Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Die Regionale Entwicklungsagentur Südböhmen, RERA AG 
  • Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a.s. 
  •  
  • Boženy Němcové 49/3 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Die Regionale Entwicklungsagentur Südböhmen, RERA AG

Die Regionale Entwicklungsagentur Südböhmen, RERA AG, wurde nach dem Vorbild erfolgreicher regionaler Entwicklungsagenturen in den EU-Mitgliedstaaten gegründet und nach dem Prinzip der Partnerschaft einzelner regionaler Institutionen, die in Südböhmen tätig sind, konzipiert. Die Gesellschaft begann ihre Tätigkeit am 22. Januar 1999 mit dem Ziel die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung zu unterstützen und zu koordinieren.

Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a.s.

Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a.s. byla, podle vzoru regionálních rozvojových agentur úspěšně působících v zemích EU založena a koncipována na principu partnerství jednotlivých regionálních subjektů působících v oblasti jižních Čech. Svou činnost společnost zahájila 22. ledna 1999 s cílem podporovat a koordinovat hospodářský, sociální a kulturní rozvoj jihočeského regionu.
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB