Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Info • Info

Messe "Nährmutter Erde"

Die Messe „Nährmutter Erde“ ist die einzige Ausstellung im Land, die den gesamten Sektor landwirtschaftlicher Lebensmittelerzeugung abdeckt. Die internationale Agrarmesse mit langjähriger Tradition und einer jährlichen Besucherzahl von 100.000 gehört zu den meistbesuchten Messen im Land. Aufgrund ihrer Ausrichtung und der Aussteller- und auch Besucherstruktur hat sich „Nährmutter Erde“ zu einem Treffpunkt all derer entwickelt, deren Tätigkeit mit der böhmischen und mährischen Landwirtschaft verknüpft ist.

Země živitelka

Výstava Země živitelka je jedinou výstavou v republice, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor. Mezinárodní agrosalon s dlouholetou tradicí a každoročním počtem 100 000 návštěvníků patří mezi nejnavštěvovanější výstavy v Česku. Díky svému zaměření a struktuře vystavovatelů i návštěvníků se stala Země živitelka místem setkávání všech, kteří svou činnost spojují s českým a moravským zemědělstvím.
Rendert Time: 0,156 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB