haus Nr. 152 verschmolz. Gottesdienste wurden bis zum zweiten Weltkrieg abgehalten. 1956 wurde sie für die Zwecke des Stadtmuseums (das noch immer seinen Sitz in der Synagoge hat) umgebaut, aus dem Hauptgebetssaal wurden damals durch das Einziehen einer Decke zwei Stockwerke. Die Innenausstattung ist nicht erhalten. Neben der Synagoge steht das ehemalige Schulgebäude Nr. 153.

Synagoga ve Vodňanech

Synagoga v Majerově ulici byla postavena v letech 1837 - 1852 v prostém klasicistním slohu v těsném sousedství staré synagogy z roku 1744, která byla po polovině 19. století zbořena nebo stavebně splynula s domem čp. 152. Bohoslužebným účelům sloužila do druhé světové války. Roku 1956 byla přestavěna pro potřeby městského muzea (to v synagoze sídlí i v současnosti), hlavní modlitební sál byl v té době rozdělen stropem na dvě podlaží. Vnitřní vybavení interiéru se nedochovalo. Za synagogou stojí budova bývalé školy čp. 153.
Rendert Time: 0,161 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB