Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Jalapenos Percussion 
  • Jalapenos Percussion 
  •  
  • Dr.-Georg-Stauber-Str. 26 
  • 92253 Schnaittenbach 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Jalapenos Percussion

Jalapeños Percussion - Eine neu entstandene Rhythmusgruppe in Amberg, Oberpfalz.

OTV
http://www.oberpfalz.tv/nachrichten/sambagruppe.html, http://www.oberpfalz.tv/100-sekunden/100-sekunden-27_04_2012.html

Warum tragen wir uns hier ein? Wir würden uns gerne mit einer CZ-Percussion oder Sambagruppe austauschen. Z.B. proben dann beide Gruppen ein oder zwei Stücke der Partnergruppe und man könnte gemeinsam in DE oder CZ bei passender Gelegenheit auftreten. Ist doch eine schöne Idee, oder? Wer sind wir?

Eine neu entstandene Gruppe von begeisterten Hobby-Trommlern ab 14 Jahren bis zum sportlichen Rentner aus Amberg, Sulzbach, Schwandorf, Weiden und Bayreuth. Wir arbeiten an einer Street-Percussion-Show mit viel Bewegung und Tanzeinlagen. Die ersten Auftritte wollen wir etwa ab Juli 2012 anbieten.

Das alles bleibt ein Hobby und es handelt sich nicht um ein abendfüllendes Programm sondern um eine oder mehrere kürzere Einlage bei Veranstaltungen, wo ev. auch "richtige" Bands spielen, also Profis, die damit ihr Geld verdienen.
Ein besonderes Ziel ist junge Leute zu gewinnen um die Tanzeinlagen auszubauen. Wir wünschen uns weitere HipHop-Tänzer, Zumba-Tänzer und gerne auch Breakdancer o.ä., die wir in unsere Show einbauen. Allerdings müssen diese Leute sich auch musikalisch beteiligen, was unter Anleitung aber kein Problem darstellen dürfte.

Was für Musik bzw. Rhythmen werden gespielt?
Alles, was fetzt und Spaß macht. Das Instrumentarium besteht aus Gewichtsgründen zwar aus Samba-Straßeninstrumente, wir sind jedoch nicht auf Samba beschränkt. Die Idee ist mitreißende Rhythmen zu spielen, die zur Bewegung animieren. Wir spielen Samba-Reggae, Funk, Reggaeton und arbeiten an weiteren groovigen Stücken.

Wir sind kein Verein und völlig unabhängig von irgendwelchen Trägerorganisationen.

Let´s groove together!!

Jalapenos Percussion

Jalapeños Percussion - nově vzniklá rytmická skupina v Amberku, Horní Falcko.

OTV
http://www.oberpfalz.tv/nachrichten/sambagruppe.html,http://www.oberpfalz.tv/100-sekunden/100-sekunden-27_04_2012.html
 

Proč se zde registrujeme? Rádi bychom si vyměnili zkušenosti / navázali kontakt s českou perkusní, nebo sambovou skupinou. Např. obě skupiny by pak nacvičili jeden nebo dva kusy skladeb partnerské skupiny a mohly by  při vhodné příležitosti společně vystoupit v Německu nebo Česku.To je přece pěkná myšlenka, či ne? Kdo jsme?

Nově vzniklá skupina nadšených amatérských bubeníků ve věku od 14 let až po sportovního důchodce z Amberku, Sulzbachu, Schwandorfu, Weidenu a Bayreuthu. Pracujeme na  Street-Percussion-Show  s množstvím pohybu a tanečními vložkami. První vystoupení chceme nabídnout asi od července 2012.

To vše zůstane naše hobby a nejedná se o celovečerní program, nýbrž o jednu nebo několik kratších vložek při akcích, kde ev. hrají i "opravdové" kapely, tedy profíci, kteří si tím vydělávají peníze. Zvláštním cílem je získat mladé lidi, abychom mohli rozšířit taneční vložky. Přejeme si další tanečníky hiphop, zumby a rádi také breakdancer apod., které bychom zakomponovali do naší show. Ovšem tito lidé se musí podílet i hudebně, což by ale pod vedením nemělo představovat žádný problém.

Jaká hudba, resp. jaké rytmy budou hrány?
Vše, co strhává a baví.  Instrumentárium se skládá z důvodů hmotnosti sice z pouličních sambových nástrojů, neomezujeme se však jen na sambu. Myšlenka je, hrát strhující rytmy, které animují k pohybu. Hrajeme Samba-Reggae, Funk, Reggaeton a pracujeme na dalších super kouscích.

Nejsme spolek a jsme zcela nezávislí od nějakých zastřešujících organizací.

Let´s groove together!!

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,166 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,32 MB