Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Internationales Theaterfestival Pilsen  
  • Mezinárodní festival Divadlo Plzeň  
  •  
  • Prokopova 14 
  • 301 35 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Internationales Theaterfestival Pilsen

Im Laufe der zurückliegenden dreizehn Jahre entwickelte sich aus dem Internationalen Theater Festival eines der bedeutsamsten internationalen Theaterfestivals in der Tschechischen Republik. Bisher präsentierten sich auf dem Festival beinahe neunzig Ensembles aus sechzehn Ländern der Welt. Aufführungen gab es von großen und kleinen, traditionsreichen und experimentellen Schaubühnen zu sehen, davon sowohl „leichte“ als auch „schwere“ Inszenierungen.

Auf dem Programm stehen regelmäßig Schauspiel, Oper, Tanz- und Marionettentheater, sowie weitere Theaterformen. Das Festival findet einen breiten Nachhall in der tschechischen und ausländischen Presse. Im Jahr 2001 wurden über das Festival insgesamt 138 Artikel publiziert. Mehrmals wurde es zum Begegnungsplatz von bedeutsamen Persönlichkeiten (es sei hier besonders auf das in Zusammenarbeit mit dem PEN Klub realisierte Forum unter Teilnahme von Ronald Harwood, Václav Havel, Arthur Miller und Tom Stoppard) erwähnt.

Mezinárodní festival Divadlo Plzeň

V průběhu předcházejících ročníků se z Mezinárodního festivalu DIVADLO stal jeden z nejvýznamnějších mezinárodních divadelních festivalů v České republice, na němž se dosud prezentovalo bezmála devět desítek souborů z šestnácti zemí světa. Objevují se zde inscenace velkých i malých, tradičních i experimentálních scén, a to inscenace "lehké" i "těžké".

Na programu je pravidelně činohra, opera, pohybové i loutkové divadlo a další divadelní formy. Festival se setkává se širokým ohlasem v českém i zahraničním tisku. V roce 2001 o něm bylo publikováno v českém tisku celkem 138 článků. Několikrát se stal místem setkání významných osobností (zejména ve spolupráci s PEN klubem uskutečněná beseda za účasti Ronalda Harwooda, Václava Havla, Arthura Millera a Toma Stopparda).
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB